Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Lipiarski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, PolandAłunit w tzw. pstrych utworach z kopalni węgla kamiennego „Marcel”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 1, s. 3–17, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no1/vol35no1_01.pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, red beds, natroalunite, alunite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa geologiczna złoża węgla w niecce Figols w Pirenejach WschodnichThe geological structure of coal deposits in the Figols Basin in East Pyrenees / José M. Baltuille, Ireneusz LIPIARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1997 [wyd. 1999] T. 41/2 lipiec–grudzień, s. 239–241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka fitostratygraficzna formacji wałbrzyskiej (dolny namur) w północno-wschodniej części depresji śródsudeckiejPhytostratigraphic characterization of the Wałbrzych Formation (Pendleian) in the NE part of the Intrasudetic Depression / Anna Kotasowa, Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka geologiczna pokładów węgla 110–115 warstw libiąskich (astur=westfal D) między Libiążem a Chrzanowem w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymGeological characteristics of the coal seams No. 110–115 (Libiąż beds, asturian) between Libiąż and Chrzanów in the Eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Ireneusz LIPIARSKI // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka geologiczna warstw łaziskich w okolicy Trzebini; Górnośląskie Zagłębie WęgloweGeological characteristic of the coal-bearing Łaziska Beds (Duckmantian-Bolsovian) near Trzebinia in the Upper Silesian Coal Basin / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — ISBN: 978-83-919850-3-8. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka litostratygraficzna dolnego odcinka warstw zabrskich w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice”A lithostratigraphic characterization of the lower section of the Zabrze strata in the „Jankowice” Coal Mine / Ireneusz LIPIARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1997 [wyd. 1999] T. 41/2 lipiec–grudzień, s. 234–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fitostratygrafia górnego odcinka warstw libiąskich (astur – westfal D) koło Jaworzna; GZWFossil plants of the upper part of the Libiąż Beds (Pennsylvanian: Asturian) in the vicinity of Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Flora warstw łaziskich i dolnego odcinka warstw libiąskich (pensylwan: – dukmant, bolsow i astur = westfal B, C i D) z Byczyny w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymFlora of the Cracow sandstone series (Pennsylvanian: Duckmantian, Bolsovian and Asturian) near Jaworzno in the Upper Silesian Coal Basin / A. Kotasova, I. LIPIARSKI // W: “Geologie uhelných pánví” : 7. česko-polská konference : 21.–23.10.2009 Ostrava = “Geologia formacji węglonośnych” : 7. czesko-polska konferencja / eds. Alena Kožušníková, [et al.]. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009. — (Dokumenta Geonica ; 2). — ISBN: 978-80-86407-72-2. — S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVIII sympozjum : Kraków, 20–21 kwietnia 2005 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXVIII symposium : Cracow, April 20–21, 2005 : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2005]. — 144 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-919850-1-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXI symposium : Cracow, April 16–17, 2008 : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [et al.]. — [Kraków : AGH], 2008. — 98 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXIII symposium : Cracow, April 21–22, 2010 : proceedings / red. Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — 109 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 987-83-919850-6-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXX symposium : Cracow, April 18–19, 2007 : proceedings / red. Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — 163 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-919850-3-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXII symposium : Cracow, April 22–23, 2009 : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2009]. — 97 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-919850-5-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXVI symposium : proceedings / red. Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — 164 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-903696-9-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geological consequences of underground coal fires in the Santo Domingo coal deposit (Eocene, Tachira State, Venezuela)Consecuencias geológicas de la combustión subterránea de carbón del yacimiento de carbón Santo Domingo (Eoceno, estado Tachira, Venezuela) / Ireneusz LIPIARSKI // W: The nature and culture of Latin America : review of Polish studies = Naturaleza y cultura de América Latina : reseña de los estudio s Polacos / eds. Zbigniew Mirek, [et al.]. — Kraków : W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2010. — ISBN: 978-83-89648-85-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Granica bolsow-astur w świetle miosporowych badań pokładów 119 i 202 w rejonie Byczyny koło Jaworzna w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymThe Bolsovian-Asturian border inferred from miospore studies of the seams no's 119 and 202 in the vicinity of Byczyna near Jaworzno in the Upper Silesian Coal Basin / Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kolekcja tonsteinów z pokładów węgla krakowskiej serii piaskowcowej z rejonu między Jaworznem, Libiążem i Chrzanowem w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym[The coleection of tonsteins from the coal seams of the Cracow Sandstone Series in the area between Jaworzno, Chrzanów and Libiąż in the Upper Silesian Coal Basin] / I. LIPIARSKI // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 141–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Korelacja fitostratygraficzna profilów formacji żaclerskiej (Górny Namur-Duckmant) między Żaclerzem a Lubawką w SW rejonie depresji śródsudeckiejPhytostratigraphic correlation of the Žacleř formation (Upper Namurian – Duckmantian) in the SW part of the Intrasudetic Depression / Ireneusz LIPIARSKI, Teresa Migier // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVIII sympozjum : Kraków, 20–21 kwietnia 2005 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVIII symposium : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2005]. — ISBN10: 8391985016. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Miospory z pokładów węgla warstw libiąskich (pensylwan: astur = westfal D) w rejonie Byczyny w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymMiospores from the Libiąż beds (Pennsylvanian: Asturian) in the Jaworzno vicinity: Upper Silesian Coal Basin / I. LIPIARSKI, M. Oliwkiewicz-Miklasińska // W: “Geologie uhelných pánví” : 7. česko-polská konference : 21.–23.10.2009 Ostrava = “Geologia formacji węglonośnych” : 7. czesko-polska konferencja / eds. Alena Kožušníková, [et al.]. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009. — (Dokumenta Geonica ; 2). — ISBN: 978-80-86407-72-2. — S. 135–139. — Bigliogr. s. 139, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Morfologia pokładów węgla warstw łaziskich (pensylwan: bolsow, dukmant – westfal B-C) na obszarze górniczym „Byczyna” koło Jaworzna; GZWMorphology of coal seams of the Łaziska Beds (Pennsylvanian: Duckmantian, Bolsovian) in the “Byczyna” mine field near Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Najmłodsze utwory karbonu – warstwy z Kwaczały – Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[The youngest Carboniferous deposits – the Kwaczala beds – of the Upper Silesian Coal Basin] / I. LIPIARSKI // W: Documenta Geonica 2006 : 6. česko-polská konference „Geologie hornoslezské pánve” : 11.–13. 10. 2006 Ostrava = 6. czesko-polska konferencja „Geologia Zagłebia Górnośląskiego” / ed. Alena Kožušníková ; Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava. — Ostrava : [s. n.], 2006. — S. 105–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Następstwo flory kopalnej w formacji żaclerskiej (górny namur–westfal) w profilu odwiertu Grzędy IG1 koło Wałbrzycha w depresji śródsudeckiejA sequence of fossil flora in the Upper Namurian and Westphalian strata in the profile of the Grzędy IG-1 borehole near Wałbrzych (Žacleř Formation, Intrasudetic Depresion) / Ireneusz LIPIARSKI, Teresa Migier // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVI symposium : proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10: 83-903696-9-9. — S. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe dane o tonosteinach krakowskiej serii piaskowcowej (Bolsow, Astur) w rejonie Jaworzna i Libiąża w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymNew data on tonsteins of the Cracow sandstones series (Bolsow, Astur) in the area of Jaworzno and Libiąż (USCB) / LIPIARSKI Ireneusz // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Red beds of the collapse-type breccia from the ”Marcel” Coal Mine (Upper Silesian Coal Basin, Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI, Ireneusz LIPIARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 3, s. 345–367. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-03/Geologia_2006_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, utwory pstre, brekcja zawałowa, minerały neogeniczne

  keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, collapse breccia, neogenic minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: