Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Richert, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
2
3
4
5
 • Analiza odkształceń plastycznych w procesach kształtowania końcówek rur ze stopu aluminium 2017Analysis of plastic deformations in the processes of forming ends of tubes from the $2017$ aluminium alloy / Jan RICHERT, Adam Wołosz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 539–545. — Bibliogr. s. 545, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

 • słowa kluczowe: odkształcenie plastyczne, analiza odkształceń plastycznych, kształtowanie końcówek rur, stop aluminium 2017

  keywords: plastic deformation, analysis of plastic deformation, forming ends of tubes, 2017 aluminium alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesów wyciskania promieniowego realizowanych w zmiennych warunkach kinematycznychAnalysis of radial extrusion processes realized in different kinematical conditions / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Jarosław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11, s. 602–609. — Bibliogr. s. 609. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w komorze zgrzewania podczas wyciskania na gorąco stopów aluminiumAnalysis of the state of stresses and strains in the welding chamber during hot extrusion of aluminum alloys / Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT, Dariusz LEŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 2, s. 87–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza warunków odkształcania plastycznego na gorąco i zimno kompozytu aluminiowego ALFA-30Analysis of the coditions of hot and cold deformation of the ALFA-30 aluminium composite / Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 10, s. 616–623. — Bibliogr. s. 623

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of FEM modeling to simulate metal flow through porthole dies / Joachim GĄSIORCZYK, Jan RICHERT // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 2, Billet process and equipment ; Die design and technology ; Value added ; Management issues. — [USA : Aluminum Association ; Aluminum Extruders Council], [2000]. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania odkształcalności stopów AlMg w procesie wyciskania : streszczenieResearch on AlMg alloys deformability during extrusion process : abstract / Mateusz DZIKI, Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Bartłomiej Płonka, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 41–42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 62

 • keywords: severe plastic deformation, nano structures, powder consolidation, cyclic extrusion compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: nano structures, powder consolidation, cyclic extrusion compression, severe plastic deformation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.276

13
14
 • Characterization of microstructure and properties of bulk ultra-fine grained and nanocrystalline materials obtained by SPD methods / Maria RICHERT, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jan RICHERT, Andrzej Rosochowski // W: Foundation of materials design 2006 / eds.: Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba ; Research Signpost. — Trivandrum, Kerala, India : RS, 2006. — S. 261–284. — Bibliogr. s. 280–284, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyczne cechy mikrostruktury ściskanych monokryształów aluminiumCharacteristic features of the microstructure of compressed aluminum monocrystals / Maria RICHERT, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Jan RICHERT, Henryk DYBIEC, Agnieszka Wusatowska-Sarnek, Beata DUBIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 4, s. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dobór warunków zgrzewania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowo-komorowychSelection of welding conditions for hard aluminium alloys assigned for extrusion of profiles through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 3, s. 148–152. — Bibliogr. 151–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effect of homogenization cooling rate and microstructural features of $Al-Mg-Si$ billets on extrudability and section properties in the $T5$ temper / Jan RICHERT, Maria RICHERT, Janina Woźnicka, Zygmunt Stec // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 2, Billet process and equipment ; Die design and technology ; Value added ; Management issues. — [USA : Aluminum Association ; Aluminum Extruders Council], [2000]. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of large deformations on microstructure of aluminium alloys / M. RICHERT, J. RICHERT, J. ZASADZIŃSKI, S. HAWRYŁKIEWICZ, J. DŁUGOPOLSKI // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS], [2002]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Effect of large plastic strains accumulation on aluminum structure and properties / Maria RICHERT, Jan RICHERT // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 1, Extrusion process ; Extrusion equipment. — [USA : Aluminum Extruders Council ; Aluminum Association], [2000]. — S. 241–247. — Bibliogr. s. 246–247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of multidirectional deformation on microstructure of ${AlMgSi}$ alloy / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Agnieszka Hotloś // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of non-conventional large deformations on the formation of nanostructure in materials / Krzysztof J. Kurzydłowski, Maria RICHERT, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Małgorzata Suś-Ryszkowska // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2005 vols. 101–102, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Bulk and graded nanometals : proceedings of symposium G European Materials Research Society : fall meeting 2003 : Warsaw 15th–19th September, 2003 / eds. K. J. Kurzydłowski, Z. Pakieła ; EMRS. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjxr086e.wbg2.bg.agh.edu.pl/SSP.101-102.31.pdf

 • keywords: mechanical properties, CEC, nano grains, cyclic extrusion compression, nano metals, large deformations, large misorientation, microbands, equal channel angular extrusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.101-102.31

23
 • Effect of number passes on properties of silver powders consolidated by Cyclic Extrusion Compression Method / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Łukasz Kuczek, Marcin MROCZKOWSKI // W: EUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sevilla : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Fundamentals of advanced aluminum extrusion processes / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT // W: ET'04 [Dokument elektroniczny] : exploring innovations... in aluminum extrusion technology : proceedings of the eighth international aluminum extrusion technology seminar : May 18–21 2004 [Orlando, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : ET Foundation], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 391–397. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 396–397, Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej (po wybraniu opcji: Authors)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: