Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Mucha, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, *Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7795-1053

ResearcherID: D-2307-2015

Scopus: 14833080200

PBN: 5e70920b878c28a04738f071

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 130 publikacji Autora


1
 • Aging in Poland at the dawn of the 21st century / Janusz MUCHA, Łukasz KRZYŻOWSKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2010 [nr] 2, s. 247–260. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr.

 • keywords: ageing in the lifecourse, anthropology of ageing, ageing and social panics, retirement strategies, intergenerational transfers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An invitation to debates : from the Editors / Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz MUCHA // W: India between tradition and modernity / eds. Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz Mucha. — Jaipur etc. : Rawat Publications, cop. 2014. — ISBN: 978-81-316-0625-4. — S. XI–XIV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An outsider's view of american culture / Janusz L. MUCHA // W: Distant mirrors : America as a foreign culture / ed. Philip R. de Vita. — Wyd. 4. — Long Grove : Waveland Press, Inc., cop. 2016. — ISBN: 978-1-4786-3063-0 ; ISBN10: 1-4786-3063-9. — S. 136–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Autobiografie czasu transformacji : socjologowie Europy Środkowej i WschodniejAutobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / pod red. Janusza MUCHY, Mike'a F. Keena, przełożyli: Janusz MUCHA [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. — 330, [2] s.. — Bibliogr. s. 313–330. — ISBN: 978-8-37-388098-6 ; ISBN10: 83-7388-098-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Autobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / eds.: Mike F. Keen, Janusz L. MUCHA. — London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2006. — XIII, [1], 242 s.. — (Routledge / European Sociological Association Studies in European Societies ; 7). — Bibliogr. s. 224–235, Indeks. — ISBN: 978-0-41-537651-8 ; ISBN10: 0-4153-7651-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Central and Eastern European sociology in the post-communist era / Mike F. Keen, Janusz MUCHA // East European Quarterly ; ISSN 0012-8449. — 2005 vol. 39 no. 4, s. 523–536. — Bibliogr. s. 536. — World Congress of Sociology : Brisbane, Australia, July 2001. — tekst: https://goo.gl/RKgcVa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cienka, czerwona linia : z socjologiem, prof. Januszem Muchą, kierownikiem Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawia Janina Słomińska[The thin red line] / Janusz MUCHA ; rozm. przepr. Janina Słomińska // Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; ISSN 1230-1647. — 2005 nr 11, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Co nas łączy, co nas dzieli : przedmowa[What unites us, what divides us : introduction] / Janusz MUCHA, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska // W: Co nas łączy, co nas dzieli? / red. nauk. Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008 + CD-ROM. — Publikacja zawiera materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego : Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7481-211-5. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Co nas łączy, co nas dzieli?[What unites us, what divides us?] / red. nauk. Janusz MUCHA, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008 + CD. — 437 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7481-211-5. — Publikacja zawiera materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego : Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • “Crisis, critique and change” : sociology of Europe at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century / Janusz MUCHA, Łukasz KRZYŻOWSKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2013 [no.] 4, s. 531–539. — Bibliogr. s. 539, Abstr.. — This essay presents the authors' comments on the 11\textsuperscript{th} Conference of the European Sociological Association, Turin, August 28–31, 2013

 • keywords: European sociology, crisis, critique, social change, the ESA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • „Dawanie świadectwa” w życiu socjologów Europy Środkowo-WschodniejWitnessing sociological lives in Central and Eastern Europe / Janusz MUCHA, Mike F. Keen // W: Autobiografie czasu transformacji : socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej = Autobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / pod red. Janusza Muchy i Mike'a F. Keena, przełożyli: Janusz Mucha [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. — S. 11–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Debata nad książką Jacka Kochanowskiego, \emph{Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer}Discussion on Jacek Kochanowski's book, \emph{Performance and knowledge. Perspective of social queer theory} / Jacek Kurczewski, Aleksander Manterys, Janusz MUCHA, Małgorzata Radkiewicz, Jacek Kochanowski // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2011 nr 1, s. 219–250. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Democratisation in Central and Eastern Europe and the changing nature of minority issues / Janusz MUCHA // W: Conflict, citizenship and civil society / eds. Patrick Baert, [et al.]. — Wielka Brytania : Routledge, 2010. — (Routledge / European Sociological Association Studies in European Societies ; nr 11). — ISBN: 978-0-415-55873-0 ; ISBN10: 0-415-55873-5. — S. 111–128. — Bibliogr. s. 125–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Democratization in Central and Eastern Europe and the minority issues / Janusz MUCHA // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2007 iss. 4(160), s. 379–400. — Bibliogr. s. 398–400, Abstr.

