Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Lewicki, dr inż.

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Krakowska szkoła strzelań wyburzeniowychCracow school of demolition shooting / Józef LEWICKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 369–378. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczychOverthrowing steel mining construction by blasting / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody wybuchowej likwidacji obiektów wielkoprzestrzennychDemolition of spacious costructions by blasting / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 231–249. — Bibliogr s. 249, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymiThe methodology of liquidation of the large-size excavators using blasting techniques / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA // W: Trhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 = Blasting techniques 2003 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nietypowe sposoby wybuchowej likwidacji wysokich obiektów żelbetowychRare methods of blasting demolition of tall reinforced concrete structures / Józef LEWICKI, Paweł BATKO, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 295–311. — Bibliogr. s. 311, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problematyka ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburzeniowychThe problems of surroundings' protection in demolition works using blasting technique / Józef LEWICKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 45–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problematyka wybuchowej likwidacji kominów żelbetowychThe issue of explosive demolition of reinforced concrete chimneys / Krzysztof BRODA, Józef LEWICKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 35–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty wyburzeniowe, materiał wybuchowy, wyburzanie kominów żelbetowych

  keywords: explosives, reinforced concrete chimneys, explosive demolition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwieEstimating severity of threats encountered in blasting operations in constructions / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 251–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ryzyko zawodowe w odkrywkowych zakładach górniczych : metoda oceny dla zagrożeń ogólnokopalnianych i stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych robotami strzałowymi[Safe management in opencast mines] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej HEBDA, Józef LEWICKI, Paweł KAWALEC ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : AWK GEO ; AGH, 2004. — 118 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 22). — Bibliogr. s. 117–118. — ISBN10: 83-914945-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominówIncreasing reliability in directional collapsing chimney stalks / Józef LEWICKI, Paweł Krzyworączka, Paweł BATKO, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 313–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, kominy

  keywords: chimney, collapsing chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Strzelanie kaskadowe – bezpieczna metoda likwidacji wielkoprzestrzennych obiektów górniczychCascade shooting – the safe method of large cubature mining objects' liquidation / Józef LEWICKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 379–398. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane problemy likwidacji kopalnianych obiektów budowlanychSelected problems in liquidation of building structures in mines / Józef LEWICKI, Paweł BATKO // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 513–531. — Bibliogr. s. 529–531

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach[Liquidation of high objects in power plants using explosives] / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybuchowe odcinanie głównych elementów koparki kołowej dla jej likwidacjiDemolition of bucket-whell excavator by cutting off its major parts by blasting / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 137–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, koparki kołowe

  keywords: bucket wheel excavators, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyburzanie żelbetowych kominów elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiektyThe blast demolition of RC-chimneys of “Konin” power station and the action of falling their masses on the neightbouring structures / Edward Maciąg, Józef LEWICKI, Jan WINZER // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2010 R. 107 3–B z. 11, s. 119–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwieSafety principles and methods in blasting works applied to civil construction / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 269–293. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, budownictwo, wyburzanie

  keywords: constructions, demolition, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie technologii mikrowybuchów do zagęszczania gruntów zwałowych[Practical application of microblasting for dump soil densification] / Marek CAŁA, Józef LEWICKI, Józef PYRA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Katedra Górnictwa Odkrywkowego. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: