Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Jakubowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4736-4763

ResearcherID: F-6394-2019

Scopus: 56895755100

PBN: 909454

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • \emph {3DEC} modeling results generalized by stochastic approach / J. JAKUBOWSKI // W: Numerical modeling of discrete materials in geotechnical engineering, civil engineering, and earth sciences : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international \emph {UDEC/3DEC} symposium : Bochum, Germany, 29 September – 1 October, 2004 / ed. Heinz Konietzky. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza schematów kotwienia tunelu metodą stochastycznej symulacji stateczności blokówComparative analysis of rockbolt pattern in tunnel by stochastic simulation of blocks stability / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków stateczności tunelu w masywie skalnym o strukturze blokowej dla sytuacji tunelu metra w Nowym Jorku (Rejon Manhattan)Tunnel stability analysis in blocky rock mass, for Manhattan underground tunnel conditions / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek Stypulkowski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 199–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/4g3y69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A predictive model of daily seismic activity induced by mining, developed with data mining methodsModel predykcyjny dobowej aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją, zbudowany metodami data mining / Jacek JAKUBOWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — tekst: http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/gein.2014.13.issue-1/gein-2014-0001/gein-2014-0001.xml

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, data mining, wstrząsy górnicze, hazard sejsmiczny, zagrożenie tąpaniami, drzewa wzmacniane, regresja logistyczna, modele prognostyczne, modele klasyfikacyjne, eksploatacja ścianowa

  keywords: neural networks, data mining, mining tremors, induced seismicity, seismic hazard, rockburst hazard, boosted trees, logistic regression, predictive models, classification models, longwall mining, sejsmiczność indukowana eksploatacją, seismicity induced by mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gein-2014-0001

5
 • A statistical simulation of 3D blocky structure for optimal tunnel design / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek B. Stypulkowski // W: GEOCONGRESS 2006 [Dokument elektroniczny] : geotechnical engineering in the information technology age : February 26–March 1, 2006, Atlanta, Georgia / eds. Don J. DeGroot, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : American Society of Civil Engineering, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 0-7844-0803-3. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; naped CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie zmienności wybranych mechanicznych własności dolomitowych próbek skalnychInvestigation of variability of chosen mechanical properties of dolomite specimens / Jacek JAKUBOWSKI, Michał RÓWNIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie zmienności wybranych mechanicznych własności wapiennych próbek skalnych[Investigation of mechanical properties variability for selected limestone samples] / Jacek JAKUBOWSKI, Michał RÓWNIAK, Antoni TAJDUŚ // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 141–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 10–15

 • keywords: mine hoists, shaft steelwork, corrosion loss, local buckling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0025

9
 • Deformable and rigid block models within the scheme of statistical simulation / Jacek JAKUBOWSKI, Peter Starzec // W: NARMS-TAC 2002 : “Mining and tunnelling innovation and opportunity” : proceedings of the 5\textsuperscript{th} North American Rock Mechanics Symposium and the 17\textsuperscript{th} Tunneling Association of Canada conference : Toronto 7–10 July 2002, Vol. 2 / eds. Reginald Hammah [et al.]. — Toronto : University of Toronto, 2002. — S. 1225–1232. — Bibliogr. s. 1232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • El efecto de las discontinuidades geológicas sobre el comportamiento de la roca en túneles[The effect of natural geologic discontinuities on behavior of rock in tunnels] / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek B. Stypulkowski // W: Ingeotúneles / ed. Carlos López Jimeno. — Madrid : U. D. Proyectos E. T. S. I. Minas – U. P. M., 2004. — (Ingeniería de Túneles ; lib. 7). — S. 83–97. — Bibliogr. s. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Empirical correlations within TBM operation data : a case study / F. G. Bernardeau, J. B. Stypułkowski, J. JAKUBOWSKI // W: WTC 2018 [Dokument elektroniczny] : ITA – Aites World Tunnel Congress : 21–26 April 2018, Dubai, UAE : paper, proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dubai : s. n.], [2018]. — Dysk Flasch. — S. 2–17, paper ID DXB-Poster-711. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: multivariate regression, EPB TBM, TBM performance, penetration rate, field penetration index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Highly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI, A. TAJDUŚ // W: Rock mechanics : a challenge for society : proceedings of the ISRM regional symposium : EUROCK 2001 : Espoo Finland 4–7 June 2001 / eds. P. Särkkä, P. Eloranta. — Lisse [et al.] : A. A. Balkema, 2001. — S. 671–675. — Bibliogr. s. 675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jointed material applied in hydrotechnical power tunnel modelling / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI // W: ABAQUS : users' conference : May 30–June 1, 2001 Maastricht, The Netherlands : proceedings. — [Maastricht? : s. n.], [2001]. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Measures of tunnel support load in blocky rock indicated by $3$D simulation technique / J. JAKUBOWSKI // W: Geomechanics 96 : geomechanics ; numerical modelling in geomechanics ; numerical modelling using Itasca codes ; water jet technology : proceedings of the international conference : Rožnov p. R. Czech Republic 3–6 September 1996 / ed. Zikmund Rakowski. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1997. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • keywords: image processing, self-healing, cracks in concrete, crack width measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0017

