Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Biegańska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2356-3247

ResearcherID: brak

Scopus: 6508009960

PBN: 906515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie][Analysis of the influence of pyrotechnic components of delay composition used in electric detonators on their utility] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkoweAnalysis of the influence of pyrotechnic components of delay composition used in electric detonators on their utility / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a11.pdf

 • słowa kluczowe: element opóźniający, zapalnik elektryczny, pirotechniczna mieszanka opóźniająca

  keywords: pyrotechnic delay composition, delay composition, electric detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-12

3
4
5
6
 • Fluctuations of the elemental composition in the layers of mineral deposits formed on the elements of biogas engines / Ireneusz Stanuch, Maria Sozańska, Jolanta BIEGAŃSKA, Jan Cebula, Jacek Nowak // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2020 vol. 10 iss. 1 art. no. 4244, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-06. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-020-61212-x.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-020-61212-x

7
 • Kompleksowe badania środka rozprężonego mające na celu jego zastosowanie w kopalniach węgla kamiennegoComprehensive testing of expanding material with the view of its use in hard coal mines / Sławomir Tomasiewicz, Jolanta BIEGAŃSKA, Jacek Sobala, Mateusz Pytlik // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, mieszanina hybrydowa, środek rozprężny

  keywords: safety, hybrid mixture, expanding material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kompleksowe badania środka rozprężonego, mające na celu zastosowanie "Cevamitu" w kopalniach głębinowych wydobywających węgiel kamienny : [abstrakt][Complex tests of expanding agent that aim is to apply "Cevamit" in underground mines extracting hard coal : abstract] / Mateusz Pytlik, Jacek Sobala, Jolanta BIEGAŃSKA, Sławomir Tomasiewicz // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncentracje metali ciężkich w eksperymentalnych mieszaninach rekultywacyjnych zawierających wybrane odpady termiczne[Concentrations of heavy metals in the experimental reclamation mixtures containing selected thermal waste] / Ewelina Kwaśniewska, Jolanta BIEGAŃSKA, Artur Czachor // W: Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Marcina Landrata. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2015. — ISBN: 978-83-930232-7-1. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 114–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Laboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznychLaboratory methods of pyrotechnical mass combustion tests / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: IPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały = IPOEX 2019 : 16\textsuperscript{th} international conference : explosives : research – application – safety : June 17–19, 2019 : program / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: combustion, explosives, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody badań spalania pirotechnicznych mas palnych[Scientific research on the pyrotechnic compositions combustion process] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2019]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–22. — Wymagania systemowe: PowerPoint ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Odpady stosowane w rekultywacji terenów pogórniczychWaste used in the post-mining reclamation / Jolanta BIEGAŃSKA, Ewelina Kwaśniewska, Sławomir BEDNARCZYK // W: KOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60708-91-0. — S. 250–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Procedura rekultywacji i zagospodarowania pogórniczego wyrobiska odkrywkowego na wybranym przykładzieThe recultivation and development procedure of postindustrial sites on the selected example / Sławomir BEDNARCZYK, Aleksandra Kultys, Jolanta BIEGAŃSKA // W: KOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60708-91-0. — S. 264–276. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 275–276, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Production of geopolymer materials based on waste from mining and processing of hard coal / Barbara TORA, Tadeusz OLKUSKI, Stanisław BUDZYŃ, Jolanta BIEGAŃSKA // W: XIX international coal preparation congress : 13-15 November, 2019, New Delhi, India : congress proceedings, Vol. 2 / ed. Raj K. Sachdev ; CPSI Coal Preparation Society of India. — New Delhi : Woodhead Publishing India Pvt. Ltd., 2019. — ISBN: 978-93-88320-19-1 ; e-ISBN: 978-93-88320-20-7. — S. 462–471. — Bibliogr. s. 470-471, Abstr.

 • keywords: activation, geopolymers, coal waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Promowanie zrekultywowanych terenów pogórniczychPromotion of reclaimed post-mining areas / Jolanta BIEGAŃSKA // W: KOMEKO 2018 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Dariusz Prostański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, [2018]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-11-5. — S. 71–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • REACH and LCA as a modern environmental management systems for mining explosives / Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej Harat, Zdzisław Adamczyk // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 971–978. — Bibliogr. s. 978, Abstr.

 • keywords: explosives, environmental management, REACH system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Technika strzelnicza – odpady i ich utylizacjaBlasting technology – utilization of waste / Jolanta BIEGAŃSKA // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2016 t. 8, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: utylizacja, technika strzelnicza, środowisko naturalne, odpady

  keywords: utilization, environment, waste, blasting technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFOEffect of plastic waste additives on the energetic parameters of ANFO explosives / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2017 t. 9, s. 145–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28

 • słowa kluczowe: ANFO, odpadowe tworzywa sztuczne, parametry termodynamiczne, materialy wybuchowe, program ZMWCyw

  keywords: explosives, ANFO, waste plastics, thermodynamic parameters, ZMWCyw program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO[Effect of plastic waste additives on the energetic parameters of ANFO explosives] / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2018 nr 4, s. 48–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na zawartość produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFOInfluence of the addition of plastics on the content of gaseous products generated after detonation of ANFO explosive / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI, Ganbold Tumen-Ulzii // W: IPOEX 2018 : XV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 11-13 czerwca 2018 r. = IPOEX 2018 : 15\textsuperscript{th} international conference : explosives - research - application - safety / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2018]. — S. 28

 • słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, obliczenia termodynamiczne, ANFO

  keywords: plastics, thermodynamic calculations, ANFO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ emulgatorów na trwałość matryc wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnychEffect of emulsifiers on the stability of explosive emulsions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Jolanta BIEGAŃSKA, Karolina Nikolczuk, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 4, s. 613–617. — Bibliogr. s. 617

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.4.21

24
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na otoczenie terenu pogórniczegoInfluence of reclamation works on environment the area mining / Jolanta BIEGAŃSKA, Maciej Zagrodzki // W: KOMEKO 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-02-3. — S. 177–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ substancji modyfikujących na właściwości materiału wybuchowego inicjującego – azydku ołowiu : badania własne[Effect of additives on the primary explosives – lead azide : own research] / Jolanta BIEGAŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 131, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 122–[132]. — ISBN: 978-83-7464-988-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: