Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Jamrozowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Advancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analysesPrzemieszczanie frontu utwardzania w formach i rdzeniach wykonanych z mas szybkowiążących – badania ultradźwiękowe / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968. — Bibliogr. s. 968. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

2
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe : streszczenie[The research of protective coatings on chill-moulds : abstract] / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metaloweStudies of protective coatings used for metal moulds / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, formy metalowe, lepkość dynamiczna, badania chromatograficzne

  keywords: dynamic viscosity, metal moulds, protective coatings, chromatographic tests

4
 • Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych nanoszonych na formy i rdzenie piaskowe[Rheological properties of selected coatings for molds and sand cores] / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts/4.pdf} [2016-01-08]

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, czas wysychania, lepkość kinematyczna i dynamiczna

5
 • Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskoweRheological properties of selected coatings for molds and sand cores / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, lepkość kinematyczna i dynamiczna, teoretyczne podstawy procesów odlewniczych

6
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze : streszczenie[The speed rate research of curing of selected self-hardening moulding sands at low temperature : abstract] / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturzeStudies of hardening kinetics of selected self-hardening masses at low temperatures / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 379–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kinetyka utwardzania, badania ultradźwiękowe, sypkie masy samoutwardzalne

  keywords: hardening kinetics, loose self-hardening masses, ultrasound examinations

8
 • Badanie zjawiska migracji spoiw w rdzeniach wykonanych w procesie dmuchowymThe investigation of phenomenon of migration resin in cores the executed in shooting process / Łukasz JAMROZOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Density distribution and resin migration investigations in samples of sand core made by blowing method / Rafał DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 3, s. 70–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 73, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-09. — tekst: https://goo.gl/77fjJu

 • keywords: core shooting, core blowing, molding sand, resin migration

11
 • Examination of gas flows in cores about the changeable cross-sections executed in the cold-box technology / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, J. KOLCZYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • keywords: carbon dioxide, fast-setting sands, pressure, cold-box process

12
 • Formy i rdzenie z mas szybkowiążących – wyznaczenie prędkości przemieszczania się frontu utwardzaniaThe moulds and cores made of fast setting moulding sands – determination of speed rate of front hardening transfer / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Influence of hardening rate of moulding sands with chemical binders on bridges structure and strength properties / Łukasz JAMROZOWICZ, Jerzy ZYCH // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 90–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: ultrasound technique, hardening rate, kinetics of the hardening process, bridges joining matrix grains

14
15
 • Influence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

16
 • Influence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-16. — tekst: https://goo.gl/SGsXQi

 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

17
 • Influence of the gas dosage method on pressure changes and technological properties of core sand used in the technology $resol-CO_{2}$Wpływ sposobu dozowania gazu na przebiegi zmian ciśnienia i właściwości technologiczne mas stosowanych w technologii $resol-CO_{2}$ / Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 891–894. — Bibliogr. s. 894. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: fast-setting sands, pressure measurements, impulse gas dosage, moulding sand strength

18
 • Influence of the hardener type on the hardening process kinetics of the selected self-setting sands / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, Z. Pyziak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 no. 1, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/EgSnBB

 • keywords: hardening kinetics, loose self-setting sands, ultrasound investigations

19
 • Influence of the reclaim addition into the matrix on the hardening process kinetics of the moulding sand with furfuryl resin / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, P. Wojtuń // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: hardening kinetics, reclaim, loose self-setting sands, ultrasound investigations

20
 • Influence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • keywords: permeability, innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, new measurement methodology

21
 • Kinetyka suszenia powłok ochronnych naniesionych na formy i rdzenie piaskowe : abstract[The kinetics of drying protective coatings plotted on sand molds and cores] / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Metoda ultradźwiękowa w zastosowaniu do badania właściwości technologicznych masy i oceny jakości rdzeni[An ultrasonic method applied to investigations of technological properties of moulding sands and evaluation of cores quality] / Jerzy ZYCH, Józef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 123–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Określenie właściwości reologicznych mas ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeliRheological properties of typical ceramic slurries used in the lost wax technology / J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, N. KAŹNICA // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 63–66. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Przemieszczanie frontu utwardzania w formach i rdzeniach wykonanych z mas szybkowiążących – badania ultradźwiękowe[Advancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analyses] / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — s. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rheological properties of typical ceramic slurries used in the lost wax technology / J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, N. KAŹNICA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 197–201. — Bibliogr. s. 201, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/hJ7zV7

 • keywords: rheological properties, non-Newtonian fluid, ceramic slurries