Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ptak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Analiza awaryjności i wykorzystania kompleksu wydobywczego w wysokiej ścianie 725 w KWK „Piast”[Analysis of failure and application of mining system in high longwall face 725 in KWK “Piast”] / Jan PTAK, Janusz Rosikowski // W: Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Andrzej Meder ; KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa. — Gliwice : KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 2008. — Materiały z 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2008, Szczyrk, 17–19. 11. 2008 r.. — ISBN: 978-83-60708-23-1. — S. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Description of the state of rock mass in the area of a working / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedziMobile supports in low copper ore deposits / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrauliczne obliczanie sieci wodociągowej wspomagane programem komputerowymHydraulic calculation of water-pipe networks by means of a computer software / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Mariusz Wojciechowski, Jerzy WOJCIECHOWSKI // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2005 R. 65 nr 6, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of caving rubble on the shield support – a comparison of pressures of support on the thill calculated analytically and on the basis of the Jackson's method / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 77–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych[Computer calculations in designing of powered support units] / Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Konstrukcja wsporcza czołowej tamy podsadzkowej przystosowanej do współpracy z obudową Glinik 14/31-POp przeznaczonej dla KWK ”Wieczorek”Support construction of front filling stopping applied to co-operation with the 14/31-Pop filling support destinated for the “Wieczorek” hard coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Metody uwzględniania sił tarcia w obliczeniach statyki sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej[Methods of considering friction forces in calculations of statics of lemniscate powered support unit] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 91–96. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 463–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnejMathematical model in fire-fighting network in underground coal mine / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Mariusz Wojciechowski // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 1, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości i efekty wytracenia impulsu energii kinetycznej przekazanej przez skały wyrobiska na sekcję obudowy lemniskatowej przed zadziałaniem zaworu upustowegoPossibilities and results of suppression of the kinetic energy impulse, transferred to the lemniscate support unit by surrounding rock before the relief valve start to operate / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 4, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości i parametry przewoźnej zgniatarki złomu blaszanego typu Glinik ZP-100Parameters and capabilities of mobile plodder Glinik ZP-100 using in tin-scrap recycling / Adam KLICH, Jan PTAK, Wiesław Bal, Aleksander Szurek // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 R. 64 nr 9, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości modelowania matematycznego i komputerowych obliczeń systemu głównego odwadniania kopalniThe possibilities for mathematical modelling and computer-aided calculations of the main mine water drainage system / Marian MIKOŚ, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 685–697. — Bibliogr. s. 697, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości zabezpieczenia sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej przed zniszczeniem impulsem energii kinetycznej w warunkach obciążenia krytycznego[Possibilities of securing the lemniscate set of support against damage due to pulse of energy in critical load conditions] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // W: Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii : Ustroń, 15–17. 11. 2004 r. : [konferencja KOMTECH 2004] / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392097246. — S. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnegoUsability of the monitoring system of support section spragging condition in operational working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 6, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnegoUsability of the monitoring system of support section spragging condition in operational working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Szkoła Mechanizacji Górnictwa : systemy dyspozytorskie i diagnostyczne wymogiem nowoczesnego górnictwa : Szczyrk 22–25 maja 2002 r.. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowoczesne systemy transportu wozami oponowymi w kopalniach węgla kamiennegoHaulage systems with heavy duty wheeled vehicles in hard coal mines / Wacław Bednarczyk, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 43–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Obudowy i przenośniki ścianowe do ścian wysokich powyżej 4 m produkcji ZMG „Glinik”Reinforcement and working face conveyors (above 4 m) of ZMG Glinik / Jan PTAK, Ryszard Ślusarz // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedziPowered supports for copper ore stope workings / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 319–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Obudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedziPower support for open-end mining / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 10, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ., Zsfassung, R`{e}s, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Opis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego[Description of the state of rock mass in surrounding of the mining excavation] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Podobieństwa i różnice w zakresie statyki sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in the statics of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 273–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech07.pdf

 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, lemniskatowe obudowy ścianowe , właściwości geometryczno-kinematyczne

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, static stability characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podobieństwa i różnice w zakresie struktury geometrycznej sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in geometrical structure of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech04.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości geometryczno-kinematyczne, maszyny górnicze , lemniskatowe obudowy ścianowe

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, geometrical-kinematic characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: