Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Madej, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57197426854

PBN: 900436

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostradGravity research fot the construction of highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metoda grawimetryczna, metoda mikrograwimetryczna, anomalia siły ciężkości, gęstosć objętościowa, strefy rozluźnień, deformacje ciągłe i nieciągłe

  keywords: gravity method, microgravity method, gravity anomaly, bulk density, loosened zone, continuous and discontinuous deformation

2
 • Badania grawimetryczne w Staruni w latach 2004-2007[Gravity research in Starunia during the period 2004–2007] / S. PORZUCEK, J. MADEJ // W: Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-915765-6-4. — S. 171–172. — Bibliogr. s. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania grawimetryczne w wybranych szybach górniczych na terenie GZW[Gravimetric research in selected mine shafts in the Upper Silesian Coal] / Janusz MADEJ // W: GZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania grawimetryczne w wybranych szybach górniczych na terenie GZW[Gravimetric research in selected mine shafts in the Upper Silesian Coal Basin] / Janusz MADEJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 2, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: badania grawimetryczne w szybach górniczych, poprawka górnicza siły ciężkości, gęstość interwałowa

  keywords: gravimetric research in mine shafts, interval density, gravity correction

5
 • Badania grawimetryczne ziemnych obiektów hydrotechnicznychHydrotechnical earth embankments gravity survey / Janusz MADEJ // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Środowisko ; ISSN 1897-6336. — 2008 z. 3–Ś, s. 59–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Gravimetric survey of activity of salt dome monitored by geodetic methods / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Sławomir PORZUCEK, Janusz MADEJ // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Gravity survey of Sudeten Marginal Fault between Złoty Stok – Srebrna Góra / MADEJ Janusz, ŁÓJ Monika, PORZUCEK Sławomir, Badura Janusz // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Grawimetryczne odwzorowanie geomechanicznego modelu stref rozluźnień w otoczeniu starego wyrobiskaGravimetric representation of the geomechanical model of loosened zone around an old working / Sławomir PORZUCEK, Marek CAŁA, Janusz MADEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mikrograwimetryczna ocena stanu zagrożenia powierzchni terenu spowodowanego przez szybiki w opuszczonym złożu galmanu na Górnym ŚląskuMicrogravimetric assessment of possible surface hazard created by the fore-shafts in abandoned calamine deposit in the Upper Silesia / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modelowanie grawimetryczne stref rozluźnień rozwijających się nad pustką w skałach metamorficznychGravity modelling of loosening zone in metamorphic rock over hole / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 411–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_38.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, pustki skalne

  keywords: geomechanics, geophysics, microgravity

12
 • Monitoring geodynamic processes using geodetic and gravimetric methods: an example from the Western Carpathians (South Poland)Monitoring procesów geodynamicznych z wykorzystaniem metod geodezyjnych i grawimetrycznych: przykład z Karpat Zachodnich (Polska południowa) / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2, s. 217–247, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 239–245, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, Polska południowa, czasowe zmiany przyspieszenia siły ciężkości, neotektonika

  keywords: South Poland, neotectonics, Western Carpathians, temporal gravity changes

13
 • Neotectonics of the Western Carpathians of Poland inferred from geomorphic and gravimetric studies: an example from the Soła River valley / Janusz MADEJ, Witold ZUCHIEWICZ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 94–96. — Bibliogr. s. 96. — Dod. afiliacja dla W. Zuchiewicz: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena likwidacji szybu metodą mikrograwimetrycznąEstimation of shaft liquidation with microgravity method / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 473–478. — Bibliogr. s. 478, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Periodic gravity changes in a study of young tectonic movements of a selected area of the Polish Western Carpathians / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // W: SlovTec 08 : 6\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — ISBN: 978-80-89343-01-0. — S. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Recent tectonic activity of the Polish Western Outer Carpathians: geomorphic and gravimetric constraints / MADEJ J., ZUCHIEWICZ W., ŁÓJ M., PORZUCEK S. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 236–237. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Results of scientific-research cooperation between Department of Geophysics AGH UST and Institute of Geophysics VAST on near-surface geological structure investigations by geophysical techniques in Vietnam in period 2000–2014 / Nguyen van Giang, Jadwiga JARZYNA, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy DEC, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Jerzy KARCZEWSKI, Andrzej BUGAJSKI, Janusz MADEJ, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, [et al.] // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 73–76. — Tekst ang.-wietn.

19
 • Uskok sudecki brzeżny w badaniach grawimetrycznych w rejonie Bila VodaGravimetric studies of the Sudetic Marginal Fault near Bíla Voda / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Petra Štěpančíková // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Współczesna geodynamika Podhala w świetle wyników badań grawimetrycznych i geodezyjnych : [abstrakt][Recent geodynamics of Podhale region in the light of gravimetric and geodetic studies] / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // W: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu : Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r. : materiały konferenycjne / pod red. Alfreda Uchmana, Józefa Chowańca ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — ISBN: 978-83-7538-636-3. — S. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Współczesne ruchy tektoniczne w polskich Karpatach Zachodnich w świetle badań grawimetrycznych: stan badań i perspektywyRecent tectonic movements in the Polish Western Carpathians in the light of gravimetric studies: state of research and perspectives for the future / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 38–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Young tectonic movement the Polish Western Carpathian selected areas in the light of gravity survey / MADEJ Janusz, ŁÓJ Monika, PORZUCEK Sławomir, ZUCHIEWICZ Witold // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zagrożenia wodne północnej granicy OG KS Wieliczka w obrazie czasowych zmian anomalii siły ciężkościWater hazard of the northern border of the Wieliczka Salt Mine area in the light of temporal gravity changes / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Krzysztof JAKIEL // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 321–334. — Bibliogr. s. 332–333, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_09.pdf

 • słowa kluczowe: grawimetria, czasowe zmiany anomalii siły ciężkości, sufozja, erozja podziemna, migracja wód podziemnych, górotwór górniczy

  keywords: gravity method, suffosion, temporal gravity changes, underground erosion, subsurface water migration, mining rockmass

24
 • "Złoty pociąg" prawda czy fałsz? : [abstrakt]["Gold train" true or false? : abstract] / Janusz MADEJ // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 65–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych