Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Pyra, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7120-7963 orcid iD

ResearcherID: A-8848-2018

Scopus: 56979341400

PBN: 5e70922b878c28a0473910a5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacji przy prowadzeniu robót strzałowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowychAnalysis of operating costs concerning blasting works using electronic initiation system for explosives / Józef PYRA, Bartosz Papiński // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: blasting works, operating costs, electronic initiation system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wystąpienia oddziaływań skojarzonych podczas detonacji ładunków MWAnalysis of the possibility of occurrence of associated impacts which may appear during explosive charge detonation / Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: oddziaływania skojarzone, powietrzna fala uderzeniowa, drgania indukowane

  keywords: ground borne vibration, associated impacts, shock wave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, permissible charge weight, impact on environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomituComparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MWA comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: initiation systems, blasting works, mining costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW[A comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems] / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — J. Pyra, M. Dworzak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym[Comparative analysis of hazards during blasting in opencast mining] / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymComparative analysis of hazards during blasting in opencast mining / Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 265–278. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, ryzyko, roboty strzałowe, zagrożenia

  keywords: risk, blasting, mining, hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418. — Bibliogr. s. 417–418

  orcid iD
 • keywords: signal analysis, blasting, paraseismic vibrations, Matching Pursuit, open pit mining, open cast mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21595/jve.2016.17289

11
 • Analysis on the possibility of eliminating interference from paraseismic vibration signals induced by the detonation of explosive materials / Józef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI, Rafał Burdzik // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2020 vol. 20 iss. 21 art. no. 6401, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/21/6401/pdf

  orcid iD
 • keywords: geophone, structural vibrations, acoustic wave, signal filtering, airblast shock wave

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s20216401

12
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych –- rys historyczny, Cz. 2[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 2] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 38–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny, Cz. 1[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 1] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 78–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowychThe study of seismic effects and modern systems of blasting explosives / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

  keywords: blasting works, millisecond blasting, open cast mining, vibration impact on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wybranych pól fizycznych od impulsów o dużej energii[Study of selected physical fields from high energy impulses] / Józef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI // W: Diagnostyka maszyn : XLV ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 4.03.–8.03.2018 r. / red.  Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : Politechnika Śląska. Wydział Transportu], [2018]. — ISBN: 978-83-930581-8-1. — S. 81. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie oddziaływań skojarzonych podczas detonacji ładunków materiałów wybuchowych umieszczonych na powierzchniThe study of associated impacts occurring during the detonation of explosives placed on the surface / Józef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI // W: IPOEX 2018 : XV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 11-13 czerwca 2018 r. = IPOEX 2018 : 15\textsuperscript{th} international conference : explosives - research - application - safety / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2018]. — S. 15–17. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: akustyka, oddziaływanie skojarzone, fala uderzeniowa, drgania podłoża

  keywords: acoustic, ground borne vibration, associated impacts, shock wave, airblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical modelAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

18
19
 • Control of the vibration structure induced during works with the use of explosivesSterowanie strukturą drgań wzbudzanych w czasie robót z użyciem MW / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Michał TWARDOSZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 6, s. 113–125. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-25. — Toż. w iss. 7. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11702/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, struktura drgań, oddziaływanie drgań na zabudowania

  keywords: blasting technique, millisecond blasting, open pit mining, impact of vibrations on buildings, vibration structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.091.8696

20
21
 • Drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalni odkrywkowej a wstrząsy w kopalni podziemnejVibrations induced by blasting works in opencast mine and shocks in underground mine / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 35–45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: underground mining, blasting technique, open pit mining, vibration influence, vibration monitoring system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dwa lata pracy systemu monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowychTwo years of work the automated measuring system KSMD monitoring of the vibrations induced by blasting works / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, monitoring drgań, oddziaływanie drgań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Issues of data acquisition and interpretation of paraseismic measuring signals triggered by the detonation of explosive charges / Józef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 4 art. no. 1290, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1290/pdf

  orcid iD
 • keywords: data acquisition, acoustic wave, airblast shock wave, vibration interference, vibration transducers, acoustic pressure transducers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21041290

24
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SFM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25