 • keywords: democracy, institution, Central and Eastern Europe, cultural and political domination, cultural minorities, systemic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Developing the academic careers of foreign scholars in Poland: the case of Krakow / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Central and Eastern European Migration Review ; ISSN 2300-1682. — 2017 vol. 6 no. 2, s. 141–162. — Bibliogr. s. 158–162. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-19

 • keywords: Polish academic centers, foreign researchers, mobile academics, cross-border higher education, self-initiated expatriates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17467/ceemr.2017.13

16
 • Development of cooperation on education and research between AGH University (AGH UST) in Krakow (Poland) and Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) in Hanoi (Vietnam) / Thi Phuong Thao Nguyen, Janusz MUCHA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dynamika nauk ścisłych i technicznych w rozumieniu ich reprezentantów[Dynamics of science and technology in the view of their representatives] / Janusz MUCHA // W: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii / pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. — Kraków : Zakład Wydawniczy $\gg NOMOS\ll$, 2009. — ISBN: 978-83-60490-93-8. — S. 161–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Europa Środkowo-Wschodnia i jej socjologia na początku ery postkomunistycznej[Central and Eastern Europe and its sociology at the beginning of the post-communist era] / Janusz MUCHA, Mike F. Keen // W: Pierwsze lata suwerenności : socjologia Europy Środkowo-Wschodniej o krajach tego regionu / pod red. Janusza Muchy, Mike'a F. Keena ; przeł. [z ang.] Krzysztof Pietrowicz, Janusz Mucha. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004. — ISBN10: 83-7388-055-0. — S. 13–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Europejskie uniwersytety w kryzysie?A crisis of the European universities? / Janusz MUCHA // W: Dostojny uniwersytet? / red. Ewa Pajestka-Kojder. — Warszawa : Oficyna Naukowa, cop. 2014. — ISBN: 978-83-64363-19-1. — S. 76-99. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Foreign scholars in a Polish “silicon valley” : publicly accessible data on Krakow as a higher education and research centreZagraniczni uczeni w polskiej „dolinie krzemowej” : publicznie dostępne dane na temat cudzoziemców w Krakowie jako ośrodku naukowym / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Zagadnienia Naukoznawstwa ; ISSN 0044-1619. — 2016 no. 2, s. 181–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-4efa6da5-2891-4ce7-8bf3-09cf9f5cd816/c/ZN_2-16_1-Mucha_Luczaj.pdf

 • słowa kluczowe: innowacje, migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych, zagraniczni uczeni w Krakowie, polski system akademicki

  keywords: high-skill migration and innovation, foreign scholars in Krakow, the Polish academic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Foreigners in the Polish academic system at the beginning of the 21st century : a quantitative analysis of their employment according to the official documents / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2014 [no.] 1, s. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr.. — W bazie Web of Science iss. 185

 • keywords: academic system in Poland, brain circulation, migrations of scholars, foreign scholars in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • India between tradition and modernity / eds. Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz MUCHA. — Jaipur etc. : Rawat Publications, cop. 2014. — XIV, 290 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-81-316-0625-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowymClass and class conflict in industrial society / Ralf Dahrendorf ; przeł. [z ang.] Renata Babińska ; red. nauk. t. Janusz MUCHA. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2012. — LVI, 303 s.. — (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 3). — Bibliogr. s. 279–293, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja[Classic Polish sociology and its present reception] / pod red. Janusza MUCHY, Włodzimierza Wincławskiego. — [Toruń, Wydawnictwo UMK], [2006]. — [336 s.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Krótkie i długie trwanie kapitalizmuCapitalism in the short and long term / Janusz MUCHA // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2018 nr 1, s. 335–345. — Bibliogr. s. 344–345, Summ.

 • słowa kluczowe: szerokie i wąskie rozumienie kapitalizmu, Globalana Północ, Globalne Południe, antropologizacja historii kapitalizmu, geneza polskiej państwowości

  keywords: capitalism, in the narrow and broad sense, Global North, Global South, anthropologization of capitalism, genesis of Polish statehood

  cyfrowy identyfikator dokumentu: