Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ziętkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowychMethane recovery from waste gases by adsorption method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorption of $CO_{2}$ on carbonaceous adsorbents / B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: Characterisation of porous solids VIII : proceedings of the 8th international symposium on the Characterisation of porous solids : Edinburgh, UK 10–13 June 2008 / eds. Stefan Kaskel [et al.]. — Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2009. — (Special Publication ; no. 318). — ISBN: 978-1-84755-904-3. — S. 256–262. — Bibliogr. s. 261–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadówStudies on wear of activated coke used in the end stage of flue gas cleaning in an incineration plant / Andrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2009 vol. 88 nr 4, s. 358–361. — Bibliogr. s. 361

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza[PSA equilibrium process for air separation] / M. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: VIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n.], [2006]. — S. [1–20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrzaPSA equilibrium process for air separation / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 6s spec., s. 16–17. — Bibliogr. s. 17, Summ.. — Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych [VIII; 11-13 października 2006; Gdańsk]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characterization of carbonaceous adsorbents by carbon dioxide adsorption / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, J. ZIĘTKIEWICZ // W: FOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowychSelection of carbon molecular sieves for seperation of gas mixtures / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 3–4, s. 305–316. — Bibliogr. s. 315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture : [abstract] / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713. — Bibliogr. s. 713

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: FOA8 : 8\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [USA : s. n.], [2004]. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2005 vol. 11 suppl. 1, s. 877–880. — Bibliogr. s. 880, Abstr.. — 8th International Conference on Fundamentals of Adsorption : Sedona, MAY 23-28, 2004

 • keywords: adsorption, activated carbon, hydrogen storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10450-005-6039-8

11
 • Kształtowanie struktury porowatej adsorbentu pod kątem przydatności do wzbogacania gazów zaazotowanychFormation of porous structure of adsorbent for enrichment in methane nitrogenated natural gases / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 545–549. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie właściwości węgla aktywnego do pracy w układzie adsorpcyjnego chłodzeniaModelling of active carbon properties for adsorption cooling system / Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2005 t. 12 nr S3, s. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optimization of hydrogen volumetric storage capacity for microporous carbon materialsOptymalizacja pojemności mikroporowatych adsorbentów węglowych do adsorpcyjnego magazynowania wodoru / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2007 vol. 28 nr 1, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Radial heterogeneity of commercial active carbon / B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 pt. 3, s. 1182–1184. — Bibliogr. s. 1184. — Preliminary reports presented during XLVI meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Radial heterogeneity of commercial active carbon / B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 728. — Bibliogr. s. 728

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozwój struktury porowatej karbonizatu o różnym kształcie ziaren w reakcji z parą wodnąPorous structure development of carbonizate particles with different shape in steam vapour reaction / Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7193-377-6. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnychStructure and separation abilities of carbon molecular sieves / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2, s. 117–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Tekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnychStructure and separation abilities of carbon molecular sieves / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 46). — S. 9–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Texture changes inside active carbon granules / B. BUCZEK, A. Świątkowski, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 901. — Bibliogr. s. 901

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Węglowe sita molekularne do rozdziału wybranych mieszanin gazowychCarbon molecular sieves for separation of gas mixtures / Mieczysław R. BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 53). — S. 366–374. — Bibliogr. s. 374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ sposobu modyfikacji rud darniowych na ich właściwości sorpcyjneInfluence of the way of bog iron ores modification on their sorptive properties / Jerzy FIJAŁ, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec. 2, s. 75–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wzbogacanie powietrza w procesie PSA na ZMS-5A jako źródło tlenu[Air enrichment using PSA process on ZMS-5A as a source of oxygen] / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska (III) : materiały X ogólnopolskiego mikrosympozjum tematycznego : Poznań, 3 grudnia 2004 / red. materiałów Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska, 2004. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: