Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3024-4818 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 5e70920b878c28a04738f05c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • Aksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-HutniczejThe axiology of information society on the example of the University of Mining and Metallurgy in Cracow / Ignacy S. FIUT, Lesław H. HABER, Bogusław ZMUDZIŃSKI // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 211–226. — Bibliogr. s. 225–226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologiczneThe media use of Internet users and their axiological preferences / Ignacy S. FIUT // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2006 R. 49 nr 1–2, s. 76–92. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Antropologie inspirowane Immanuelem Kantem[Antropologies inspired by Immanuel Kant] / Ignacy S. FIUT // Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne ; ISSN 0867-0692. — 1999 nr 12/13, s. 83–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Baudrillard, czyli ekstensja McLuhana : wpływ mediów na władze poznawcze człowiekaThe continuation of McLuhan's theory in Baudrillard's writings : the impact of media on cognitive abilities of man / Ignacy S. FIUT // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • \emph{Bias} komunikacyjny – źródłem ewolucji mediów i człowieka[Communication bias – the source of the media and human evolution] / Ignacy S. FIUT // W: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod red. Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. — ISBN: 978-83-65705-81-5. — S. 19–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci : aspekty komunikacyjne dla blogosferyBlogs as a tool for communication between network users : communication aspects of the blogsphere / Ignacy S. FIUT, Magdalena Piątek // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf

 • słowa kluczowe: wideoblog, komunikowanie blogowe, komunikowanie marką, sieciowy marketing szeptany

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2012.11.3.65

7
 • Blogi – literatura interaktywna w sieciBlogs – the interactive literature in the net / Ignacy S. FIUT, Marcin Matuzik // Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243. — 2002 nr 3, s. 41–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Consciousness in the perspective of evolution / Ignacy S. FIUT // W: Phenomenology of life from the animal soul to the human mind. Book 2, The human soul in the creative transformation of the mind / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2007. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 94). — Zawiera materiały z Fifty-fifth international phenomenology congress : August 17–20, 2005, Nijmegen ; W bazie Web of S cience ISBN: 978-1-4020-5181-4. — ISBN: 978-1-4020-5181-6. — S. 137–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • "Człowiek ekologiczny" a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego"The ecological man" and ecological thought according Włodzimierz Tyburski / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia – etyka – ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. — ISBN: 978-83-231-3451-0. — S. 659–677. — Bibliogr. w postaci przypisów. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Człowiek ponowoczesnyPost-modern man / Ignacy S. FIUT // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2004 t. 2, s. 51–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Człowiek w komunikacji i kulturzeMan in communication and culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnychMan in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej). — ISBN: 978-83-7464-365-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Człowiek w świecie mediów[The man in the world of the media] / Michał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]. — Kraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7660-758-0. — Ignacy S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”Medial dialogue and ”spiral barking and clamor” / Ignacy S. FIUT // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 113–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dialog medialny, spirala ujadania i jazgotu, mediamorfoza, journalomorfoza, publikomorfoza

  keywords: media dialogue, spiral barking and clamor, mediamorphosis, journalomorphosis, publicomorphosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Duchowość: człowiek i wartościSpirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : [s. n.], 2012. — 207 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-60741-45-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ecoetyki : kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowiskuEcoethics : the directions of the development of a contemporary environmentally favorable axiology / Ignacy Stanisław FIUT. — Wyd. 2. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 118, [2] s.. — Bibliogr. s. 111–116, Summ.. — ISBN10: 83-85827-44-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Education in defence of biodiversity : will the ecological and ethical footprint counteract environmental changes?Edukacja w obronie bioróżnorodności : czy ślad ekologiczno-etyczny zrównoważy zmiany środowiskowe? / Ignacy S. FIUT, Marcin Urbaniak // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2019 vol. 14 no. 1, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ekorozwoj.pollub.pl/no27/i.pdf

 • słowa kluczowe: bioróżnorodność, ślad ekologiczny, ekstraktywizm, solastalgia, homo rapiens

  keywords: biodiversity, homo rapiens, solastalgia, extractivism, ecological footprint

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Egoizm i altruizm w refleksji filozoficzno-społecznej[Egoism and altruism in philosophical-social reflection] / Ignacy S. FIUT // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ekofilozofia : geneza i problemy[Ecophilosophy : sources and problems] / Ignacy Stanisław FIUT ; red. Waldemar Kania. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — 225 s.. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ekofilozoficzny zwrot w myśleniu : Z. Piątek, Ekofilozofia (Ecophilosophy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008Ecophilosophical mind shift / Rec. Ignacy S. FIUT // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2009 vol. 4 nr 2, s. 133–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekologia ducha : zarys problematyki[The ecology of spirit : an outline] / Ignacy S. FIUT // Państwo i Społeczeństwo ; ISSN 1643-8299. — 2004 R. 4 nr 2 spec.: Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka / red. Andrzej Delorme, s. 163–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Elementy etyki pozytywnej Tadeusza GarbowskiegoElements of positive ethics proposed by Tadeusz Garbowski / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 217–232. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Estetyka mediów – estetyką szokuAesthetics of mass-media – aesthetics of shock / Ignacy S. FIUT // W: Aesthetica perennis? / red. Leszek Sosnowski. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. — S. 81–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Etyka publiczności i mediów : zarys problematyki[Public ethics and media : the outline of the problem] / Ignacy S. FIUT // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. — ISBN: 978-83-227-3087-4. — S. 94–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ewolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłuEvolutionary and communicative theory of mind / Ignacy S. FIUT // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 85–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: