Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Jakubowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4736-4763 orcid iD

ResearcherID: F-6394-2019

Scopus: 56895755100

PBN: 5e70922b878c28a047391069

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • \emph {3DEC} modeling results generalized by stochastic approach / J. JAKUBOWSKI // W: Numerical modeling of discrete materials in geotechnical engineering, civil engineering, and earth sciences : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international \emph {UDEC/3DEC} symposium : Bochum, Germany, 29 September – 1 October, 2004 / ed. Heinz Konietzky. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A predictive model of daily seismic activity induced by mining, developed with data mining methodsModel predykcyjny dobowej aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją, zbudowany metodami data mining / Jacek JAKUBOWSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, data mining, wstrząsy górnicze, hazard sejsmiczny, zagrożenie tąpaniami, drzewa wzmacniane, regresja logistyczna, modele prognostyczne, modele klasyfikacyjne, eksploatacja ścianowa

  keywords: neural networks, data mining, mining tremors, induced seismicity, seismic hazard, boosted trees, logistic regression, predictive models, classification models, longwall mining, sejsmiczność indukowana eksploatacją, seismicity induced by mining, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gein-2014-0001

3
 • A statistical simulation of 3D blocky structure for optimal tunnel design / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek B. Stypulkowski // W: GEOCONGRESS 2006 [Dokument elektroniczny] : geotechnical engineering in the information technology age : February 26–March 1, 2006, Atlanta, Georgia / eds. Don J. DeGroot, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : American Society of Civil Engineering, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 0-7844-0803-3. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; naped CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza schematów kotwienia tunelu metodą stochastycznej symulacji stateczności blokówComparative analysis of rockbolt pattern in tunnel by stochastic simulation of blocks stability / Jacek JAKUBOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_29.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, mechanika skał, symulacja stochastyczna, stateczność wyrobisk, teoria bloków, metody probabilistyczne mechaniki skał, blokowy masyw skalny

  keywords: rock mechanics, block theory, stability of rock excavations, stochastic simulation, probabilistic methods in rock mechanics, rock bolting, blocky rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza warunków stateczności tunelu w masywie skalnym o strukturze blokowej dla sytuacji tunelu metra w Nowym Jorku (Rejon Manhattan)Tunnel stability analysis in blocky rock mass, for Manhattan underground tunnel conditions / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek Stypulkowski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 199–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_18.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, mechanika skał, symulacja stochastyczna, budownictwo podziemne, tunelowanie, teoria bloków

  keywords: numerical simulations of sedimentation, rock mechanics, block theory, underground construction, tunneling, statistical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of the bending moment capacity of naturally corroded box-section beams / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 5766, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5766/pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, corrosion, structural steel, hollow sections, bending test, moment resistance, FE simulation, flexural behavior

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14195766

7
 • Badanie zmienności wybranych mechanicznych własności dolomitowych próbek skalnychInvestigation of variability of chosen mechanical properties of dolomite specimens / Jacek JAKUBOWSKI, Michał RÓWNIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie zmienności wybranych mechanicznych własności wapiennych próbek skalnych[Investigation of mechanical properties variability for selected limestone samples] / Jacek JAKUBOWSKI, Michał RÓWNIAK, Antoni TAJDUŚ // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 141–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 10–15

  orcid iD
 • keywords: mine hoists, shaft steelwork, corrosion loss, local buckling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0025

10
11
 • Deformable and rigid block models within the scheme of statistical simulation / Jacek JAKUBOWSKI, Peter Starzec // W: NARMS-TAC 2002 : “Mining and tunnelling innovation and opportunity” : proceedings of the 5\textsuperscript{th} North American Rock Mechanics Symposium and the 17\textsuperscript{th} Tunneling Association of Canada conference : Toronto 7–10 July 2002, Vol. 2 / eds. Reginald Hammah [et al.]. — Toronto : University of Toronto, 2002. — S. 1225–1232. — Bibliogr. s. 1232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • El efecto de las discontinuidades geológicas sobre el comportamiento de la roca en túneles[The effect of natural geologic discontinuities on behavior of rock in tunnels] / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek B. Stypulkowski // W: Ingeotúneles / ed. Carlos López Jimeno. — Madrid : U. D. Proyectos E. T. S. I. Minas – U. P. M., 2004. — (Ingeniería de Túneles ; lib. 7). — S. 83–97. — Bibliogr. s. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Empirical correlations within TBM operation data : a case study / F. G. Bernardeau, J. B. Stypułkowski, J. JAKUBOWSKI // W: WTC 2018 [Dokument elektroniczny] : ITA – Aites World Tunnel Congress : 21–26 April 2018, Dubai, UAE : paper, proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dubai : s. n.], [2018]. — Dysk Flasch. — S. 2–17, paper ID DXB-Poster-711. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: multi-variate regression, EPB TBM, TBM performance, penetration rate, field penetration index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Evaluation of stiffness and dynamic properties of a mine shaft steelwork structure through in situ tests and numerical simulations / Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 3 art. no. 664, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/664/pdf

  orcid iD
 • keywords: dynamic analysis, mine shaft, underground construction, shaft steelwork, finite element simulation, in situ testing, steel structure, vertical transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14030664

17
18
 • Highly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI, A. TAJDUŚ // W: Rock mechanics : a challenge for society : proceedings of the ISRM regional symposium : EUROCK 2001 : Espoo Finland 4–7 June 2001 / eds. P. Särkkä, P. Eloranta. — Lisse [et al.] : A. A. Balkema, 2001. — S. 671–675. — Bibliogr. s. 675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jointed material applied in hydrotechnical power tunnel modelling / J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI // W: ABAQUS : users' conference : May 30–June 1, 2001 Maastricht, The Netherlands : proceedings. — [Maastricht? : s. n.], [2001]. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Key factors determining the self-healing ability of cement-based composites with mineral additives / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Łukasz KOTWICA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4211, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4211/pdf

  orcid iD
 • keywords: self healing, fly ash, fluidized bed combustion, cracks in concrete, mineral additives, supplementary cementitious materials, cementitious material, ultrasonic pulse velocity, computer image processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14154211

21
22
 • Measures of tunnel support load in blocky rock indicated by $3$D simulation technique / J. JAKUBOWSKI // W: Geomechanics 96 : geomechanics ; numerical modelling in geomechanics ; numerical modelling using Itasca codes ; water jet technology : proceedings of the international conference : Rožnov p. R. Czech Republic 3–6 September 1996 / ed. Zikmund Rakowski. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1997. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: image processing, self healing, cracks in concrete, crack width measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0017

24
 • Metoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu[Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis] / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Multivariate linear regression and CART regression analysis of TBM performance at Abu Hamour phase-I tunnelAnaliza wskaźników wydajności drążenia tarczami TBM dla tunelu Abu Hamour etap I, z zastosowaniem wielorakiej regresji liniowej i regresji CART / J. JAKUBOWSKI, J. B. Stypulkowski, F. G. Bernardeau // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 4, s. 825–841. — Bibliogr. s. 840–841. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105611/PDF/10267-Volume62_Issue4-10_paper.pdf?handler=pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: regresja wieloraka, EPB TBM, wydajność TBM, prędkość drążenia, polowy wskaźnik drążenia, drzewa CART, uczenie maszyn

  keywords: machine learning, multi-variate regression, EPB TBM, TBM performance, penetration rate, field penetration index, CART trees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0057