18
 • Metoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu[Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis] / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multivariate linear regression and CART regression analysis of TBM performance at Abu Hamour phase-I tunnelAnaliza wskaźników wydajności drążenia tarczami TBM dla tunelu Abu Hamour etap I, z zastosowaniem wielorakiej regresji liniowej i regresji CART / J. JAKUBOWSKI, J. B. Stypulkowski, F. G. Bernardeau // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 4, s. 825–841. — Bibliogr. s. 840–841. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1083/789

 • słowa kluczowe: regresja wieloraka, EPB TBM, wydajność TBM, prędkość drążenia, polowy wskaźnik drążenia, drzewa CART, uczenie maszyn

  keywords: machine learning, multivariate regression, EPB TBM, TBM performance, penetration rate, field penetration index, CART trees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0057

20
 • Numeryczna symulacja obalenia komina żelbetowego przez złożenieNumerical simulation of ferroconcrete chimney collapse by folding it in two / Jacek JAKUBOWSKI, Krzysztof Reiman // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 32–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Od geometrii do geomechaniki : Teoria Bloków i inne metody opisu górotworu blokowegoFrom geometry to geomechanics : the Block Theory and other methods of blocky rock description / Jacek JAKUBOWSKI // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 237–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Platform for data integration and analysis, and publishing medical knowledge as done in a large hospital / Jacek JAKUBOWSKI, Lesław Kułach, Piotr Murawski, // W: Practical predictive analytics and decisioning systems for medicine : informatics accuracy and cost-effectiveness for healthcare administration and delivery including medical research / [eds.] Linda A. Winters-Miner, [et al.]. — Amsterdam, [etc.] : Academic Press, cop. 2015. — ISBN: 978-0-12-411643-6. — S. 1019–1029. — Bibliogr. s. 1029

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10/1016/B978-0-12-411643-6.00051-X

24
 • Pomiary i estymacja wskaźników zagęszczenia nieciągłości w kołowych oknach pomiarowychDiscontinuities density and intensity parameters estimated from circular sampling windows / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 315–324. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_31.pdf

 • słowa kluczowe: nieciągły masyw skalny, zespoły nieciągłości, pomiary i kartowania geologiczne, wskaźniki zagęszczenia nieciągłości, mechanika skał, symulacja stochastyczna, stochastyczne modele sieci nieciągłości, kołowe okna pomiarowe

  keywords: rock mechanics, stochastic simulation, jointed rock mass, joint sets, geological surveys, stochastic joint network models, circular sampling window

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Porównanie stanu naprężenia górotworu przy eksploatacji systemem ścianowym i ubierkowo-zabierkowym[Comparison of the rock mass stress state for the longwall and the long front-short face exploitation systems] / Henryk FILCEK, Antoni TAJDUŚ, Jacek JAKUBOWSKI // W: Materiały sympozjum pod hasłem „Czy ścianowy system eksploatacji pokładów węgla kamiennego ma pozostać monopolistą?” : Ustroń, 22–23 marca 1994 : referaty i komunikaty / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 1994. — S. 131–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: