Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikołajczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 8701357400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie dziś i w przyszłościTunnel building, underground passages and car parks in Krakow today and in the future / Kazimierz Bujakowski, Jerzy CHWASTEK, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: tunel drogowy, podziemny parking, podziemne przejście, trasy komunikacyjne, uciążliwość komunikacyjna

  keywords: road tunnels, underground car park, underground passages, communication routes, difficulty of communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Działania Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionychActivities of the “Czatkowice” Limestone Mine in order to gain a new part of deposit in the surroundings of areas legally protected / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Stanisław Tworek, Krzysztof Piksa // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 174–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ecological effects of restructuring of hard coal mines / Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 457–461. — Bibliogr. s. 461, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ewolucja procedur ocen oddziaływania na środowiskoDevelopment of environmental impact assessments procedures / Jerzy MIKOŁAJCZAK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 41–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of breaks in exploitation front on making the deformations / J. MIKOŁAJCZAK // W: Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004 / ed. Shi Jin-feng ; ISMS. — China : Transactions of Nonferrous Metals Society, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 460–464. — Bibliogr. s. 464, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena dostosowania funkcjonowania składowisk odpadów w Małopolsce do nowych regulacji prawnychAnalysis of the conformation the landfills operating in Malopolska region to the new law requirements / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami : V Jubileuszowe międzynarodowe forum gospodarki odpadami = V-th Waste forum : Poznań-Gniezno 2003 / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : PZITS, 2003. — ISBN10: 83-914252-4-X. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 441–442

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiegoReview of landfills environmental assessments from chosen poviats of Małopolska region / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 111–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Małopolska, składowiska odpadów

  keywords: Małopolska, wastes storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odkrywkowe wyrobiska górnicze miejscem unieszkodliwiania odpadów[Opencast mines workings as the place of neutralization wastes] / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard UBERMAN // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 2–4 czerwca 2004 r. / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego [etc.]. — Katowice : ZG SIiTG, 2004. — S. 313–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki WisłyThe need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistula river / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Poznawanie wiedzy i świata w studenckim ruchu naukowym geodetów[Recognition science and world in the student's scientific movement of geodesists] / Władysław BOROWIEC, Konrad ECKES, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska / red. Zygmunt Niedojadło przy udziale Krzysztofa Grzywacza, Janusza Malickiego i Zdzisława Sobczyka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — Na okł. tytuł: 50 lat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1951-2001. — ISBN10: 8391179958. — S. 116–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadamiWaste management regulations / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 145–160. — Bibliogr. s. 158–160, Streszcz., Summ

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, gospodarka odpadami, klasyfikacja odpadów, Konwencja Bazylejska

  keywords: law regulations, waste classification, Basil Convention, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Równanie ruchu górotworu uwzględniające wyniki pomiaru przemieszczeń pionowych[The rock mass movement equation, taking into account the reuslts of vertical displacements] / Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — ISBN10: 8391446328. — S. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Severity of the environmental impact of planned mining exploitation of “Dębieńsko I” Hard Coal Deposit on the “Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie” Landscape ParkSurowość wpływu środowiskowego planowanej eksploatacji górniczej złoża węgla kamiennego “Dębińsko I” na Park Krajobrazowy ”Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich” / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard KOZAKIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 453–464. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: górnictwo, deformacja terenu, park krajobrazowy, rekultywacja gruntów

  keywords: land reclamation, mining, landscape park, land deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Środowiskowe uwarunkowania wznowienia eksploatacji górniczej złoża węgla kamiennego „Dębieńsko I” w Czerwionce-LeszczynyThe environmental aspects of renewal the exploitation of coal bed „Dębieńsko I” in Czerwionka-Leszczyny / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 147–159. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, kopalnia węgla kamiennego, oddziaływanie górnictwa na środowisko, akceptacja społeczna

  keywords: mining exploitation, coal mine, environmental impact of mining, public acceptance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Techniczne podstawy składowania odpadów komunalnych na Składowisku Barycz w Krakowie[Technical basis of depositing the municipal wastes in Barycz landfill in Cracow] / Jerzy CHWASTEK, Henryk Kultys, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The assessment of environmental risk on the areas degraded by the landfillsSzacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów / Jerzy MIKOŁAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96686-29744?filename=The%20assessment%20of.pdf

 • słowa kluczowe: modele matematyczne, składowiska odpadów, unieszkodliwianie odpadów, oddziaływanie składowisk, ocena ryzyka ekologicznego

  keywords: mathematical models, environmental risk assessment, landfills, impact of landfills, neutralization of wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The extractive waste management from hard coal mines in Poland / K. GRZESIK, J. MIKOŁAJCZAK // W: Crete 2010 : 2\textsuperscript{nd} International conference on “Hazardous and industrial waste management” : 5–8 October, Chania, Crete Greece : executive summaries / eds.: Evangelos Gidarakos, Raffaello Cossu, Rainer Stegmann. — [Crete : s. n.], [2010]. — Na okł. dod.: Proceedings. — S. 549–551

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The possibility of utilisation the old heaps to locate the new waste facilities, on the example of the Debiensko I coal mine / Katarzyna GRZESIK, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 439–452. — Bibliogr. s. 451, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: coal mine, waste disposal, waste heap, secondary exploitation, extractive waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tunele ułatwiają komunikację i chronią środowiskoTunnels make communication easier and protect the environment / Jerzy CHWASTEK, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2004 nr 8, s. 7–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Tunele w świetle wymagań oceny wpływów na środowiskoEnvironmental impacts assessment of the tunnels / Jerzy CHWASTEK, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych w odkrywkowych wyrobiskach górniczychThe neutralization of industrial wastes in workings of open cast mines / Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 7–8, s. 76–79. — Bibliogr. s. 79

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, gospodarka odpadami, odpady przemysłowe, wyrobisko górnicze, składowisko odpadów, unieszkodliwianie odpadów, dyrektywa 75/442/EEC, zwałowisko poeksploatacyjne

  keywords: open cast mining, mine working, industrial wastes, wastes neutralization, wastes management, directive 75/442/EEC, mine dumps, wastes landfill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Utylizacja solanek z kopalń „Nadwiślańskiej Spółki Węglowej”Utylization the brines from mines of “Nadwislanska Coal Company” / Tadeusz Cichy, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — ISBN10: 8391446328. — S. 45–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zadania administracji samorządowej w procesie dostosowywania składowisk odpadów do wymogów Unii EuropejskiejTasks of local authorities in the process of waste landfills fitting for European Union requirements / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Ogólnopolska konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : Kraków 16–18 października 2003 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych. — Kraków : AGH WGGiIŚ, 2003. — ISBN10:  8387550116. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Założenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadówMethodology guidelines for the environmental risk evaluation on the waste deposition threatened areas / Ryszard KOZAKIEWICZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 2, s. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: składowiska odpadów, ryzyko ekologiczne

  keywords: environmental risk, waste deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zrównoważony rozwój jako kierunek działania w strategii rozwoju krajuSustainable development as a direction for action in the strategy of national development / Jerzy CHWASTEK, Wacław JANUSZ, Jerzy MIKOŁAJCZAK // W: Geodezja w systemach geoinformacyjnych : XVII [siedemnasta] Jesienna Szkoła Geodezji : Polanica Zdrój, 11–14 października 2000 = Geodesy in geoinformation systems / oprac. red. Jarosław Gogolewski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 90) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 99–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: