Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kudrys, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4986-7436 orcid iD

ResearcherID: R-9657-2017

Scopus: 36133330900

PBN: 5e709208878c28a04738eddc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
2
3
 • Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS systemAnaliza szeregów czasowych współrzędnych uzyskanych z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS / Jacek KUDRYS, Robert KRZYŻEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: RTK GPS, serwis NAWGEO, ASG-EUPOS

  keywords: RTK GPS, NAWGEO service, ASG-EUPOS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of GNSS RTK height measurement with increased accuracy / KRZYŻEK Robert, KUDRYS Jacek // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 41

 • keywords: GNSS, RTK, height measurements, increased accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of noise and velocity in GNSS EPN-Repro 2 time series / Sorin Nistor, Norbert-Szabolcs Suba, Kamil MACIUK, Jacek KUDRYS, Eduard Ilie Nastase, Alexandra Muntean // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2021 vol. 13 iss. 14 art. no. 2783, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-15. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/14/2783/pdf

  orcid iD
 • keywords: EPN, noise model, GNSS time series

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs13142783

6
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / GÓRAL Władysław, KUDRYS Jacek // W: The 7\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Ramzová, November 2–5, 2005 : abstracts / Institute of Rock Structure and Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic. — Prague : IRSM, 2005. — Dodatkowo na okł.: IRSM Geodynamic Observatory SNEC. Part of the EUREF Permanent Network. — S. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2006 vol. 3 no. 3, s. 19–22. — Bibliogr. s. 20, Abstr.. — 7th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : November 2 – 5, 2005

 • keywords: time series analysis, relative site velocities, GPS permanent stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000 / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.4/geom.2016.10.4.15.pdf

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, państwowy układ współrzędnych

  keywords: coordinate transformations, local coordinate systems, national coordinate system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.4.15

9
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / KUDRYS Jacek // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6 no. 3, s. 233–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.. — 9th Czech – Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas in Náchod (Czech Republic) : November 12–15, 2008. — Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences, 2009

 • keywords: CCD observation, geoid determination, deflection of vertical

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Automatic determination of the vertical deflection components from GPS and zenithal star observations / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2007 vol. 4 no. 4, s. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — 8th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Kłodzko, Poland, March 29–31, 2007. — Prague, 2007

 • keywords: CCD observation, geoid determination, vertical deflection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS[Automation of procedures in determining the parameters of refraction model in GPS measurements] / W. GÓRAL, J. KUDRYS, B. SKORUPA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 23-1-–23-22. — Bibliogr. s. 23-14–23-15, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS[Automatic determination of the components of vertical deflection from zenithal star and GPS observations] / pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — XI, 71 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN: 978-83-7464-326-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • BeiDou oscillators' periodic signals based on lomb-scargle power spectrum analysis : [abstract] / Jacek KUDRYS, Kamil MACIUK // W: ISAG2021 [Dokument elektroniczny] : international symposium on Applied geoinformatics : 2-3 December, 2021, Riga, Latvia / University of Latvia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Riga : University of Latvia], [2021]. — S. 1-2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isagsymposium.org/isag2021/abstracts/12240.pdf [2023-07-14]. — Bibliogr. s. [2]

 • keywords: GNSS, time, clock, satellite, BeiDou, period

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Determination of normal height of Chornohora summits by precise modern measurement technique / Jacek KUDRYS, Małgorzata BUŚKO, Krystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK // Maejo International Journal of Science and Technology ; ISSN 1905-7873. — 2020 vol. 14 iss. 2, s. 156–165. — Bibliogr. s. 163–165, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-11. — tekst: http://www.mijst.mju.ac.th/vol14/156-165.pdf

  orcid iD
 • keywords: Global Navigation Satellite System, Pip Ivan, Hoverla, mountain height determination, Chornohora mountain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Evaluation of the accuracy of height measurement using GNSS RTN / J. KUDRYS, R. KRZYŻEK // W: Geodynamics and geospatial research [Dokument elektroniczny] : 78\textsuperscript{st} International Scientific Conference of the University of Latvia : [19-20 March, 2020, Riga, Latvia] : book of abstracts and articles / ed. Valdis Seglins ; University of Latvia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Latvia : University of Latvia, cop. 2020. — e-ISBN: 978-9934-18-518-2. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57045/GGI_78konf_Tezes.pdf?sequence=1#page=14 [2023-10-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • GNSS precise point positioning in geodynamic researches / Jacek KUDRYS // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • GPS permanent station KRAW : first scientific results / Władysław GÓRAL, Jacek KURDYS // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Identification of BDS satellite clock periodic signals based on Lomb-Scargle power spectrum and continuous wavelet transform / Jacek KUDRYS, Dominik Prochniewicz, Fang Zhang, Mateusz JAKUBIAK, Kamil MACIUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 7155, s. 1-39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 38-39, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-01. — J. Kudrys, K. Maciuk - dod. afiliacja: HNU-ASU Joint International Tourism College, Hainan University, China. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7155/pdf

  orcid iD
 • keywords: GNSS, time, clock, satellite, BeiDou, period

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14217155

25
 • Identification of periodic changes in the point position using various GPS techniques / KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: