Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5771-5790

ResearcherID: R-7761-2017

Scopus: 56439809800

PBN: 900569

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Application of 2D laser scanner to the inventory taking of selected engineering structures / Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160. — ISBN: 978-83-85287-86-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 239–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Autonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wiekuAutonomous measuring system of lifts long guide rails deformations - telemonitoring as a challenge for geodesy of XXI century / Henryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI, Piotr Gołuch // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: autonomiczny monitoring, wieżowce, wieże telewizyjne, prowadnice wind, teletransmisja WiFi, strategia pomiarowa

  keywords: autonomous monitoring, skyscrapers, television towers, lift guide rails, teletransmission WiFi, measurements strategy

5
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of ”Kościuszko” mine shaft in Salt Mine ”Wieliczka” caused by sealing of the housing / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, KS Wieliczka, deformacje szybu

  keywords: Salt Mine "Wieliczka", shaft deformation, shaft housind

7
 • Dokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnychThe accuracy of determination of the gyroscopic azimuth by means of the GYROMAT 2000 instrument, in conditions of Polish underground mines / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Inklinometr szybowy[Shaft inclinometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

13
 • Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą Modularnego Systemu PomiarowegoComprehensive determination of the geometry of mine shafts with the help of Modular Measuring System / Wojciech JAŚKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 118, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 276). — Bibliogr. s. 117–[119], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-601-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Lasergestützte Messsystem für kontinuierliche Überwachungsmessungen von Schachteinrichtungen und AufzügenLaser measuring systems for continuous monitoring measurements in mining shafts and lifts / Henryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2014 [Jg.] 121 [H.] 10, s. 339–346. — Bibliogr. s. 346

 • keywords: guides, laser plumbing, automated instruments, continuous method, digital measuring, mine shaft

15
 • Laser scanning and modeling of underground city Osówka / Mateusz JABOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Metoda uszczelniania otoczenia głowicy szybu Kościuszko w Kopalni Soli „Wieliczka”Method for sealing the surrounding area of the Kościuszko shaft collar in the „Wieliczka” salt mine / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Michał ŹRÓBEK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 7, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zaczyny uszczelniające, dopływ wody, monitoring geodezyjny, ekran przeciwfiltracyjny

17
 • Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia[Mining surveying and mining areas protection in the current extraction conditions of mineral resources in Poland] / pod red. nauk. Wojciecha JAŚKOWSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Modeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs / Agnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Modularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów górniczych[Modular measurement system for mine shaft inventory] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Modular measurement system for mine shaft inventoryModularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów górniczych / Wojciech JAŚKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 81–90. — Bibliogr. s. 90

 • keywords: laser systems, laser scanner, mining surveying, control survey, profiling, range finders

21
 • Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski”Monitoring of surface and objects displacements in the “Dziećkowice” area of the “Sobieski” mine / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 178–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Monitoring przemieszczeń terenu i obiektów budowlanych położonych na terenach górniczych metodami telemetrycznymi opracowanymi w KOTG, GiGG AGH KrakówMonitoring of displacements of terrain and structures in mining areas by means of telemetric methods developed by the Chair of Mining Areas protection, geoinformatics and Mine Surveying of AGH UST in Kraków / Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 76–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Monitoring wychyleń i przemieszczeń budynku mieszkalnego na terenie górniczymMonitoring of deflections and displacements of an apartment building in a mining area / JAŚKOWSKI Wojciech, Mieczysław JÓŹWIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Możliwości wykorzystania komputerowego systemu detekcji wiązki laserowej w pomiarach geometrii szybów górniczych[The use of the computer system of detection of the laser beam in the measurements of geometry of mine shafts] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Pomiary prostoliniowości prowadników szybowych i geometrii obudowy szybów górniczych[Measurements of shaft guides linearity and geometry of shaft support] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XVI konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie Zdrój – 16 października 2009 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2009. — ISBN: 978-86-927613-0-3. — S. 209–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych