Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gryziecki, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Badania kalorymetryczne przemian fazowych zachodzących podczas starzenia stopów Cu-Ni-SnCalorimeter investigations of phase transformations due to Cu-Ni-Sn alloys ageing / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — ISBN10: 8387331287. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Changes in the structure and strengthening of aged $CuNi13Sn5$ alloy induced by microadditionsZmiany struktury i umocnienia starzonego stopu $CuNi13Sn5$ spowodowane mikrododatkami / J. GRYZIECKI, A. ŁATKOWSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 623–640. — Bibliogr. s. 640. — 33rd international conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : Krakow, Poland, May 30-June 04, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Izotermiczny rozpad przesyconego roztworu stałego stopu ${AgCuAl}$[Isothermal decomposition of supersaturated solid solution of ${AgCuAl}$ alloy] / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI // W: Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — ISBN: 978-83-920877-8-6. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyty na osnowie srebra konsolidowane w wyniku intensywnego odkształcenia plastycznego[Silver based composites consolidated by high plastic deformation] / Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH // W: Metale szlachetne : IX międzynarodowa konferencja : 17–19 września 2008, Łopuszna / Fundacja Metale Nieżelazne, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Fundacja Metali Nieżelaznych, [2008]. — ISBN: 978-83-920877-2-4. — S. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lantan jako modyfikator siluminówLanthanum as a modifier for silumins / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 7, s. 339–343. — Bibliogr. s. 343, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mechanical and structural aspects of the dynamic precipitation in the $AgCu4Al3.5$ alloy / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ, Rafał Drajewicz, Janusz GRYZIECKI // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obróbka cieplna i cieplno-plastyczna stopów $AlCu$ i $AlCuMg$ z dodatkami bizmutu i ołowiuHeat treatment of the $AlCu$ and $AlCuMg$ alloys with additions of bismuth and lead / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI, Marek KUBICZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Precipitation strengthening of nickel-aluminium bronze during multi-stage ageing processStopniowe umacnianie wydzieleniowe brązu niklowo-aluminiowego / Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, umacnianie wydzieleniowe

  keywords: heat treatment, precipitate strengthening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przemiany fazowe w stopie CuNi13Sn5 zachodzące podczas izotermicznego starzenia oraz ich wpływ na umocnieniePhase transformations during isothermal ageing of the CuNi13Sn5 alloy and their influence on strengthening / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 2, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rola niobu w zmianach struktury i umocnienia stopu CuNi10Sn5 starzonego izotermicznieThe weight of niobium in the changes of structure and strengthening of the isothermically aged alloy CuNi10Sn5 / Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 8, s. 360–363. — Bibliogr. s. 362–363, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, starzenie izotermiczne, struktura, umacnianie, niob, CuNi10Sn5

  keywords: mechanical properties, niobium, structure, strengthening, CuNi10Sn5, isothermical ageing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozpad przesyconego roztworu stałego stopu $CuNi13Sn5$ podczas nieizotermicznego nagrzewaniaThe decomposition of saturated solid solution of $CuNi13Sn5$ alloy during non-isothermal heating / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI, Grzegorz WŁOCH // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 8, s. 445–447. — Bibliogr. s. 447

 • słowa kluczowe: struktura, umocnienie, stop, faza, nagrzewanie, wydzielenie, roztwór

  keywords: precipitation, structure, heating, solution, strengthening phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Siluminy plastycznePlastified silumins / A. ŁATKOWSKI, J. GRYZIECKI, M. BRONICKI, Z. BONDEREK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 91, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Silver alloys resistant to darkeningStopy srebra odporne na ciemnienie / J. GRYZIECKI, J. SOBOTA, G. WŁOCH // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 143–146. — Bibliogr. s. 146

 • keywords: mechanical properties, corrosion, silver, solid solution, alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925[925 silver and method for the heat treatment of the 925 silver] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH. — Int.Cl.: C22C 5/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208914 B1 ; Udziel. 2011-02-02 ; Opubl. 2011-06-30. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208914B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Srebro próby 925 z różnymi dodatkami stopowymi[Ag925 jewelry alloy containing different alloy component] / Jan JAROMINEK. Janusz GRYZIECKI, Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stop miedzi z niklem i aluminium oraz sposób obróbki stopu miedzi z niklem i aluminium[Nickel and aluminium containing copper alloy and method of treating same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22C 9/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184141 B1 ; Udziel. 2002-04-10 ; Opubl. 2002-09-30. — Zgłosz. nr P.328355 z dn. 1998-09-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184141B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925[925 silver and method for the heat treatment of the 925 silver] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRYZIECKI Janusz, SOBOTA Jakub, WŁOCH Grzegorz. — Int.Cl.: C22C 5/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381339 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381339A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stop srebra próby 925 umocniony wydzieleniowoSilver alloy 925 fineness after precipitation strengthening / Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI, Grzegorz WŁOCH // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR], [2006]. — S. 52–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stront jako modyfikator stopów AlSi i AlSiCuStrontium as a modifier for AlSi and AlSiCu alloys / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 3, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Structure and properties of precipitation strengthened silver alloysStruktura i właściwości stopów srebra umocnionych wydzieleniowo / J. GRYZIECKI, J. SOBOTA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 665–671. — Bibliogr. s. 671

 • keywords: mechanical properties, corrosion, silver, ageing, solid solution, precipitation strengthening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The role of microadditions in the kinetic change of precipitation during the ageing process of nickel-aluminium bronzeRola mikrododatków w zmianie kinetyki wydzielania starzonego brązu niklowo-aluminiowego / Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 245–259. — Bibliogr. s. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatków stopowych na odporność stopów srebra próby 925 na ciemnienieInfluence of alloys additions on darkening resistance of 925 fineness silver alloys / Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH, Janusz GRYZIECKI, // W: Konferencja „Metale nieżelazne'07” : Kraków : 21–22 września 2007 r.. — [Kraków : AGH], [2007]. — Na okł. dod.: 45 lat Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-920877-7-9. — S. 57–67. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ warunków obróbki cieplnej na własności stopów AlMgSi o podwyższonej zawartości krzemuInfluence of heat treatment conditions on properties of AlMgSi alloys with higher content of silicon / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 8, s. 438–440. — Bibliogr. s. 440, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ wysokiej temperatury na ewolucję struktury stopu CuNi14Al3 umocnionego wydzieleniowoAn influence of high temperature on structure changes of precipitation hardened CuNi14Al3 alloy / Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 6, s. 610–613. — Bibliogr. s. 613, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: