Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Korecki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0964-4155 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1548-2014

Scopus: 56250820700

PBN: 5e709208878c28a04738ee82

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 282, z ogólnej liczby 283 publikacji Autora


1
2
 • Adsorption induced in plane magnetic anisotropy in epitaxial bcc Co/Fe films / M. ŚLĘZAK, T. ŚLĘZAK, P. DRÓŻDŻ, K. MATLAK, J. KORECKI // W: MMM 2017 [Dokument elektroniczny] : 62\textsuperscript{nd} annual conference on Magnetism and Magnetic Materials : Pittsburgh, [USA], November 6–10, 2017 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : s. n.], [2017]. — S. 666. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://magnetism.org/doc/abstract_book_62.pdf [2018-01-12]. — Bibliogr. s. 666. — J. Korecki - dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorption induced modification of in-plane magnetic anisotropy in epitaxial Co and Fe/Co films on Fe(110) / M. ŚLĘZAK, T. ŚLĘZAK, K. MATLAK, P. DRÓŻDŻ, J. Korecki // AIP Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2158-3226. — 2018 vol. 8 iss. 5, s. 056806-1–056806-6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5007023 [2018-01-10]. — Bibliogr. s. 056806-5–056806-6. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-19. — J. Korecki – afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. — 62nd MMM conference : 62nd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials : 6–10 November 2017, Pittsburgh, USA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5007023

4
 • Adsorption of gold on an iron-rich $Fe_{3}O_{4}(001)$ surface / Nika Spiridis, Ewa Madej, Józef KORECKI // Journal of Physical Chemistry. C ; ISSN 1932-7447. — 2014 vol. 118 iss. 4, s. 2011–2017. — Bibliogr. s. 2016–2017, Abstr.. — J. Korecki – dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/jp4102866

5
 • AFM-FM phase transition in ultrathin FeRh and in FeRh/FM (Fe, Co) bilayers on W(110) substrate / P. DRÓŻDŻ, M. ŚLĘZAK, K. MATLAK, J. KORECKI, T. ŚLĘZAK // W: Physics of Magnetism 2017 : PM'17 : the European conference : June 26–30, 2017, Poznań, Poland : abstracts / ed. by R. Micnas [et al.] ; Faculty of Physics Adam Mickiewicz University, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. — Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2017. — ISBN: 978-83-933663-4-7. — S. 183. — Bibliogr. s. 183. — Toż. W: {http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/pub/abstracts.pdf} [2017-09-12]. — J. Korecki - dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Au adsorption on defect-rich MgO(100) surfaces / Robert P. Socha, Ewa Zackiewicz, Nika Spiridis, Józef KORECKI // Surface and Interface Analysis ; ISSN 0142-2421. — 2010 vol. 42 iss. 6–7, s. 536–539. — Bibliogr. s. 539. — J. Korecki – dod. afiliacja: Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Science. — ECASIA'09 : European Applications of Surface and Interface Analysis / eds. Marie-Laure Abel, Sefik Suzer, John F. Watts. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., cop. 2010. — tekst: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sia.3472

 • keywords: defects, XPS, Au adsorption, MgO(100), HR SEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/sia.3472

9
 • Au adsorption on the defect-rich MgO(100) surfaces / R. P. Socha, [et al.], J. KORECKI // W: ECASIA'09 : 13\textsuperscript{th} European conference on Applications of surface and interface analysis : October 18–23, 2009 : Antalya, Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n.], [2009]. — S. 37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Au films on W(110): reconstruction and dislocations / Tomasz Giela, Kinga FREINDL, Nika Spiridis, Józef KORECKI // W: Workshop on Atomic & molecular level devising of functional nanostructures for magnetic & catalytic applications (TEAM project “AMON”) : Zakopane, 12–16 April 2011 : book of abstracts / Foundation for Polish Science, EU Regional Development Fund. — [Kraków : AGH ; PAN], [2011]. — S. P-4. — Kinga Freindl, Józef Korecki – dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Au nanoparticles on Fe-modified rutile $TiO_{2}(110)$: dispersion, thermal stability, and CO adsorption / Ewa Madej, Józef KORECKI, Nika Spiridis // Journal of Chemical Physics ; ISSN 0021-9606. — 2020 vol. 152 iss. 5 art. no. 054712, s. 054712-1–054712-9. — Bibliogr. s. 054712-8–054712-9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-04. — J. Korecki - pierwsza afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5140839?download=true

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5140839

12
13
 • ${Au/Fe_{3}O_{4}}$ and ${Au/Fe_{2}O_{3}}$ catalysts: physicochemical properties and oxidation of ${CO}$ and propane / B. Grzybowska, M. Ruszel, K. Samson, R. Grabowski, N. Spiridis, K. Freindl, J. KORECKI // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2009 vol. 83, s. 2129–2136. — Bibliogr. s. 2135–2136

 • keywords: physicochemical properties, oxidation of CO, Au/FeOx catalysts, oxidation of propane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania STM i XPS modelowego katalizatora $Au-Fe$ na $TiO_{2}(110)$[STM and XPS studies of model $Au-Fe/TiO_{2}(110)$ catalysts] / Ewa Madej, Robert P. Socha, Nika Spiridis, Józef KORECKI // W: STM/AFM 2010 : badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań : VI seminarium : Zakopane, 1–5 grudnia 2010 : streszczenia / Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : NANOSAM, IF UJ, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Bimetallic ${Au-Fe}$ clusters on ${TiO_{2}(110)}$ / Ewa Madej, Robert P. Socha, Nika Spiridis, Józef KORECKI // W: Workshop on Atomic & molecular level devising of functional nanostructures for magnetic & catalytic applications (TEAM project “AMON”) : Zakopane, 12–16 April 2011 : book of abstracts / Foundation for Polish Science, EU Regional Development Fund. — [Kraków : AGH ; PAN], [2011]. — S. O-21. — Bibliogr. s. O-21. — J. Korecki – dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Characteristics of non-functionalized and functionalized multi-wall carbon nanotubes / JAMROZIK A., Mazurkiewicz M., Małolepszy A., Stobiński L., MATLAK K., KORECKI J., BURDA K. // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 239

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Characterization and measurement of magnetic materials using X-Ray and Threshold Photoemission Electron Microscopy / T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, N. Spiridis, J. KORECKI // Synchrotron Radiation in Natural Science : Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society ; ISSN 1644-7190. — 2019 vol. 18 no. 1–2, s. 27. — Bibliogr. s. 27. — J. Korecki - pierwsza afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków. — ISSRNS'2019 : 14\textsuperscript{th} International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science : 9–14 June 2019, Zakopane, Poland

 • keywords: magnetic circular dichroism, X-ray absorption spectroscopy, threshold photoemission, photoelectron emission microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Chemistry-dependent magnetic properties at the FeNi oxide-metal interface / F. Genuzio, T. O. Menteş, K. Freindl, N. Spiridis, J. KORECKI, A. Locatelli // Journal of Materials Chemistry. C ; ISSN 2050-7526. — 2020 vol. 8 iss. 17, s. 5777–5785. — Bibliogr. s. 5784–5785. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-12. — J. Korecki – dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — tekst: https://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2020/tc/d0tc00311e#!divAbstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/d0tc00311e

22
23
24
 • CO oxidation on MnO/Pt(111) studied by XPS, TPD, XAS and PEEM / R. P. Socha, M. ŚLĘZAK, M. SZCZEPANIK-CIBA, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, T. Giela, J. KORECKI // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 165. — M. Ślęzak – dod. afiliacja: Swiss Light Source, Paul Scherrer Institute ; J. Korecki – dod. afiliacja: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Coercivity enhancement in $CoO/Fe$ bilayer system / GURGUL J., MŁYŃCZAK E., KOZIOŁ-RACHWAŁ A., MATLAK K., ŚLĘZAK T., KORECKI J. // W: ICMFS Kraków 2015 : 22\textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — ISBN: 798-83-62079-22-3. — S. 379–380. — Bibliogr. s. 380. — Korecki J. - dod. afiliacja: Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS ; Młyńczak E – dod. afiliacja: Peter Grünberg Institut, Germany

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: