Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Lasa, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzf, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • Application of GC to the determination of Ar and Ne in groundwater / J. LASA, P. Mochalski // W: “Chromatographic methods of investigating the organic compounds” : the XXVIII\textsuperscript{th} symposium : June 7\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th}, 2004, Katowice – Szczyrk : book of abstracts / Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences. — Katowice : Uniwersytet Śląski. Biuro Promocji i Karier, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determination of argon in air and waterOznaczanie argonu w powietrzu i wodzie / J. LASA, P. Mochalski, E. Łokas // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 2002 vol. 47 no 6, s. 839–845. — Bibliogr. s. 845, Abstr., Streszcz.

 • keywords: gas chromatography, argon separation, NiO catalyst, argon measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Estimation of the emission of chlorofluorocarbons at the Southern region of Poland / M. Jackowicz-Korczyński, J. Pusz, A. Majcherczyk, I. ŚLIWKA, J. LASA // W: “Chromatographic methods of investigating the organic compounds” : the XXVII\textsuperscript{th} symposium : June 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th}, 2003, Katowice – Szczyrk : book of abstracts / Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences. — Katowice : [Universytet Śląski. Biuro Promocji i Karier], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391704211. — S. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geofizjologia : 30 lat Hipotezy Gai : raport nr 1/POP[Geophysiology] / Jan LASA ; Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego. Kraków. — Kraków : [IFJ im. H. Niewodniczańskiego], 2003. — 61 s.. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identification and concentration measurement of $SF_{5}CF_{3}$ : the new gas active in the green house effect / J. LASA, J. ROSIEK, I. Śliwka, J. Bałamut, T. Olszowy // W: 8 [Eighth] international symposium on Separation : Toruń, 2002. — [Poland : s. n.], [2002]. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of local emissions on concentration and isotopic composition of trace gases ($CO_{2}$ and $CH_{4}$) under strong anthropopression: a case study from Kraków, Southern Poland / T. FLORKOWSKI, A. KORUS, T. KUC, J. LASA, J. M. NĘCKI, M. ZIMNOCH // W: Study of environmental change using isotope techniques : international conference : Vienna, 23–27 April 2001 : proceedings / International Atomic Energy Agency. — Vienna : IAEA, 2002. — (C&S Papers Series ; ISSN 1563-0153 ; 13/P). — S. 444

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Mathematical methods for improvement of precision and accuracy in concentration measurements based on external standardMatematyczne sposoby poprawy precyzji i dokładności w pomiarach stężeń metodami opartymi na zewnętrznym wzorcu / Ireneusz Śliwka, Jan LASA // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 2002 vol. 47 no. 1, s. 113–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr., Streszcz.. — J. Lasa - pierwsza afiliacja: Institute of Nuclear Physics, Kraków. — tekst: http://beta.chem.uw.edu.pl/chemanal/PDFs/2002/CHAN2002V47P00113.pdf

 • keywords: precision and accuracy, averaging and interpolation methods, temporary detection sensitivity, electron capture detector (ECD), continuous concentration measurements, freon F–11 (CFCl3)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Measurements of $SF_{6}$ concentration in the urban area of Cracow / M. Jackowicz-Korczyński, A. Sas-Bieniarz, I. Grombik, I. ŚLIWKA, J. LASA // W: “Chromatographic methods of investigating the organic compounds” : the XXVII\textsuperscript{th} symposium : June 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th}, 2003, Katowice – Szczyrk : book of abstracts / Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences. — Katowice : [Universytet Śląski. Biuro Promocji i Karier], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391704211. — S. 152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiary stężeń związków chlorowcowych w powietrzu Krakowa[Concentration measurements of chlorofluorocarbons in air of Krakow] / Ireneusz ŚLIWKA, Jan LASA, Marcin Jackowicz-Korczyński // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 107–117. — Bibliogr. s. 115–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Six-year record (1997–2003): a gas chromatographic measurements of halocarbons in an urban environment / I. ŚLIWKA, J. LASA, M. Jackowicz-Korczyński // W: “Chromatographic methods of investigating the organic compounds” : the XXVIII\textsuperscript{th} symposium : June 7\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th}, 2004, Katowice – Szczyrk : book of abstracts / Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences. — Katowice : Uniwersytet Śląski. Biuro Promocji i Karier, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Zmysł węchu, kryminalistyka, metody analityczne : raport nr 2/POP[Sence of smell, criminology, analytic methods] / J. LASA, A. Browarska-Walczowska ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego. — [Kraków : IFJ im. H. Niewodniczańskiego], 2003. — 29 s.. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Znacznikowa metoda pomiaru emisji gazów i substancji lotnych ze składowisk odpadów komunalnych[The tracer method for assessment of gaseous emissions from landfields] / K. RÓŻAŃSKI, J. LASA // W: Procesy proekologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w służbie ochrony środowiska : polskie przepisy prawne a dyrektywy i normy Unii Europejskiej : I [pierwsza] ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Toruń, 19–21 maja 2002 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika [et al.]. — Bydgoszcz : SAR „Pomorze”, 2002. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: