Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wójcik, dr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9421-7582

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900643

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”Accumulation of organic matter in the initial soils on the external waste heap of the “Adamów” Lignite Mine / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // Roczniki Gleboznawcze = Soil Science Annual / Polskie Towarzystwo Gleboznawcze ; ISSN 0080-3642. — 2007 t. 58 nr 3/4, s. 151–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr.

 • słowa kluczowe: materia organiczna, rekultywacja leśna, gleby inicjalne

  keywords: organic matter, forest reclamation, initial soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian właściwości chemicznych odpadów paleniskowych po 8 latach od zdeponowania na składowisku, pod kątem ich biologicznej rekultywacjiThe analysis of the changes in chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamation 8 years after the deposition in the decantation pond / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // W: „Toksyczne substancje w środowisku” : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 7–8.09.2010 r. : streszczenia = „Toxic substances in environment” : VI international scientific conference : abstracts / red. Barbara Wiśniowska-Kielian ; Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Oddział Krakowski. — Kraków : KCRiŚ. UR im. H. Kołłątaja, PTIE. OK, [2010]. — ISBN: 978-83-914308-3-5. — S. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamationAnaliza właściwości chemicznych odpadów paleniskowych pod kątem ich biologicznej rekultywacji / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2011 vol. 18 no. 9–10, s. 1271–1278. — Bibliogr. s. 1277–1278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Forestation as the method of the remediation of soilless areas of the Lignite Mine TurówZalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów” / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 171–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr., Streszcz.

 • keywords: remediation, waste heap, forestation, physical and chemical properties of soil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym KWB „Adamów”The formation of selected physical properties in initial soils on the external heap of the Lignite Mine “Adamów” / Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 2, s. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kształtowanie się wybranych właściwości inicjalnej gleby na zrekultywowanej w kierunku leśnym hałdzie górnictwa miedziThe formation of selected properties of the initial soil on the waste heap from copper mining under forest-directed reclamation / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/wSfjmV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody rekultywacji leśnej terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowymForest reclamation methods of soil-less ground in opencast mining / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena efektywności rekultywacji leśnej hałd skał odpadowych w Zakładach Górniczych Miedzi „Rudna”The evaluation of the efficiency of a forest-type land reclamation of the waste rocks heaps in the Copper Mining Enterprise “Rudna” / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 1, s. 51–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potencjał wykorzystania robinii akacjowej (\emph{Robinia pseudoaccacia L.}) w rekultywacji terenów pogórniczych na przykładzie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców Kopalni BełchatówPotential for using of black locust (\emph{Robinia pseudoaccacia L.}) for reclamation of post-mining areas exemplified by Szczerców external spoil heap of the Bełchatów lignite mine / Wojciech Krzaklewski, Bartłomiej Woś, Marcin Pietrzykowski, Marek Pająk, Jacek Dymitrowicz, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, Jerzy WÓJCIK // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 247–255. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, biomasa, tereny pogórnicze, robinia akacjowa, właściwości energetyczne

  keywords: reclamation, biomass, post-mining areas, black locust, energy properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola SzczercówThe problem of reclamation of the Szczerców Field outer waste heap / Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK, Benedykt Kubiak, Jacek Dymitrowicz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Próba oceny efektywności rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego kopalni Bełchatów (Góry Kamieńsk)An attempt to assess the efficiency of reclamation to forest of the Bełchatów external mine dump (Góra Kamieńsk) / Dariusz Pieniak, Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 289–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zwałowisko, rekultywacja leśna, różnorodność gatunkowa drzewostanów, dynamika wzrostu drzew

  keywords: forest reclamation, mine dump, tree stand species diversity, tree growth rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rekultywacja leśna czynnikiem bioróżnorodności ekosystemów na terenach pogórniczych[Forest reclamation as a factor of biodiversity of ecosystem in post-mining areas] / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: Sesja naukowa „Bioróżnorodność terenów pokopalnianych rejonu konińskiego" : Konin, 20.11.2012 : referaty i komunikaty. — Konin : Muzeum Okręgowe, [2012]. — ISBN: 978-83-60168-19-9. — S. 25–42. — Bibliogr. s. 40–41. — Jerzy Wójcik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozwój metod rekultywacji leśnej zwałowiska zewnętrznego Pola Eksploatacyjnego BełchatówDevelopment of forest land reclamation methods on external spoil heap pf Bełchatów Exploitation Field / Wojciech Krzaklewski, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Jerzy WÓJCIK // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tereny pogórnicze, węgiel brunatny, rekultywacja leśna

  keywords: lignite mining, post-mine sites, forest reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sukcesja spontaniczna roślinności na osadnikach popiołowych Zakładów Azotowych w TarnowieSpontaneous succession of vegetation on the ash deposition fields from the Nitrogen Industry Enterprise (Zakłady Azotowe) in Tarnów / Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA, Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 15–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sukcesja roślinności, zagospodarowanie poeksploatacyjne

  keywords: succession of vegetation, ash deposition fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Symptomy rozwoju ekosystemu leśnego na zrekultywowanym w kierunku leśnym zwałowisku utworów odpadowych w zakładach górniczych miedziSymptoms of the development of forest ecosystem within the forest-reclaimed dumping ground of the copper mining enterprise / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 28–30. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny, rekultywacja leśna, odpady górnicze, wzrost drzew

  keywords: organic carbon, mining waste, forest reclamation, dumping ground, general nitrogen, tree growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Techniki pomiaru przemieszczeń i drgań masztów wiertniczych[Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 6, Geodezyjne systemy pomiarowe / pod red. nauk. Jerzego Kuleszy, Ireneusza Wyczałka. — Warszawa : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-340-6. — S. 37–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The content of the forms of calcium and sulphur in the spoil tip of initial soil in the Sulphur Mine ”Machów” after many years of its agricultural and forestry land useZawartość form wapnia i siarki w gruntach zwałowiska Kopalni Siarki „Machów” po wieloletnim okresie ich zagospodarowania rolniczego i leśnego / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 2, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68–69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.59.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zwałowisko, wapń, siarka

  keywords: reclamation, sulphur, heap, calcium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.2.59

20
 • The content of the organic carbon and total nitrogen in the soil of the reclaimed repository of the Sulphur Mine ”Machów” after many years of agricultural and forestry managementZawartość węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Siarki "Machów" po wieloletnim zagospodarowaniu rolniczym i leśnym / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 4, s. 91–101. — Bibliogr. s. 100–101, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.4/geom.2014.8.4.91.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny

  keywords: reclamation, organic carbon, total nitrogen, repository

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.4.91

21
 • Wpływ składu gatunkowego zalesień rekultywacyjnych na akumulację materii organicznej w inicjalnych glebach zwałowiskowych[Effect of species composition of reclamation landings on the accumulation of organic matter in initial dump soils] / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce : krajowa konferencja naukowa : Kazimierz Dolny, 17–18 września 2018 r. : streszczenia / Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, [2018]. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wstępna ocena przydatności rekultywacyjnej utworów nadkładu odkrywki „Szczerców” w KWB „Bełchatów”Preliminary evaluation of the reclamation usability of the overburden's ground of the field “Szczerców” in lignite mine “Bełchatów” / Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 201–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych na wybranym przykładzie górnictwa odkrywkowego – kopalni węgla brunatnego „Adamów”[Reforestations as the method of the reclamation of soilless land, focus on a selected example of open-cast mining – lignite mine “Adamów”] / Wojciech Krzaklewski, Jerzy WÓJCIK // W: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka : rozpoznanie–monitoring–przeciwdziałanie : VIII sympozjum ochrony ekosystemów leśnych : Rogów, 15–16 listopada 2007 / pod red. Sławomira Mazura, Hernyka Tracza ; Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. — ISBN: 978-83-7244-916-0. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów”Forestation as the method of the remediation of soilless areas of the Lignite Mine Turów / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: XIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 17–19 czerwca 2009, Bogatynia–Świeradów Zdrój : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 324–339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 338–339, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zmiany właściwości inicjalnej gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie kwaśnych zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”Changes of the properties of initial soil within 10 years since the accomplishment of reclamation measures on toxically acid grounds of the outer dump in the “Bełchatów” Lignite Mine / Jerzy WÓJCIK, Marek Pająk, Stanisław KOWALIK, Wojciech Krzaklewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: