Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wypartowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603556897

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Behaviour of non-metallic particles during solidification of silicon steelChování nekovových částic během tuhnutí křemíkových ocelí / PODORSKA Dorota, WYPARTOWICZ Jan // W: Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004 : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 37. — Pełny tekst W: e a materiálů = 13th international metallurgical & materials conference : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with $Mn, Si$ and $Ti$ / Dorota PODORSKA, Paweł DROŻDŻ, Jan FALKUS, Jan WYPARTOWICZ // W: E-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 206, Poster I-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with Mn, Si and TiObliczanie składu wydzieleń tlenkowych w tali odtlenianej przy pomocy Mn, Si i Ti / D. PODORSKA, P. DROŻDŻ, J. FALKUS, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 4, s. 581–586. — Bibliogr. s. 586. — Symposium on Phase Diagrams, Phase Stability, Theory and Applications held at the E-MRS Fall Meeting : Warsaw, Poland, September 06–10, 2004

 • keywords: solidification, steel, thermodynamic equilibrium, oxide inclusions, acicular ferrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemical composition of inclusions in 3\% silicon steel / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 174–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15.10.2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Contribution of surface convection in melting of iron containing oxygenUdział konwekcji powierzchniowej w topieniu żelaza zawierającego tlen / Rafał REJSZEK, Jan WYPARTOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 31–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dissolution of nitrogen in liquid iron with the contribution of surface convection / REJSZEK R., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 163–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15.10.2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efekt Marangoniego w kropli stali zanurzonej w żużlu, wywołany transportem siarki przez granicę fazMarangoni effect in steel droplet immersed in slag caused by sulphur transport across the phase boundary / Jan WYPARTOWICZ, Rafał REJSZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141

 • słowa kluczowe: kąt zwilżania, pole stężenia, pierwiastki powierzchniowo aktywne, równowaga mechaniczna kropli, napięcie międzyfazowe, konwekcja powierzchniowa

  keywords: concentration field, surface active elements, wetting angle, mechanical equilibrium of droplet, interfacial tension, surface convection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Filtration of nonmetallic inclusions in steelFiltracja wtrąceń niemetalicznych w stali / E. KAWECKA-CEBULA, Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 261–268. — Bibliogr. s. 268

 • keywords: adhesion, non metallic inclusions, liquid steel, filtration, wetting angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Harmful and useful inclusions in steel / Jan WYPARTOWICZ // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 51–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titaniumKinetyka usuwania arsenu z ciekłej miedzi przy pomocy tytanu / P. Romanowski, G. Wnuk, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 725–731. — Bibliogr. s. 731

 • keywords: copper, titanium, refining, kinetics, arsenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kontrola wydzielania azotku tytanu w stali mikrostopowejThe control of titanium nitride precipitation in microalloyed steel / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kontrola wydzieleń siarczkowych i azotkowych w produkcji blachy transformatorowej o zorientowanym ziarnieControl of sulphide and nitride precipitations in production of grain oriented silicon transformer steel / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 6, s. 259–264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształtowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowo-siarczkowych przy odtlenianiu stali manganem, krzemem i tytanemControl of chemical composition of oxide-sulphide inclusions during deoxidation of steel with manganese, silicon and titanium / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96

 • słowa kluczowe: ferryt iglasty, równowaga termodynamiczna, układ MnO-SiO2-TiO2, ciekłe wydzielenia, odtlenianie stali

  keywords: thermodynamic equilibrium, acicular ferrite, MnO-SiO2 -TiO2 system, liquid precipitates, deoxidation of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mathematical modelling of solidification of iron containing oxygen with the contribution of surface convectionModel matematyczny krzepnięcia żelaza zawierającego tlen z uwzględnieniem konwekcji powierzchniowej / R. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 963–975. — Bibliogr. s. 974–975. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2005/art13.str.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ systemModel obliczeń napięcia międzyfazowego pomiędzy fazami ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ / Magdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, żużel, stal, napięcie międzyfazowe, napięcie powierzchniowe

  keywords: modelling, slag, surface tension, steel, interfacial tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidizationModelowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowych podczas odtleniania stali / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 999–1005. — Bibliogr. s. 1005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0110-0

17
 • Modelling of interactions between oxide inclusion particles at the slag-metal interfaceModelowanie oddziaływań między cząstkami wydzieleń tlenkowych na powierzchni międzyfazowej żużel-metal / Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 119–125. — Bibliogr. s. 125. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: slag, steel, surface capillary effect, attractive force, oxide inclusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych dla stali odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$ : [streszczenie]Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ : [abstract] / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 45–46. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w krystalizatorzeModelling the process of oxide inclusions precipitation in the continuous casting mould / Dorota PODORSKA, Jerzy GAWĄD, Jan WYPARTOWICZ // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 485–490. — Bibliogr. s. 490, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w stalach odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie wieloskalowe procesu krzepnięcia żelaza zawierającego tlen z uwzględnieniem konwekcji powierzchniowej[Multiscale modelling of solidification of iron containing oxygen with the contribution of surface convection] / R. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości obniżenia zawartości domieszek w procesie chlorowania krzemu technicznie czystegoThe possibilities of lowering admixtures concentration in chlorination of metallurgical grade silicon / Jan WYPARTOWICZ, Józef GŁADYSZ // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4 dod.: dok. elektron., s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4. — Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ, 2006]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie wtrąceń niemetalicznych w stali z postępującym frontem krzepnięciaInteraction of non-metallic inclusions in steel with advencing solidification front / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: wtrącenia niemetaliczne, front krzepnięcia, pochłanianie, odpychanie

  keywords: solidification front, non metallics inclusions, engulfment, repulsion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optimization of the composition of oxide inclusions in production of microalloyed steelOptimalizácia zloženia oxidických vtrúsenín pri výrobe mikrolegovanej ocele / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania metali i materiałów funkcjonalnych nowej generacji[Perspectives of Polish research in production of metals and functional materials of new generation] / Zbigniew Moser, Jan WYPARTOWICZ // Nauka / Polska Akademia Nauk ; ISSN 1231-8515. — 2002 nr 2, s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: