Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jerzak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8791-9671

ResearcherID: K-1605-2017

Scopus: 36459507000

PBN: 901311

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Activity coefficients of manganese, silicon and aluminum in iron, nickel and ${Fe-Ni}$ alloysWspółczynniki aktywności manganu, krzemu oraz glinu w żelazie, niklu i stopach ${Fe-Ni}$ / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: iron-nickel melts, subregular solution model, activity coefficients, interaction parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adiabatyczna temperatura płomienia oraz prędkość spalania laminarnego dla mieszanin $CH_{4}/H_{2}/powietrze$Adiabatic flame temperature and laminar burning velocity of $CH_{4}/H_{2}/air$ mixtures / Wojciech JERZAK // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2011 vol. 11 nr 3–4, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnychAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste / Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74. — Tekst pol.-ang. — Autor Jakub Sikora dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza teoretyczna zmian składu ciekłych wtrąceń ${MnO-SiO_{2}}$ w warunkach braku pełnej homogenizacji w czasie oziębiania stali o różnej zawartości nikluTheoretical analysis of the liquid ${MnO-SiO_{2}}$ chemical composition changes by incomplete homogenization during cooling of the steels with different nickel contents / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-342-4. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Emissions of $NO_{x}$ and CO from natural gas combustion with adding $CO_{2}$ at varying distances from the burnerEmisja $NO_{x}$ i CO ze spalania gazu ziemnego podczas dodawania $CO_{2}$ w różnych odległościach od palnika / Wojciech JERZAK // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2014 vol. 16 pt. 1, s. 148–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz.

 • słowa kluczowe: emisja CO, emisja NOx, spalanie gazu ziemnego

  keywords: natural gas combustion, emissions of NOx, emissions of CO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Equilibrium calculations of As, Pb, and Hg speciations during coal combustion in atmospheres $21O_{2}/79N_{2}$ and $30O_{2}/70CO_{2}$ / W. JERZAK // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 18, s. 2679–2686. — Bibliogr. s. 2685–2686, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-29. — tekst: https://goo.gl/fo1TH8

 • keywords: trace elements, coal, oxy-fuel combustion, thermodynamic calculations, equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/15567036.2015.1110643

13
 • Equilibrium composition change of $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in cooling process for liquid $Fe-36Ni$ alloyRovnovážna zmena zloženia inklúzii $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ počas ochladzovania tekutej zliatiny $Fe-36\%Ni$ / JERZAK W., KALICKA Z. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 182–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evolution of equilibrium composition of $MnO-SiO_{2}$ and $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ inclusions in liquid Fe and $Fe-36\%Ni$ alloy during coolingEwolucja równowagowego składu ciekłych wtrąceń $MnO-SiO_{2}$ oraz $Al_{2}O_{3}-MnO-SiO_{2}$ w stopie $Fe-36\%Ni$ oraz w ciekłym Fe w czasie chłodzenia / W. JERZAK, Z. KALICKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 449–455. — Bibliogr. s. 455

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0046-z

15
 • Experimental and thermodynamic analyses of trace element speciation during the combustion of ground cedar nut shells / Wojciech JERZAK // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 31 iss. 2, s. 1969–1979. — Bibliogr. s. 1978–1979, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-03

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.6b02814

16
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA, Artur SZAJDING // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 157, s. 222–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-30. — IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT2016). — tekst: https://goo.gl/j8eeQD

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2016.08.360

18
 • Experimental studies of the stability range of swirling natural gas flames / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: Proceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-28-7. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • keywords: swirl number, swirl burner, flashback, blowout, natural gas flame

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Extinction limits of swirl nonpremixed methane flames and $CH_4/C_xH_y/N_2$ mixtures: experimental evaluation and thermodynamic calculations / Wojciech JERZAK // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2018 vol. 32 iss. 6, s. 7179–7187. — Bibliogr. s. 7186–7187, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.8b01293

21
 • Formation of CO in the oxy-fuel premixed flamePowstawanie CO w kinetycznym płomieniu tlenowo-paliwowym / Wojciech JERZAK // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2015 vol. 17 cz. 1, s. 300–315. — Bibliogr. s. 313–315, Streszcz.

 • słowa kluczowe: oksy-spalanie, stężenie CO w płomieniu, kinetyka spalania

  keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditionsKinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksy-spalania / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2014 vol. 21 iss. 4, s. 415–424. — Bibliogr. s. 423–424, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kinetyka reakcji, oksy-spalanie, stężenie CO w płomieniu

  keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Aktualne zagadnienia energetyki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Kazimierza Wójsa, Andrzeja Sitki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-7493-872-3. — S. 351–360. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 360. — Tekst dostępny online: {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=29889==1=1=1}

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Energetyka 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 5–7 listopada 2014 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — Dysk Flash. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / JERZAK W., KUŹNIA M. // Archivum Combustionis ; ISSN 0208-4198. — 2016 vol. 36 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • keywords: NO, CO, chemical kinetic modeling, oxy-combustion methane, CO2 addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: