Wykaz publikacji wybranego autora

Julia Gonciarczyk, mgr inż.

poprzednio: Śliwa

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2968-3920 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57195584595

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$\cdot$HEDTA complex / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Vasiliki Manolopoulou, Anastasios Economou // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2020 vol. 24 iss. 11–12 spec. iss.: dedicated to the 65th birthday of Fritz Scholz on July 4th, 2020, s. 2891–2899. — Bibliogr. s. 2898–2899, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10008-020-04669-0.pdf

 • keywords: silver amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping voltammetry, chloranilic acid, germanium determination, HEDTA vanadium(IV) complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-020-04669-0

2
 • Application of ICP AES method and microwave digestion to routine analysis of corundum materials / Julia GONCIARCZYK, Katarzyna Stec, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Determination of molybdenum(VI) traces by means of catalytic effects at the tellurium film electrode / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: 25th YISAC 2018 : Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : July 2-5, 2018, Graz, Austria : book of abstracts / ed. Kurt Kalcher ; Karl-Franzens University Graz. Institute of Analytical Chemistry. — [Graz : s. n.], [2018]. — ISBN: 978-3-200-05620-6. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electrochemical sensing of copper employing tellurium film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2017 vol. 252, s. 453–460. — Bibliogr. s. 459–460, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-06. — EIS2016: 10th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy : Toxa, Galicia, Spain, 19-24 June 2016. — tekst: https://goo.gl/16rRGj

 • keywords: copper, anodic stripping voltammetry, tellurium film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.electacta.2017.09.019

7
8
 • Gold-sputtered sensor for the voltammetric determination of trace arsenic / A. Economou, J. GONCIARCZYK, C. Kokkinos, A. BOBROWSKI // W: IMA-2019 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications : 22–25 September 2019, Ioannina, Greece : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ioannina : University of Ioannina], [2019]. — S. 253–254. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.conferre.gr/congress/ima2019/files/abstract_book_IMA.pdf [2019-10-11]. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii[Quantification of molybdenum at the tellurium film electrode by means of catalytic voltammetry] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 110. — Bibliogr. s. 110. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oznaczenia śladów germanu nową metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem kompleksów wanadu(IV)[Determination of germanium traces by catalytic-adsorptive stripping voltammetry employing vanadium(IV) complexes] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: 62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-60988-29-9. — S. 07-34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preparation of metal film electrodes via PVD and their voltammetric performance / GONCIARCZYK J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J. // W: 2\textsuperscript{nd} Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) : České Budějovice, Czech Republic, April 10–12 2019 : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], [2019]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Tellur jako nowy materiał do wytwarzania woltamperometrycznych elektrod błonkowych[Tellurium - a new material for manufacturing voltammetric film electrodes] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-3 S09WS04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Tellurium-coated screen-printed and glassy carbon electrodes for anodic stripping voltammetric determination of trace copper / ŚLIWA J., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J. // W: ELACh : 1\textsuperscript{st} cross-border seminar on Electroanalytical chemistry : Furth im Wald, 4-6 April 2018 : book of abstracts. — [Furth im Wald : s. n.], [2018]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Woltamperometria jako narzędzie do oznaczania pierwiastków kluczowych dla nowoczesnych technologii na przykładzie Ge(IV)Voltammetry as a tool for determining technology critical elements on the example of Ge(IV) / Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Julia GONCIARCZYK // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-41-7. — S. 123–138. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 136–138, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/501/Technologie%20XXI%20wieku%20%E2%80%93%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%201.pdf

 • słowa kluczowe: german, katalityczno-adsorpcyjna woltamperometria stripingowa, surowce o krytycznym znaczeniu dla nowych technologii

  keywords: germanium, critical raw materials, catalytic adsorptive striping voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Woltamperometryczne badania właściwości kumaryny 343[A voltammetric study on coumarin 343 properties] / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: 62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-60988-29-9. — S. 07-62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Woltamperometryczne błonkowe elektrody ołowiowe osadzane z fazy gazowej[Voltammetric lead film electrodes deposited by physical deposition from the gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI, Karol KYZIOŁ, Marta JANUŚ // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-14 S09P11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Woltamperometryczne elektrody bizmutowe przygotowane poprzez fizyczne osadzanie bizmutu z fazy gazowej[Voltammetric bismuth film electrodes deposited by physical deposition from the gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-14 S09P12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Woltamperometryczne elektrody osadzane z fazy gazowej techniką PVD i ich charakterystyka[Characteristics of voltammetric electrodes produced by physical vapor deposition (PVD)] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-36-4. — S. 141–149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie błonkowych elektrod tellurowych do oznaczania ultraśladowych zawartości molibdenu[Application of tellurium film electrodes for the determination of trace amounts of molybdenum] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-15 S09P13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie chelatowych kompleksów wanadu do katalitycznego wzmacniania sygnałów germanu rejestrowanych metodą wotlamperometrii stripingowej[The use of vanadium chelates for the catalytic amplification of germanium signals recorded by stripping voltammetry] / J. ZARĘBSKI, A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, J. GONCIARCZYK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-10]. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych z fazy gazowej w woltamperometrii[Voltammetric application of the metallic film electrodes deposited physically from a gaseous phase] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Jerzy ZARĘBSKI // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 100. — Bibliogr. s. 100. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie stopów miedzi i telluru w anodowej woltamperometrii stripingowej[Copper and tellurium alloys employed in anodic stripping voltammetry] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia ŚLIWA, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: