Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kościelniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN, Wydział Metali Nieżelaznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c315a09543c72336543c8e

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Badania podatności do wyciskania zgrzewającego stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem autorskiego urządzenia[Research on weldability of AlMgSi(Cu) alloys by using authoral device] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego dla stopów EN AW-7021 i EN AW-7075 na podstawie badań zgrzewalności i MES[Estimation of ability to extrusion welding for 7021 and 7075 aluminium alloys based on weldability tests and FEM] / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego stopów $AlZnMg$ na bazie testów zgrzewalności i obliczeń MESEvaluation of ability to extrusion welding of the $AlZnMg$ alloys based on weldability testing and FEM calculations / Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Grzegorz WŁOCH, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Antoni Woźnicki // W: PLASTMET'2021 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XII konferencja naukowa : 23-26 listopada 2021, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, 2021. — ISBN: 978-83-7934-535-9. — S. 144-145. — Tekst pol.-ang.. — J. Kościelniak, D. Leśniak, B. Leszczyńska-Madej, G. Włoch, K. Zaborowski, J. Madura - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; A. Woźnicki - afiliacja: Aptiv Services Poland S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena podatności stopów AlMgSi(Cu) do wyciskania przez matryce komorowe – badania mechaniczne i strukturalneEvaluation of susceptibility to extrusion of AlMgSi(Cu) alloys through porthole dies – mechanical and structural investigations / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, struktura, jakość zgrzewu, wyciskanie zgrzewające, matryce komorowe, badania zgrzewalności

  keywords: mechanical properties, structure, weld quality, extrusion welding, porthole dies, weldability tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: