Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wąchol, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0296-0585 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920a7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
2
 • Application of statistical methods and computer programmes to scientific research in Polish company / Jerzy WĄCHOL // W: microCAD 2002 : international scientific conference : 7–8 March 2002. J: Kihívások a gazdaságban = microCAD 2002 : Section J: Economic Challenges / University of Miskolc ; Innovation and Technology Transfer Centre. — [Hungary. : s. n.], 2002. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application statistical methods and computer programs to questionnaires research and quality controlWykorzystanie metod statystycznych i programów komputerowych do badań ankietowych i kontroli jakości / Jerzy WĄCHOL // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 471–481. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer programs in scientific research and to learning management scienceKomputerowe programy w badaniach naukowych i do nauki zarządzania / Jerzy WĄCHOL // W: Multimedia in business 2000 : 2\textsuperscript{nd} international conference : 20–22 September 2000 Częstochowa, Poland : proceedings = materiały konferencyjne / Technical University of Częstochowa. Management Faculty [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88469-25-8. — S. 245–253. — Bibliogr. s. 253, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Constant and balanced development as the condition of proper globalisation process / Jerzy WĄCHOL // W: Opportunities of change : 3\textsuperscript{rd} international economic congress : [July 3–6, Sopot, Poland] : conference proceedings = III międzynarodowy kongres ekonomiczny. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8373261605. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysuCorporate governance in the knowledge economy and conditions of crisis / Jerzy WĄCHOL // W: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo / kom. red. Wiesław Golnau (przewodn.), [et al.]. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; nr 1). — S. 399–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnegoInformation society, technological factors and corporate governance / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2008 nr 27: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / pod red. Henryka Babisa, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Działania państw dla wspomagania koniunktury gospodarczej i ryzyko finansowe z tym związane, a poprawa ładu korporacyjnego w spółkachMeasures to assist the country's economic prosperity and the financial risk associated with it, and improving corporate governance in companies / Jerzy WĄCHOL // W: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/4). — S. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • E-business in the view of globalisation and EU extension / Jerzy WĄCHOL // W: BIS Business Information Systems 2004 : proceedings of 7\textsuperscript{th} international conference on Business Information Systems : Poznań, Poland, 21–23 April 2004 / ed. Witold Abramowicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8374170190. — S. 120–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • E-business in the view of globalisation process / Jerzy WĄCHOL // W: microCAD 2004 : international scientific conference : 18–19 March 2004. N szekció = Section N, Vállalati versenyképesség = Economic Challenges / University of Miskolc UM ; Innovation and Technology Transfer Centre ITTC. — [Miskolc : UM ; ITTC], [2004]. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Economic crisis and pandemic versus business operation / Jerzy WĄCHOL // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5510–5516. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5515–5516, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: innovativeness, economic crisis, pandemic, business environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Economic crisis in EU and world, corporate governance and information systems / WĄCHOL Jerzy // W: MEKON 2012 [Dokument elektroniczny] : the CD of participants' reviewed papers from 14\textsuperscript{th} international conference MEKON 2012 : February 1–2, 2012, Ostrava / VŠB Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-2552-6. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Research papers, English section)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Efektywność funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w NFI[Effectivnes of ownes supervision in National Investment Fund in Poland] / WĄCHOL Jerzy // W: Polska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : Szkoła Letnia „Warszawa 2000” : forum młodych badaczy i organizatorów : [Warszawa, 18–20 września 2000] : streszczenia referatów / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. — [Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego], [2000]. — Opis część. wg wstępu. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach na przykładzie badań empirycznych przeprowadzonych w NFI [Narodowych Funduszach Inwestycyjnych][Efficiency of the owner control in companies on the examle of experience researches realized in National Investment Funds Programme] / Jerzy WĄCHOL // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV [czwarta] konferencja naukowa / Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : [s. n.], 1999. — S. 134–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekonomiczne mechanizmy regulacji w gospodarce rynkowej, a społeczne problemy nadzoru właścicielskiego w przemyśle wydobywczymThe economical mechanisms of control in market economy, and the social problems of corporate governance in mining industry / Jerzy WĄCHOL // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — Na s. tyt. dodatkowo: Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — S. 519–529. — Bibliogr. s. 528–529, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • E-learning w aspekcie procesów globalizacji i informatyzacji – szanse i zagrożeniaE-learning in the aspect of globalization and computerization process – opportunities and threats / Jerzy WĄCHOL // W: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2006. — Dod. na okł.: 60 lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim ; Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 286, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elements of management in the face of conflicts, crises, pandemics and human migration / Jerzy WĄCHOL // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 2102–2110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 2109–2110, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: globalization, management concepts, economic crisis, pandemic, management elements, human migrations, armed conflicts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Elementy zarządzania kreujące wzrost wartości przedsiębiorstwa, a trendy zmian w organizacjiManagement elements that creates value of enterprise and trends of changes in the organization / Jerzy WĄCHOL // W: Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji / red. nauk. Paweł Antonowicz, [et al.]. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. — ISBN: 978-83-8206-003-4. — S. 359–374. — Bibliogr. s. 371–372, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, wartość przedsiębiorstwa, zarządzanie procesowe, nowoczesne metody zarządzania, elementy zarządzania, zrównoważony i trwały rozwój

  keywords: sustainable development, corporate governance, process management, value of enterprise, modern management methods, elements of management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Empirical research in the companions participating in the National Investments Funds Programme in Poland 1997–2000 / Jerzy WĄCHOL // W: 3\textsuperscript{rd} International conference of PHD students : Miskolc 13–19 August 2001 : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Enterprises in Poland in the face of globalisation processes / Jerzy WĄCHOL // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 426–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Etyczny wymiar marketingu w obliczu procesów globalizacji i informatyzacjiEthical maening of marketing in the face of globalization and information processes / Jerzy WĄCHOL // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1626. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2004 z. 24, s. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.. — Marketing – innowacje – informacja : „Marketing w społeczeństwie informacyjnym” : materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej : Szczyrk, 20–21 listopada 2003 r. / red. Anna Błażkiewicz ; PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Funkcje finansowe związane z czasem i procentem z wykorzystaniem programów komputerowych[Financial functions with time and per cent using computers programmes] / Jerzy WĄCHOL // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 857–862. — Bibliogr. s. 861–862, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: