Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Jóźwik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • 30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most[30 years of geodetic monitoring of dam displacements on the area of post-flotation waste reservoir Żelazny Most] / Mieczysław JÓŹWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK // W: Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most : 1977–2007 / KGHM Polska Miedź S. A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. — Legnica : Wydawnictwo Studio KZS, [2008?]. — Na okł. dod.: 50-lecie odkrycia złóż rudy miedzi w monoklinie przedsudeckiej. — Część publikacji zawiera materiały z konferencji : Lubin, czerwiec 2007. — ISBN: 978-83-906174-8-0. — S. 241–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of laser technology in underground minesZastosowanie technologii laserowych w kopalniach podziemnych / Vo Chi My, Mieczysław JÓŹWIK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 63–65. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dokładność wyznaczenia wychylenia wieży szybowej z zastosowaniem systemu laserowego[Accuracy of establishing deflection of shafthead frame with laser system] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mieczysław JÓŹWIK // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Geodynamic Research at the Department of Planetary Geodesy, SRC PAS / Aleksander Brzeziński, Mieczysław JÓŹWIK, [et al.], Zbigniew SZCZERBOWSKI, [et al.] // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2016 vol. 100 iss. 1, s. 131–147. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/article/view/135/remote_52 [2017-09-28]. — Bibliogr. s. 145–147, Abstr.. — Spec. iss.: 25th Anniversary of the Reports on Geodesy and Geoinformatics

 • keywords: Department of Planetary Geodesy, Geodynamic Research

5
 • Influence of mining tremors on deformation of terrain surface / Ryszard HEJMANOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł ĆWIĄKAŁA, Anton Sroka, Grzegorz Patykowski // W: 13. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg / Hrsg. A. Sroka ; TU Bergakadmie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2012-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-137-9. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Zsfassung., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Inklinometr szybowy[Shaft inclinometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Monitoring of tectonically active area of Bochnia / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Marek Kaczorowski, Janusz Wiewiórka, Mieczysław JÓŹWIK, Ryszard Zdunek, Andrzej Kawalec // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2016 vol. 13 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-07

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Carpathians region, geodetic instruments, geophysical instruments

8
 • Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski”Monitoring of surface and objects displacements in the “Dziećkowice” area of the “Sobieski” mine / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 178–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Monitoring wychyleń i przemieszczeń budynku mieszkalnego na terenie górniczymMonitoring of deflections and displacements of an apartment building in a mining area / JAŚKOWSKI Wojciech, Mieczysław JÓŹWIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Monitoring wychyleń wysokich budynków wywołanych eksploatacją górniczą[Monitoring of high building deflections caused by mining] / Mieczysław JÓŹWIK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XVI konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie Zdrój – 16 października 2009 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2009. — ISBN: 978-86-927613-0-3. — S. 221–226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Pomiary geodezyjne jako podstawa do ustalenia przyczyn błędów położenia rur wantowych w pylonach mostu podwieszonegoA geodetic investigations as a base for a determination of errors of cable-stayed pipes locations in pylon off the bridge / Mieczysław JÓŹWIK // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Przykłady współpracy przy prowadzeniu prac badawczych i monitoringu terenów górniczych w obrębie złóż eksploatowanych przez ZG „Piekary”Examples of cooperation at conducting of research work and monitoring of mining grounds within deposits exploited by the “Piekary” coal mine / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Krzysztof Musz // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 92–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia[Quasi-continuous measuring state of the strains of the pump-building wall and direct enclosing] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Anna SZAFARCZYK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 151–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczeniaQuasi-continuous measuring of the state of strains in the pump station building wall and its direct neibhbourhood / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Anna SZAFARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: telemetria, pomiary deformacji

  keywords: telemetry, deformations measuring

15
 • Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[Resistance system of measurements of the length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JÓŹWIK Mieczysław, JAŚKOWSKI Wojciech. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392572 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.392572 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392572A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, rezystancyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, resistance measuring change in length

16
 • Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[Resistance system of measurements of the length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217347 B1 ; Udziel. 2013-11-06 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.392572 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217347B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, rezystancyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, resistance measuring change in length

17
 • System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych[A system designed for checking inclinations of engineering structures from vertical or horizontal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Wojciech Cynk. — Int.Cl.: G01C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200981 B1 ; Udziel. 2008-07-16 ; Opubl. 2009-02-27. — Zgłosz. nr P.360320 z dn. 2003-05-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200981B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • System pomiarów ciągłych zmian długości do wyznaczania tensorów odkształceń[A continuous measurement system of length change to determine the of tensors deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JÓŹWIK Mieczysław, JAŚKOWSKI Wojciech. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392574 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.392574 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392574A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • System pomiarów ciągłych zmian długości do wyznaczania tensorów odkształceń[A continuous measurement system of length change to determine the of tensors deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219348 B1 ; Udziel. 2014-08-11 ; Opubl. 2015-04-30. — Zgłosz. nr P.392574 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219348B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń poziomych, ciągłe pomiary zmian długości, tensory odkształceń

  keywords: horizontal deformation measurements, continuous measurement of length changes

20
 • System pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[System of measurements of length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JÓŹWIK Mieczysław, JAŚKOWSKI Wojciech. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392575 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.392575 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392575A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, wizyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, measuring change in length of the video

21
 • System pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi[System of measurements of length changes between measurement marks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI. — Int.Cl.: G01C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217348 B1 ; Udziel. 2013-11-06 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.392575 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217348B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring geodezyjny, telemetria, wizyjny pomiar zmian długości

  keywords: deformation measurements, telemetry, geodetic monitoring, measuring change in length of the video

22
 • System wizyjny do pomiarów przesunięć rur w nasuwkach kompensacyjnychA vision system for measurements of pipe compensator displacements / Mieczysław JÓŹWIK // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Tectonic activity of Świebodzice depression and their probably connections in time-domain with strong and deep seismic events in Lubin copper mining region / Marek Kaczorowski, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Damian Kasza, Ryszard Zdunek, Mieczysław JÓŹWIK, Roman Wronowski // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 30

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Sudetic region, geodetic and geophysical measuring system

24
 • The accuracy of laser beam detection in the alignment method / Mieczysław JÓŹWIK // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 161–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Underground monitoring of tectonically active areas in scope of the research project by AGH-SRC-KS-Bochnia consortium : new perspective of geodynamic investigations / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Marek Kaczorowski, Janusz Wiewiórka, Mieczysław JÓŹWIK, Ryszard Zdunek, A. Kawalec // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 56–57. — Mieczysław Jóźwik – w publikacji błędne imię autora: Michalina Jóźwik

 • keywords: mine surveying, geodynamics, tectonic activity, tectonics of the Carpathians region, geodetic and geophysical measuring instruments