Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ruchel, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • An influence of location prestige factor on price of dwellingWpływ czynnika prestiżu lokalizacji na cenę mieszkania / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, trend, lokal luksusowy, apartament, cena nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, szacowanie nieruchomości

  keywords: real estate market, real estate valuation, apartment, trend, luxurious dwelling, real estate price, real estate location

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejThe analysis of the real estates market in Krakow, compared to selected countries of the European Union / Elzbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 259–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_08.pdf

 • słowa kluczowe: integracja, analiza rynku nieruchomości, Unia Europejska

  keywords: European Union, integration, analysis of real estate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market valueAnaliza podejścia porównawczego i podejścia kosztowego w aspekcie wartości rynkowej nieruchomości / Tomasz ADAMCZYK, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.15.pdf

 • słowa kluczowe: wartość rynkowa, podejście porównawcze, podejście kosztowe

  keywords: comparative approach, market value, cost approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.15

4
 • Application MS Access for surveying computationsZastosowanie programu Access w obliczeniach geodezyjnych / Jan RUCHEL, Tomasz ADAMCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 85–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, Visual Basic for Applications, access

  keywords: Visual Basic for Applications, surveying computations, computer applications, MS Access

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Creating applications for geodetic computationsTworzenie aplikacji na potrzeby obliczeń geodezyjnych / Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 81–89. — Bibliogr. s. 89, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_07.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, mała firma geodezyjna, Visual Basic

  keywords: geodetic computations, computer programs, Visual Basic, small geodetic company, levelling nets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Free software applied in surveying computationsWolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — Bibliogr. s. 36–37, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipalityInwestycyjny charakter nieruchomości na przykładzie gminy Wielka Wieś / Joanna PAŁUBSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.79.pdf

 • słowa kluczowe: grunty rolne, inwestycje w nieruchomości, zmiana przeznaczenia nieruchomości

  keywords: agricultural lands, change of real property's intended use, real property investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.79

8
 • Legal bases of decisions subdividing real property – case studyPodstawy prawne decyzji o podziale nieruchomości – studium przypadku / Agnieszka BIEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.25.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, decyzja administracyjna, podstawa prawna, ustawa o gospodarce nieruchomościami

  keywords: administrative decision, legal basis, subdivision of real property, Act on real property management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.25

9
 • Modeling transaction prices of properties based on qualitative and quantitative featuresModelowanie cen transakcyjnych nieruchomości na podstawie cech jakościowych i ilościowych / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, cena transakcyjna, drzewa klasyfikacyjne, lokale mieszkalne

  keywords: real estate market, transaction value, classification trees, dwelling properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Technologia kompleksowego sprawdzania łat niwelacyjnych z wykorzystaniem interferometru laserowego HP 5529 ATechnology of comprehensive verification of precise levelling staffs with the use of the HP 5529 A laser interferometer / Andrzej POKRZYWA, Józef MRÓZ, Tadeusz SZCZUTKO, Jan RUCHEL, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 1, s. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The comparison of some aspects of appraiser (valuer) profession in Poland and BelgiumPorównanie niektórych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce i Belgii / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 3, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-03/Geomatics_2008_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: rzeczoznawca majątkowy, szacowanie, uprawnienia rzeczoznawcy

  keywords: real estate valuation, licence of property valuer, real estate valuer, surveyor, appraiser

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Using a spreadsheet for surveying computationsWykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na potrzeby obliczeń geodezyjnych / Elżbieta JASIŃSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 77–87. — Bibliogr. s. 86–87, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, Visual Basic for Applications, mała firma geodezyjna, Excel

  keywords: computer programs, Visual Basic, small geodetic company, leveling nets, surveying / geodetic computations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie Visual Basic do wyrównywania sieci geodezyjnychUsing Visual Basic for adjustments of the surveying nets / Jan RUCHEL // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyrównywanie sieci geodezyjnych przy pomocy arkusza kalkulacyjnegoAdjustment of the surveying nets with the use of a spreadsheet / Jan RUCHEL // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 75–84. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, Visual Basic for Applications, mała firma geodezyjna, arkusz kalkulacyjny

  keywords: geodetic computations, surveying nets, Visual Basic for Applications, small surveying business, spreadsheet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiany przedmiotu i podmiotu prawa własności do nieruchomości po transformacji ustrojowejChanges of subjects and objects of ownership rights regarding real estate after the political transformation / Jan RUCHEL, Daniel Rutkowski // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 1, s. 59–65. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: