Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Dębicki, dr hab., prof. AGH

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2533-1143 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f05b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiejPhilosophical antropology of Gilbert de la Porrée and the emergence of the early-gothic medieval sculpture / Jacek DĘBICKI // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria ; ISSN 1230-1493. — 2013 R. 22 nr 1, s. 103–125. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, filozofia człowieka, indywidualizacja człowieka, spór o uniwersalia, sztuka a filozofia, rzeźba średniowieczna, rzeźba romańska, rzeźba wczesnogotycka, rzeźba scholastyczna, zasada jednostkowienia

  keywords: philosophical anthropology, theological anthropology, principle of individuation, dispute over the universals, art and philosophy, medieval sculpture, Romanesque sculpture, early-gothic sculpture, scholastic sculpture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/pfns-2013-0015

2
 • Antropologia teologiczna Anzelma z Canterbury a sakralna rzeźba romańska o cechach antropomorficznychTheological anthropology Anselm from Canterbury and the sacred Roman sculpture with features anthropomorphic / Jacek DĘBICKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 75–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Arcus foederis Christi et arcus foederis Mariae[Christ's rainbow and Mary's rainbow] / Jacek DĘBICKI // W: Wschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018. — ISBN: 978-83-65705-84-6. — S. 149–170. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Biblia, tęcza, drzewo Jessego, mariologia, chrystologia, ołtarz mariacki

  keywords: rainbow, Bible, Tree of Jesse, mariology, christology, Marian Altar of Wit Stwosz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chrystus – \emph {Sol Iustitiae} w scenie Wniebowzięcia Marii w krakowskim retabulum Wita Stwosza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie[Christ – \emph {Sol Iustitiae} in the image of the Assumption of Mary in Veit Stoss's retable in the Krakow Church of Our Lady Assumed into Heaven] / Jacek DĘBICKI // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 143–172. — Bibliogr. s. 170–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Das Krakauer Bild der \emph{Aufnahme Mariens in den Himmel} - ein bisher nicht entschlüsseltes Meisterwerk der Krakauer IkonographieThe Cracow picture of the Assumption of the Blessed Virgin Mary - an as yet undeciphered masterpiece of Cracow iconography / Jacek DĘBICKI // W: Psychology of art and creativity, Vol. 3 / ed. by Joanna Posłuszna. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. — ISBN: 978-83-65765-12-3. — S. 169–197. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.. — Afiliacja: University of Science and Technology, Cracow

 • keywords: European sacred art, gothic painting, iconography, medieval art

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Filozofia sztuki Wita Stwosza w świetle średniowiecznej teorii artium[Veit Stoss's philosophy of art in the light of medieval theory of artium] / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2018. — 385, [48] s.. — Bibliogr. s. 353–366, Zsfassung. — ISBN: 978-83-65765-20-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Idealizm i naturalizm w późnośredniowiecznym Krakowie : studium kulturoznawczo-filozoficzne o ideach odciśniętych w materiiIdealism and naturalism in late-medieval Krakow : a cultural-philosophical study of the idea engraved in the material / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 127–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Kognitywne funkcje sztuki : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da Vinci[Cognitive functions of art : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci] / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Aureus, cop. 2014. — 201 s.. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 197–201. — ISBN: 978-83-60741-71-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kognitywne funkcje sztuki: Gilbert de La Porrée, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da VinciCognitive functions of art: Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci / Jacek DĘBICKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. — 393, [1] s., 36 s. fot. kolor.. — Bibliogr. s. 369–385. — ISBN: 978-83-60741-94-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kognitywne i komunikologiczne funkcje sztuki średniowiecznejThe cognitive and communicological functions of medieval art / Jacek DĘBICKI // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 155–181. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcje ciała we francuskiej rzeźbie dwunastego stulecia : rozważania o rozumieniu sztuki w okresie średniowieczaThe concepts of the body in the french sculpture in the 12th century : considerations about understanding of the arts in the medieval / Jacek DĘBICKI // W: Studia Anthropologica : pogranicza historii sztuki i kultury, T. 2 = Studia Anthropologica : the borderlands of art history and culture, T. 2 / red. nauk. Urszula M. Mazurczak. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. — ISBN: 978-83-8061-494-9. — S. 55–127. — Bibliogr. s. 117–121, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Krakowska sztuka Wita Stwosza : filozoficzne źródła formy i treści ideowychThe Cracow art of Viet Stoss : philosophical sources of form and ideological / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 223, [24]. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 199-209, Summ., Zsfassung. — ISBN: 978-83-60741-59-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Myśl naturalistyczna w kulturze piętnastowiecznego Krakowa : studium kulturoznawczo-filozoficzneNaturalist thought in the culture of Krakow in fifteenth century : a cultural-philosophical study / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 99–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi[Faces of the world in cultural discourses : commemorative book dedicated to Ignacy S. Fiut] / pod red. Jacka DĘBICKIEGO i Anny MAŁECKIEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 293 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-32-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obraz choroby w dyskursie kulturowym[The image of disease in cultural discourse] / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 302 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-17-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obrazy chorób w tradycji kultury europejskiej : rozważania nad wybranymi problemamiThe image of disease in European cultural tradition : reflections on selected problems / Jacek DĘBICKI, Anna MAŁECKA // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • słowa kluczowe: kultura, obraz, filozofia, literatura, sztuka, choroba

  keywords: culture, image, philosophy, art, literature, illness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Poza kulturą nie ma zbawienia[There is no 'salvation' outside the culture] / pod red. Jacka DĘBICKIEGO, Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — 311 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-87-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Szczęsny Dettloff (1878–1961) / Jacek DĘBICKI // Rocznik Historii Sztuki ; ISSN 0080-3472. — 2011 t. 36, s. 29–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The image of illness in Veit Stoss's works of artWizerunek choroby w sztuce Wita Stwosza / Jacek DĘBICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2019 t. 18/2, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.2/human.2019.18.2.49.pdf

 • słowa kluczowe: średniowiecze, choroba, rzeźba, styl gotycki, ołtarz gotycki, fizjognomia, sztuki piękne

  keywords: Middle Ages, sculpture, illness, gothic style, gothic altar, physiognomy, fine arts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2019.18.2.49