Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Dudała, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfmb, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5699-3959

ResearcherID: brak

Scopus: 6507120392

PBN: 900720

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • 3D reconstrudtion of the spect myocardial images obtained with the static heart phantom / J. DUDAŁA, J. Mróz, K. MATUSIAK, Z. STĘGOWSKI // W: EFOMP council and officer's meeting : 14\textsuperscript{th} general assembly of the Polish Society of Medical Physics : Kraków, Poland, 17–21 September 2008 : conference programme & abstracts / AGH, PAN Polska Akademia Nauk. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — Na okł. dodatkowo: Medical physics and engineering 110 years after the discovery of polonium and radium : European conference. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of SR-FTIR microspectroscopy for the preliminary biochemical study of the adrenal gland tumor / Joanna DUDAŁA, Magdalena Bialas, Magdalena SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, Monika Bereza-Buziak, Andrzej Budzynski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Maciej Kolodziej, Marek LANKOSZ // W: Seminar on Vibrational biospectroscopy and imaging : modern techniques of raman and IR imaging with chemometric analysis : 19–21 June 2013, Krakow : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 24, P4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania immobilizacji wybranych nuklidów promieniotwórczych w iłowcach solnych[Investigation of immobilization of selected radioactive nuclides in the salt mudstones] / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Andrzej OCHOŃSKI // W: Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Ślizowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — ISBN10: 8389174049. — S. 49–57, [2] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania właściwości sorpcyjnych iłowców solnych wieku cechsztyńskiego przy pomocy izotopów promieniotwórczych $^{90}Sr+^{90}Y$ i $^{152, 154}Eu$Investigations of sorption properties of salt-mudstones of the Zechstein age by means of $^{90}Sr+^{90}Y$ and $^{152, 154}Eu$ / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Andrzej OCHOŃSKI, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Kazimierz Ślizowski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 40–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biomolecular characterization of adrenal gland tumors by means of SR-FTIR / J. DUDAŁA, M. Bialas, A. SURÓWKA, M. Bereza-Buziak, A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Budzynski, M. Pedziwiatr, M. Kolodziej, K. Wehbe, M. LANKOSZ // W: SPEC 2014 [Dokument elektroniczny] : shedding new light on disease : 17–22 August 2014, Krakow, Poland : abstract book / ed. Kamilla Malek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : UJ], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Diffusion of chromium, manganese and iron in $MnCr_{2}O_{4}$ spinel / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Zbigniew Żurek, Joanna DUDAŁA, Jerzy LIS, Marta Homa, Marcin Wolter // W: Proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Diffusion in Solids and Liquids “DSL-2005” : 6–8 of July, 2005, Aveiro – Portugal, Vol. 1 / eds. Andreas Öchsner, José Grácio, Frédéric Barlat. — Aveiro : University of Aveiro. Department of Mechanical Engineering. Centre for Mechanical Technology and Automation, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Investigation of biochemical composition of adrenal gland tumors by means of FTIR / Joanna DUDAŁA, Magdalena B. Białas, Magdalena SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, Monika Bereza-Buziak, Andrzej Budzyński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Maciej Kołodziej, Michał Pędziwiatr, Marek LANKOSZ // Polish Journal of Pathology ; ISSN 1233-9687. — 2016 vol. 67 iss. 1, s. 60–68. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: tumor, FTIR, pheochromocytoma, hyperplasia, adrenal gland, adenoma

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5114/PJP.2016.59221

14
 • Management of radioactive waste in isotope laboratory with unsealed radioactive sources : abstract / O. Fałowska, J. DUDAŁA // W: NUTECH-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Developments and applications of nuclear technologies : Kraków, 10–13 September 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] S6_2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: radioactivity, radioactivity waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwość zastosowania spektroskopii w podczerwieni jako narzędzia wspomagającego diagnostykę schorzeń nadnerczy[The possibility of FTIR spectroscopy application as the supporting tool for diagnosis of adrenal gland diseases] / Joanna DUDAŁA, Magdalena Białas, Monika Bereza-Buziak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Andrzej Budzyński, Michał Pędziwiatr, Maciej Kołodziej, Marek LANKOSZ // W: Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna [Dokument elektroniczny] : 16–17 czerwca 2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / red. Agnieszka Skoczeń, Joanna Chwiej, Kamilla Małek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-945305-0-1. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multitracer method of diffusion measurement in chromium-manganese steels / Joanna DUDAŁA, Zdzisław STĘGOWSKI, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // W: Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — ISBN10: 8390969025. — S. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • NUTECH-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Developments and applications of Nuclear Technology : 10–13 September 2017, Kraków : book of abstracts / eds. Joanna DUDAŁA, Marek CIECHANOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Science and Applied Computer Science, 2017. — 124 s.. — Tryb dostępu: http://nutech-2017.agh.edu.pl/wp-content/uploads/book_of_abstract.pdf [2018-03-20]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-925779-5-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parametryzacja i klasyfikacja obrazów perfuzji mięśnia sercowego otrzymywanych techniką SPECT[Parametrization and classification of the myocardial perfusion images obtained in SPECT technique] / Joanna DUDAŁA, Katarzyna MATUSIAK, Zdzisław STĘGOWSKI, Artur Stępień // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XV krajowa konferencja naukowa : [Wrocław, 12–15.09.2007 r.] : streszczenia prac konferencyjnych / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Wrocław : [s. n.], 2007. — S. 64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porównanie mechanizmu dyfuzji metali w spinelach $MnCr_{2}O_{4}$ i $FeCr_{2}O_{4}$The comparison of metals' diffusion mechanism in $MnCr_{2}O_{4}$ and $FeCr_{2}O_{4}$ spinels / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, M. Homa, J. DUDAŁA, M. Wolter, M. Daniel // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pracownia radiochemiczna Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH[Radiochemical Laboratory of Faculty of Physics and Applied Computer Science] / oprac. i red. Lucyna SAMEK, Joanna DUDAŁA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 96 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0620). — Bibliogr. s. 95–96. — ISBN: 978-83-7464-779-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Preliminary biomolecular characterization of skeletal muscle fibres affected by different types of myopathy by means of FTIR / Joanna DUDAŁA, Dorota Puzio, Paula Kasprzyk, Dariusz Adamek, Borys Kwinta, Marek LANKOSZ // W: Advanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21\textsuperscript{st}-22\textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — e-ISBN: 978-83-945177-9-3. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/zor/seminariumATVS2018/Abstract_book.pdf [2018-06-28]. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Preliminary investigation of biomolecular composition of adrenal carcinoma using FTIR microspectroscopy / J. DUDAŁA, M. Białas, M. Bereza-Buziak, A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Budzyński, M. Pędziwiatr, M. Kołodziej, M. LANKOSZ // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Preliminary investigation of biomolecular composition of adrenal gland tumors using infrared microspectroscopy / J. DUDAŁA, M. Białas, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, A. Hubalewska-Dydejczyk // Polish Journal of Medical Physics and Engineering ; ISSN 1425-4689. — 2011 vol. 17 Suppl. 1 spec. iss.: Abstracts, s. s64. — International conference on medical physics and engineering on Physics and engineering for health and wellness of society : 21–24 September 2011, Poznań, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Preliminary results of biomolecular composition of the pathological changes of human muscle tissue using FTIR spectroscopy / Paula KASPRZYK, Joanna DUDAŁA, Dariusz Adamek, Borys Kwinta, Marek LANKOSZ // W: Nano and fast vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 17\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} June, 2019, Krakow : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Jagiellonian University], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Preliminary study of the dose distribution in the X-ray beam formed by policapillary lens : abstract / K. MATUSIAK, P. WRÓBEL, A. JUNG, J. DUDAŁA // W: NUTECH-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Developments and applications of nuclear technologies : Kraków, 10–13 September 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] P1_1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: micro-imaging, X-ray fluorescence (XRF), Confocal-XRF, TLD dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: