Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 900450

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {\em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZWPetrographic and facies characteristics of coal of the Ruda beds {\it S. S.} (Upper Namurian) in the Kaczyce area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZWCharacteristics of the macrinite variability in the seam No. 118 (Libiąż beds, asturian) in the Janina Mine in Libiąż (USCB) / Jacek MISIAK // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Cykliczność w budowie pokładu węgla 308 (seria mułowcowa, westfal B) z KWK „Ziemowit”Cyclic phenomena in the structure of the no. 308 seam (mudstone series, westphalian B) from the “Ziemowit” Coal Mine / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 117–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Liptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie WęgloweLiptinite in the coal of the no. 116 seam [Libiąż Beds, Westphalian D (Asturian)] from Janina Mine in Libiąż (Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Litotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK „Ziemowit” (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnychThe lithotypes composition and deposition environment of coal from the No. 308 coal seam (Pennsylvanian) from “Ziemowit” mine – Upper Silesian Coal Basin, Poland / Jacek MISIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 3, s. 281–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/JsrF0D

 • słowa kluczowe: węgiel, macerały, petrografia, środowisko sedymentacji

  keywords: coal, petrography, macerals, depositional environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Macerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)Macerals of the fire-induced genesis in a peat-bog from Chmielnik near Konin (central Poland) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Materia mineralna w pokładach węgla kamiennego jako wskaźnik facjalnyMineral matter of coal seams as a facies indicator / Jacek MISIAK // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węglaA method of profiling of the coal seam under the microscope / Jacek MISIAK // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libiąż beds) with facial interpretation – ZG “Janina” (USCB) / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 5–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu[Micromorphology of the coal seam no. 116 from Janina mine in Libiąż] / Jacek MISIAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal BasinCherakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z Warstw Załęskich i Rudzkich S. S. (Namur Górny, Westdal A) w rejonie Zebrzydowic; GZW / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 169–182. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1487981443/fulltextPDF/E185778487584F6CPQ/12?accountid=48679

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, karbon, petrologia węgla, facje

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, Carboniferous, coal petrology, facies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0049

19
 • Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Carboniferous) from the Upper Silesian Coal Basin, Poland / MISIAK Jacek // W: Environmental management implications of organic facies studies : 56\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : 12–18\textsuperscript{th} September 2004, Budapest : abstract book / ed. Mária Hámor-Vidó. — [Budapest] : Magyar Állami Földtani, 2004. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Silesian Coal Basin, Poland) – a new approach to maceral quantification and facies analysis / Jacek MISIAK // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2006 vol. 68 iss. 1–2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.. — 56th Annual Meeting ICCP : selected papers presented at the 56th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : 12-18 September 2004, Budapest. — tekst: https://goo.gl/Ccmn7q

 • keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, macerals, depositional environment, coal petrography, facies diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2005.11.008

21
 • Projekt diagramu do analizy facjalnej pokładów węgla kamiennegoDiagram of facies analysis of coal seams – a project / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVI symposium : proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10: 83-903696-9-9. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba zastosowania mikrofacji i mikromorfologii do opisu pokładu humusowego węgla kamiennegoApplication of microfacies and micromorphology in description of a humic hard coal seam / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — ISBN: 978-83-919850-3-8. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Rola witrynu w badaniach facjalnych węgla kamiennegoA role of vitrain in the lithofacies investigations of bituminous coal / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVIII sympozjum : Kraków, 20–21 kwietnia 2005 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVIII symposium : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2005]. — ISBN10: 8391985016. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Siarczki w pokładach węgla kamiennego warstw orzeskich \em{s.s.} serii mułowcowej (westfal B) we wschodniej części GZWSulphides in hard coal seams from the Orzesze Beds s.s. of mudstone series (Westphalian B) in the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 23–38. — Bibliogr. s. 35–37, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/m5Agge

 • słowa kluczowe: węgiel, petrografia, siarczki żelaza, analiza WDS

  keywords: coal, petrography, Fe-sulfides, WDS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0027