Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Hołda, dr

poprzednio: Turno

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1599-3493 orcid iD

ResearcherID: W-5042-2018

Scopus: 50561241400

PBN: 5e70922b878c28a047391066

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
3
 • Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum}Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bioflotacja i bioługowanie jako alternatywne metody odsiarczania paliw stałych : [streszczenie][Bioflotation and bioleaching as an alternative methods of solid fuels desulfurization : abstract] / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63674-04-5. — S. 11. — Pełny tekst W: PRZERÓBKA 2013 [Dokument elektroniczny] : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2013]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-63674-04-5. — S. 60–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 73–75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bioflotation as an alternative method for desulphurization of fine coal, Part 1 / Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 263–268. — Bibliogr. s. 267–268, Summ.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2014_full/2014_2_44.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bioflotacja, bakteria, siarczek pirytu

  keywords: coal, bacteria, bioflotation, desulphurization, pyritic sulphur

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Bioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych składowiska „Gilów” w Lubinie z udziałem grzybów mikroskopowych z gatunku {\em Aspergillus flavus}Bioleaching of silver from post-flotation wastes of the “Gilów” dumping site in Lubin with the participation of microscopic fungi of the species {\it Aspergillus flavus} / Ewa KISIELOWSKA, Ewelina KASIŃSKA-PILUT, Anna HOŁDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 3, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii \emph{Acidithiobacillus thioparus}Biodesulphurisation of coal with the use of \emph{Acidithiobacillus thioparus} / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 124–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, odsiarczanie, bakterie, thioparus

  keywords: coal, desulphurisation, bacteria, thioparus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Chemical and biological analysis of chromium waste / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_09.pdf

 • słowa kluczowe: bakterie, mikroorganizmy, Cr(VI), błoto pochromowe, grzyby mikroskopowe

  keywords: Cr(VI), microorganisms, bacteria, chromium waste, fungi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Extraction of selected metals from waste printed circuit boards by bioleaching acidophilic bacteriaEkstrakcja wybranych metali z odpadowych obwodów drukowanych w procesie bioługowania bakteriami / Anna HOŁDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 no. 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 50–52, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a6.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bioługowanie, WPCBs, odpadowe obwody drukowane, Acidithiobacillus ferrooxidans

  keywords: bioleaching, WPCBs, waste printed circuit boards, Acidithiobacillus ferrooxidans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2021-01-06

14
15
 • Influence of heavy metals on soil microfloraWpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_05.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, gleba, metale toksyczne, mikroflora gleby

  keywords: heavy metals, toxic metals, soil, soil microflora

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Participation of microorganisms in effluent transformationUdział mikroorganizmów w przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_06.pdf

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, utylizacja, mikroorganizmy

  keywords: utilization, sludges, microorganisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methodsUsuwanie metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_08.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, mikroorganizmy, bioługowanie, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, grzyby pleśniowe

  keywords: heavy metals, microorganisms, bioleaching, Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria, Acidithiobacillus thiooxidans bacteria, mildew

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne, Cz. 1[Technology of water and sawages : laboratory exercises, Pt. 1] / Agnieszka GALA, Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 196, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1719). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-346-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne, Cz. 2[Technology of water and sawages : laboratory exercises, Pt. 2] / Agnieszka GALA, Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 244, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1720). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-377-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The bioleaching of silver from the “Żelazny Most” disposal after-flotation wastes in Lubin with application of microfungi from genus Aspergillus nigerBioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych z Lubina ze składowiska „Żelazny Most” z zastosowaniem grzybów z rodzaju Aspergillus niger / Ewa KISIELOWSKA, Rafał Wojtasik, Ewelina Kasińska-Pilut, Anna HOŁDA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Summ., Streszcz.. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/348595.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The distribution of the flotation rate constant in a sample of the two-component raw materialRozkład stałej prędkości flotacji w próbce surowca dwuskładnikowego / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Anna TURNO // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 521–532. — Bibliogr. s. 531–532, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kinetyka flotacji, stała prędkość flotacji, model dyspersyjny, dystrybuanta rozkładu, niepełna funkcja gamma

  keywords: flotation kinetics order, distribution functions, flotation rate constant, dispersive model, incomplete gamma function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The physical model of partition function of the enrichment process in a heavy liquidFizyczny model funkcji rozdziału procesu wzbogacania w cieczy ciężkiej / Marian BROŻEK, Anna TURNO // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 3, s. 289–305. — Bibliogr. s. 305. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/448/458

 • słowa kluczowe: rozproszenie prawdopodobne, rozkład energii ziaren, model fizyczny, ciecze zawiesinowe, funkcja rozdziału

  keywords: physical model, particles energy distribution, ecart probable, suspension liquids, partition function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The relationship between deterministic and stochastic models of flotationZwiązki pomiędzy deterministycznymi i stochastycznymi modelami flotacji / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Anna TURNO // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 299–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25