Wykaz publikacji wybranego autora

Juliusz Dąbrowa, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7084-4757

ResearcherID: brak

Scopus: 56230881600

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • A new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses : [abstract] / Maciej BIK, Piotr JELEŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksander GIL, Krzysztof Mroczka, Magdalena LEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ // W: EUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S.[1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publ. w cz.: Hot Gasses

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Beam-induced atomic motion in oxide glasses / K. Holzweber, C. Tietz, M. Legenstein, B. Sepiol, J. DĄBROWA, B. Ruta // W: XXXVI DyProSo 2017 : XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids : Cracow, 27–31 August 2017 : book of abstracts. — Tarnów : Tomasz M. Majka Publisher, cop. 2017. — ISBN: 978-83-937270-5-6. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
8
9
 • Influence of gaseous media flow in the dual $Ar-H_{2}-H_{2}O/air$ atmosphere setup on the scale growth kinetics of Crofer 22APU ferritic stainless steel / Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Piotr DZIEMBAJ, Tomasz BRYLEWSKI // W: ICPMAT 2016 : 11\textsuperscript{th} International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : 25–29 July 2016, Changji of Xinjiang, China : conference abstract book. — [China : s. n.], [2016]. — S. 77

 • keywords: ferritic stainless steel, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), oxidation kinetic, metallic interconnector, dual atmosphere, surface examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Interdiffusion in $Co-Cr-Fe-Mn-Ni$, $Co-Cr-Fe-Ni, Co-Fe-Mn-Ni$ and $Co-Cr-Mn-Ni$ high entropy alloys / J. DĄBROWA, W. KUCZA, M. ZAJUSZ, G. Cieślak, K. BERENT, T. Czeppe, T. Kulik, M. DANIELEWSKI // W: DSL2018 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 25–29 June, Amsterdam, Netherlands : abstract book / ed. by DSL Conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Interdiffusion in the FCC-structured high entropy alloys on the example of Al-Co-Cr-Fe-Ni and Mn-Co-Cr-Fe-Ni metallic systems / J. DĄBROWA, W. KUCZA, G. Cieślak, T. Kulik, M. DANIELEWSKI, J. W. Yehc // W: DSL2016 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 26–30 June 2016, Split, Croatia : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Interdiffusion studies in 4- and 5-component high entropy alloys / J. DĄBROWA, W. KUCZA, G. Cieślak, K. BERENT, M. ZAJUSZ, T. Kulik, M. DANIELEWSKI // W: DSL2017 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International conference of Diffusion in Solids and Liquids : 26–30 June, 2017, Vienne, Austria : abstract book / ed. DSL Conference. — Wersja do Windows. — Dante tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Dysk Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Interdiffusion studies in FCC-structured high entropy alloys / Marek ZAJUSZ, Juliusz DĄBROWA, Witold KUCZA, Katarzyna BERENT, Grzegorz Cieślak, Tadeusz Kulig, Tomasz Czeppe, Marek DANIELEWSKI // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: interdiffusion, high entropy alloys, tracer diffusivities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Microstructures and properties of high entropy oxides / Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Marek DANIELEWSKI // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: microstructure, high entropy oxides, solid-oxide electrolytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Oxidation behavior of $Alx(CoCrFeNi)100-x$ high entropy alloys / Juliusz DĄBROWA, Grzegorz Cieślak, Mirosław STYGAR, Aleksander GIL, Tadeusz Kulik, Marek DANIELEWSKI // W: EUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Oxidation kinetics and microstructure of oxide products formed on the Crofer 22APU ferritic stainless steel in a dual atmosphere : [abstract] / M. STYGAR, J. DĄBROWA, T. BRYLEWSKI // W: 66\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : green electrochemistry for tomorrow's society : 4–9 October, 2015, Taipei, Taiwan : program / [International Society of Electrochemistry]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise151223.pdf [2015-10-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Physicochemical properties $Y_{0.8}Ca_{0.2}Cr_{1−x}Ni_{x}O_{3±\delta}$ (x=0÷0.15) perovskites doped with nickel and their application in solid oxide fuel cellsWpływ domieszkowania niklem na właściwości fizykochemiczne perowskitów $Y_{0.8}Ca_{0.2}Cr_{1−x}Ni_{x}O_{3±\delta}$ (x=0÷0.15) do zastosowania w ogniwach paliwowych typu SOFC / STYGAR M., Tejchman W., DĄBROWA J., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Preparation and structural and electrical properties of calcium-doped and nickel-doped yttrium chromate (III) / M. STYGAR, W. Tejchman, J. DĄBROWA, T. BRYLEWSKI // W: 66\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : green electrochemistry for tomorrow's society : 4–9 October, 2015, Taipei, Taiwan : program / [International Society of Electrochemistry]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise151224.pdf [2015-10-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25