Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ptak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • Analiza awaryjności i wykorzystania kompleksu wydobywczego w wysokiej ścianie 725 w KWK „Piast”[Analysis of failure and application of mining system in high longwall face 725 in KWK “Piast”] / Jan PTAK, Janusz Rosikowski // W: Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Andrzej Meder ; KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa. — Gliwice : KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 2008. — Materiały z 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2008, Szczyrk, 17–19. 11. 2008 r.. — ISBN: 978-83-60708-23-1. — S. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji zmechanizowanej ścianowej obudowy Glinik-13/22-POz w kopalni „Murcki”Exploitation investigations on new generation of longwall powered support Glinik-13/22-PZOz at „Murcki” / Adam KLICH, Jan PTAK, Tomasz Czapik, Waldemar Lisiecki // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 7–8, s. 307–313. — Bibliogr. s. 313, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania eksploatacyjne nowej konstrukcji zmechanizowanej, czołowej tamy podsadzkowej w KWK StaszicOperational tests of a new design of mechanized frontal screen at the STASZIC Colliery / Adam KLICH, Jan PTAK, Jerzy Kluka, Adam Rojek // W: KOMTECH : efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo-geologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–9.11.2000, T. 1 = KOMTECH : efficient driving of workings in difficult mining and geological conditions : international scientific and technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ; Centrum Mechanizacji Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. [1–4], 1–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania eksploatacyjne obudowy bezlemniskatowej Glinik-13/22-POz[Exploitation testings of non-lemniscate set of support Glinik-13/22-POz] / Jan PTAK // W: Posiedzenie Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk : Gorlice–Wysowa 16 kwietnia 1999 r. / Komitet Górnictwa PAN. Sekcja Mechanizacji Górnictwa, Fabryka Maszyn Glinik S. A. w Gorlicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : PAN], [1999]. — K. 1–11. — Bibliogr. k. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Description of the state of rock mass in the area of a working / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doświadczenia z eksploatacji podsadzarko-zwałowarki PZCh-1 w kopalni „Piast” i propozycje jej modernizacjiExperiences from exploitation of stowing-levelling machine PZCh-1 in „Piast” mine and suggestion of its modernisation / Adam KLICH, Jan PTAK, Lech Mielniczuk, Grzegorz Zadęcki, Janusz Gendarz // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2000 R. 51 nr 3, s. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doświadczenia z relokacji wyposażenia ścianowego przy pomocy wozów samojezdnych EIMCO-912 Ex w KWK „Staszic”[Experience in relocation of longwall equipment using shuttle car EIMCO-912 Ex in Staszic Mine] / Adam KLICH, Jan PTAK, Janusz Styrylski, Adam Rojek // W: Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych : [monografia], T. 1 / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2001]. — (Biblioteka KOMTECH). — Na s. tyt. dod.: Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji na sesjach KOMTECH 2001 w dniach 6–8.11.2001, Szczyrk. — ISBN10: 83-912604-5-3. — S. 71–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Doświadczenia z wprowadzania zmechanizowanych członów czołowej tamy podsadzkowej w KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Staszic”Experiences from use of mechanized elements of frontal brattices filling in the „Staszic” coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK, Jerzy Kluka, Adam Rojek // W: Górnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — ISBN10: 83-909602-3-9. — S. 129–141. — Bibliogr. s. 140–141, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedziMobile supports in low copper ore deposits / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrauliczne obliczanie sieci wodociągowej wspomagane programem komputerowymHydraulic calculation of water-pipe networks by means of a computer software / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Mariusz Wojciechowski, Jerzy WOJCIECHOWSKI // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2005 R. 65 nr 6, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of caving rubble on the shield support – a comparison of pressures of support on the thill calculated analytically and on the basis of the Jackson's method / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 77–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych[Computer calculations in designing of powered support units] / Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstrukcja i właściwości nowej generacji ścianowej obudowy zmechanizowanej na przykładzie obudowy Glinik-13/22-POzConstruction of new generation mechanized longwall shield supports and their properties for example of the Glinik-13/22-POz / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 393–412. — Bibliogr. s. 411–412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konstrukcja wsporcza czołowej tamy podsadzkowej przystosowanej do współpracy z obudową Glinik 14/31-POp przeznaczonej dla KWK ”Wieczorek”Support construction of front filling stopping applied to co-operation with the 14/31-Pop filling support destinated for the “Wieczorek” hard coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Mechanizmy prowadzące segmentów obudów z podpornościowym mechanizmem korbowodowym i stojakamiGuide mechanisms of support segments with bearing crank mechanism and props / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 36 nr 7, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody uwzględniania sił tarcia w obliczeniach statyki sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej[Methods of considering friction forces in calculations of statics of lemniscate powered support unit] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 463–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnejMathematical model in fire-fighting network in underground coal mine / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Mariusz Wojciechowski // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 1, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo-statecznościowych[Modernization of shield support sections for mining longwallworkings from the point of view of supporting and studility characteristics] / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Kompleksy ścianowe do dużej koncentracji wydobycia w warunkach technicznej restrukturyzacji polskiego górnictwa : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 15–17 listopada 1999 = longwall systems for high production concentration in the conditions of technical restructuring of the Polish mining industry / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, SiTG KOMAG. — [Szczyrk :s. n.], [1999]. — S. XIX, 1–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo-statecznościowychModernization of roof support sections for long-wall workings in the light of their bearing-and-stability characteristic / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2000 R. 18 nr 1, s. 24–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości i efekty wytracenia impulsu energii kinetycznej przekazanej przez skały wyrobiska na sekcję obudowy lemniskatowej przed zadziałaniem zaworu upustowegoPossibilities and results of suppression of the kinetic energy impulse, transferred to the lemniscate support unit by surrounding rock before the relief valve start to operate / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 4, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości i parametry przewoźnej zgniatarki złomu blaszanego typu Glinik ZP-100Parameters and capabilities of mobile plodder Glinik ZP-100 using in tin-scrap recycling / Adam KLICH, Jan PTAK, Wiesław Bal, Aleksander Szurek // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 R. 64 nr 9, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości modelowania matematycznego i komputerowych obliczeń systemu głównego odwadniania kopalniThe possibilities for mathematical modelling and computer-aided calculations of the main mine water drainage system / Marian MIKOŚ, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 685–697. — Bibliogr. s. 697, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: