Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Mazurek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badania właściwości kruszyw i ich ocena; perspektywy wykorzystania kruszyw[Investigation and estimation of aggregates properties; perspective on aggregates application] / Jakub MAZUREK // W: Kruszywa : właściwości i zastosowanie : I sympozjum naukowo-techniczne : Karpacz, 6–7 lipca 2007 / Górażdże Kruszywa. Heidelberg Cement Group. [et al.]. — [Polska : Górażdże Kruszywa], [2007]. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości kruszyw i ocena ich jakości[Investigation and estimation of aggregates properties] / Jakub MAZUREK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 nr 5, s. 48–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Deformacje górotworu i sposoby zagospodarowania terenu zdegradowanego na skutek otworowej eksploatacji soli w kopalni BaryczThe rock mass deformations and the ways of development of the area degraded by hole exploitation of salt in Barycz Mine / Jakub MAZUREK // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 137–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Deformacje powierzchni w otworowej kopalni soli „Barycz” w likwidacji : czy mogą jeszcze powstać zapadliska?Surface deformations in the hole exploitation Barycz Salt Mine (liquidated) : may the cavities happen? / Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 409–422. — Bibliogr. s. 422, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_32.pdf

 • słowa kluczowe: prognozowanie deformacji, zapadliska, deformacje górotworu, eksploatacja otworowa soli

  keywords: rock mass deformations, cavities, prognosis of deformations, solution salt exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determining the geotechnical properties of planetary regolith using Low Velocity Penetrometers / K. Seweryn, [et al.], M. KOLANO, [et al.], J. MAZUREK, [et al.] // Planetary and Space Science ; ISSN 0032-0633. — 2014 vol. 99, s. 70–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-05-22. — tekst: http://goo.gl/5DS4ls

 • keywords: mechanical properties, planetary regolith, Low Velocity Penetrometers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pss.2014.05.004

6
 • Ocena jakości kamienia wykorzystanego na schody i posadzki jednej z budowli sakralnych zabytkowego zespołu klasztornego w Krakowie[Estimation of quality of stone applied for stairs and floor of one of sacral construction of monumental monastery in Cracow] / Jakub MAZUREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnychEvaluation of the impact of additives to the aggregate 0-63 mm to improve its capacity ratio based on the results of own research / Łukasz BEDNAREK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: kruszywa, podbudowa, wskaźnik nośności CBR

  keywords: aggregates, foundation, load index CBR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena wpływu własności odkształceniowych górotworu na stan naprężenia i wytężenia skał w otoczeniu wyrobiska chodnikowegoEstimation of influence of the deformational properties of rock mass on the stress field in the vicinity of dog headings / Jakub MAZUREK // W: Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 201–210. — Bibliogr. s. 210, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena wpływu zespołu komór pozostałych po eksploatacji otworowej soli na stan filara bezpieczeństwa między kopalniami[Estimation of influence of mined chambers group on stability of safety pillar between the mines] / Jakub MAZUREK, Jerzy FLISIAK // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 327–338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prognozy deformacji górotworu w polu Pagory kopalni Barycz po podsadzeniu komór poeksploatacyjnychThe forecasts of rock mass deformations in the field Pagory of Barycz mine after backfilling of excavation caverns / Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 481–489. — Bibliogr. s. 488–489, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_48.pdf

 • słowa kluczowe: prognozowanie deformacji, zapadliska, deformacje górotworu, eksploatacja otworowa soli

  keywords: sinkholes, solution mining of salt, rock mass deformations, forecast of deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”3D pillar strength numerical analysis in the Pagory region of “Barycz” salt mine / Jerzy CIEŚLIK, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, odwzorowanie geometryczne 3D, wytężenie filarów

  keywords: numerical calculations, 3D geometrical model, pillar strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Razrabotka mestoroždeniâ tonnel'nym metodom s cel'û uveličeniâ koêfficienta ispol'zovaniâ plasta solânoj šahty Velička[Application of tunnel method to increase exploit coefficient of salt deposit in Wieliczka Mine] / A. GONET, J. MAZUREK, S. STRYCZEK // Gornyj Informacionno-Analitičeskij Bûlleten' (Naučno-tehničeskij Žurnal) = Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal) ; ISSN 0236-1493. — 2003 no. 7, s. 141–145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozpoznanie geotechniczne w rejonie lokalizacji tamy wodnej rozdzielającej dwie kopalnieGeotechnical site characterization in the vicinity of water dam separating two collieries / Jakub MAZUREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 477–483. — Bibliogr. s. 482–483, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The results of the research on physical and mechanical properties of rock analogues and moon soilsWyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych analogów skał i gruntów księżycowych / Malwina KOLANO, Jakub MAZUREK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 35–49. — Bibliogr. s. 49, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.35.pdf

 • słowa kluczowe: grunty księżycowe, właściwości fizyczno-mechaniczne, analog księżycowy

  keywords: moon soils, rock analogues, physical-mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mining.2013.37.1.35

15
 • Tunnel exploitation of deposit in Wieliczka Salt Mine / Jakub MAZUREK, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK // W: Meeting papers Spring 1997 : Cracow, Poland, May 11–14, 1997 / Solution Mining Research Institute. — [Poland : s. n.], [1997]. — S. 413–423. — Bibliogr. s. 423, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Warunki rozprzestrzeniania się osuwiska zagrażającego budynkowi mieszkalnemuThe conditions of landslide expansion affecting habitable house / Jakub MAZUREK, Marek CAŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 433–440. — Bibliogr. s. 440, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_44.pdf

 • słowa kluczowe: osuwiska, stateczność zboczy

  keywords: landslides, slope stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Własności wytrzymałościowe iłów z kopalni Zesławice w świetle badań laboratoryjnych i analizy odwrotnejMechanical properties of Zesławice mine clays in the light of laboratory investigations and back analysis / Jakub MAZUREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości materiału z termicznie czynnej hałdy kopalnianejProperties of material orginated from thermally active mine waste heap / Jakub MAZUREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 173–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ domieszek na wskaźnik nośności CBR kruszywa z przepalonej hałdy kopalnianejThe influence of admixtures on CBR for aggregate from burned mine dump / Jakub MAZUREK, Daniel WAŁACH // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 485–492. — Bibliogr. s. 492, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyniki badania współczynnika filtracji materiałów o niewielkiej przepuszczalności w aparacie trójosiowego ściskania systemu GDSResults of permeability coefficient test of materials with low permeability in triaxial compression testing system GDS / Jakub MAZUREK // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 389–394. — Bibliogr. s. 394

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki badań laboratoryjnych i ocena przydatności przepalonego materiału odpadowego z hałdy kopalnianej[Laboratory experiment's results and estimation of suitability for overheated waste from mining dump] / Jakub MAZUREK // W: Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych : badania, kryteria oceny, rekultywacja : konferencja naukowo-techniczna : Mrągowo, 6–8 listopada 2002 r. / Instytut Techniki Budowalnej. — Warszawa : ITB, 2002. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: