Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Michalczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 14020192100

PBN: 5e709209878c28a04738ef3d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • 3D model of off-axial synchronous elimination system / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK // W: ACTIVE '97 [Dokument elektroniczny] : the 1997 international symposium on Active control of sound and vibration : Budapest, Hungary 1997 August 21–23. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : OPAKFI, Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theater Technology, 1997. — 1 dysk optyczny. — Publikacja zawarta w: Proceedings of ACTIVE 2004 [Dokument elektroniczny]. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 or higher ; CD-ROM. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja metody „Nodalised beam” dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonych[Adaptation of “Nodalised beam” method for vibroisolation of hand operating tools] / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // W: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu : V [piąta] szkoła : Kraków–Krynica maj 2001 : referaty recenzowane. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391340082. — S. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja metody \emph {Nodalised Beam} dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonychAdaptation of \emph {Nodalised Beam} method for vibroisolation of hand operating tools / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 2, s. 211–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adaptacja metody „Nodalised Beam” dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonych[Adaptation of “Nodalised beam” method for vibroisolation of hand operating tools] / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // W: MARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Zawiera materiały konferencyjne za: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001. — S. 187–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MICHALCZYK Jerzy, MICHALCZYK Krzysztof. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387894 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 23, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387894A1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej[Coil spring clamp with the shock absorber] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy MICHALCZYK, Krzysztof MICHALCZYK. — Int.Cl.: F16F 1/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217304 B1 ; Udziel. 2013-11-26 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217304B1.pdf

 • słowa kluczowe: mocowanie sprężyny śrubowej, sprężyna śrubowa, tłumienie drgań sprężyn, drgania sprężyn śrubowych

  keywords: helical springs vibrations, helical spring mounting, helical spring, damping of spring vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości redukcji hałasu w pojazdach z wykorzystaniem elementów pasywnych w zagłówkuAnalysis of the possibilities of noise reduction in vehicles with application of passive elements in bolster / Jerzy MICHALCZYK, Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Białas, Adam Ból // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 3, s. 333–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza przenoszenia drgań materiałowych w układach wibroizolacjiAnalysis of vibrations transmission in complex vibration isolation systems / Jerzy MICHALCZYK, Leszek MAJKUT // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2004 R. 101 z. 5–M, s. 205–212. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Wpływ wibracji na otoczenie : X konferencja naukowa / Politechnika Krakowska. Katedra Dynamiki Układów Materialnych ; Komitet Mechaniki PAN. Komisja Dynamiki Układów ; PAN Oddział w Krakowie. Komisja Mechaniki Stosowanej. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza teoretyczna i badania symulacyjne antyrezonansowego wibroizolatora dynamicznegoTheoretical analysis and simulation investigation of the dynamic anti-resonant vibroinsulator / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 1, s. 87–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of forces transmitted to the foundation by hydroextractorsAnaliza sił przekazywanych na podłoże przez wiórki odwadniające / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 417–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of wave effects in complex vibration isolation systemsAnaliza przenoszenia drgań materiałowych w układach wibroizolacji / Jerzy MICHALCZYK, Leszek MAJKUT // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2003 vol. 50 no. 4, s. 363–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Angular oscillations of vibratory machines of independent driving systems caused by a non-central direction of the exciting force operationsWahania kątowe dwunapędowych maszyn wibracyjnych wykorzystujących zjawisko samosynchronizacji, wywołane niecentralnym kierunkiem działania siły wymuszającej / Jerzy MICHALCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 169–177. — Bibliogr. s. 177. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/92747/PDF/10267-Volume57_Issue1-12_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: samosynchronizacja, maszyny wibracyjne, niecentralne przyłożenie siły wymuszającej

  keywords: vibratory machines, machine bodies oscillations, eccentric direction of exciting force, self synchronization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0012-7

13
 • Application of the antiresonant vibroinsulation in vibratory machinesZastosowanie dynamicznej wibroizolacji antyrezonansowej w maszynach wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2001 vol. 25 no. 2, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania akustyczne ekranu komunikacyjnego typu „Łabędź”[Investigation of acoustical properties of a Łabędź type roadscreen] / Jerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK // W: Noise control'98 : 11th international conference on Noise control : Krynica, June 2–4, 1998 : proceedings / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska ; Central Institute for Labour Protection ; Department of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy. — Warsaw : [s. n.], 1998. — S. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania laboratoryjne pozaosiowego eliminatora synchronicznego[Laboratory tests of off-axial synchronous eliminator] / Grzegorz CIEPLOK, Jerzy MICHALCZYK // W: MARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Zawiera materiały konferencyjne za: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001. — S. 39–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.. — Materiały konferencyjne za rok 1997

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania laboratoryjne pozaosiowego eliminatora synchronicznego[Laboratory tests of off-axial synchronous eliminator] / Grzegorz CIEPLOK, Jerzy MICHALCZYK // W: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu : III szkoła : referaty : Kraków–Zakopane, kwiecień 1997. — [Kraków] : Gutenberg, 1997. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Calculation of maximal collision force in kinematic chains based on collision force impulse : [abstract] / M. WARZECHA, J. MICHALCZYK // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: collision, impact, coefficient of restitution, multi-body, kinematic chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Causes of errors in estimating the characteristic frequencies of antiresonant conveyors / Jerzy MICHALCZYK, Marek GAJOWY // W: DYMAMESI 2021 : Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions : the international colloquium : Cracow (Poland)–Prague (CZ), March 2–3, 2021 : proceedings / eds. Igor Zolotarev, Luděk Pešek, Marek S. Kozień. — Prague : Institute of Thermomechanics of the CAS, cop. 2021. — ISBN: 978-80-87012-75-8. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • keywords: natural frequencies, dynamic damper, antiresonant vibratory conveyors, antiresonant zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Determination of the probabilistic characteristics of the coefficient of restitution, with an application of acoustic measurements / Jerzy MICHALCZYK, Sebastian PAKUŁA // W: ICCC 2014 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 15\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference (ICCC) : Velke Karlovice, Czech Republic, May 28–30, 2014 / eds. Ivo Petráš [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4799-3528-4. — e-ISBN: 978-1-4799-3527-7. — S. 346–350. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • keywords: characteristic, eliminator, probability, collision, coefficient, restitution, ball, plate, stell

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843625

21
22
 • Dobór wibratora maszyny wibracyjnej z uwzględnieniem zakłóceń wywołanych zderzeniami z nadawąSelection of the vibrator in the vibration machine taking into consideration the disturbances generated by collisions with feed / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 2, s. 221–232. — Bibliogr. s 232, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dynamic influences of non-stationary liquid flows in fluid drives of heavy metallurgical machines on system dynamics and reaction for surroundingsWyznaczanie wpływu cieczy zawartej w układach napędowych maszyn i urządzeń hutniczych na ich własności dynamiczne i oddziaływanie na otoczenie / J. MICHALCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 71–75. — Bibliogr. s. 75

 • keywords: non stationary flows, dynamics of presses and forging hammers, fluid drives, hydraulic sources of vibrations and noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0011

24
 • Ekran akustyczny do zabudowy w terenie otwartym[Acoustic screen for open area] / Jerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK // W: Akustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — ISBN10: 83-910387-3-4. — S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25