Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Heryan, mgr inż.

poprzednio: Bugajska

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8104-7828 orcid iD

ResearcherID: V-8943-2017

Scopus: 57192314206

PBN: 5e70929a878c28a047398de5

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
2
 • A device for detecting the QRS complex of electrocardiogram signal / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REKLEWSKI Wojciech, HERYAN Katarzyna, AUGUSTYNIAK Piotr, MIŚKOWICZ Marek. — Int.Cl.: A61B 5/308\textsuperscript{(2021.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3970616 A1 ; Opubl. 2022-03-23. — Zgłosz. nr EP21197580 z dn. 2021-09-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3970616A1.pdf

 • słowa kluczowe: automatyczna diagnostyka sygnału EKG, detekcja zespołu QRS, medyczne urządzenia przenośne

  keywords: QRS complex detection, automated ECG signal analysis, medical wearable devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A novel method to explore intrarenal arterial tree using micro-CT / Katarzyna HERYAN, Janusz Skrzat, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 260–265. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577164

  orcid iD
 • keywords: cast, micro CT, kidney, minimally invasive surgery, kidney surgery, ability to absorb ionizing radiation, contrast agents, injection materials, 3D vascular tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2018.8577164

4
 • Algorytmiczne wsparcie zabiegów nerkooszczędnych[Algorithmic support for facilitation on nephron sparing surgery] / Katarzyna HERYAN // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza danych obrazowych tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności zabiegów onkologicznychThe analysis of the computed tomography data in order to minimize the invasiveness of the surgical oncology / Katarzyna BUGAJSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki[Analysis of the vascular tree topology kidney] / Katarzyna HERYAN // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Audio-based tissue classification - preliminary investigation for a needle procedure / Witold Serwatka, Katarzyna HERYAN, Joanna Sorysz, Alfredo Illanes, Axel Boese, Gabrielle A. Krombach, Michael FRIEBE // Current Directions in Biomedical Engineering [Dokument elekroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 9 iss. 1, s. 347-350. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 350, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-20. — tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cdbme-2023-1087/pdf

  orcid iD
 • keywords: convolutional neural network, tissue characterization, audio guidance, vibroacoustic signal processing, interventional therapy, minimal-invasive procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/cdbme-2023-1087

8
 • Automatic extraction of the pelvicalyceal system for preoperative planning of minimally invasive procedures / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2017 vol. 24 no. 1, s. 3–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-10. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/123088/edition/107342/content

  orcid iD
 • keywords: computed tomography, kidney cancer, kidney compartments, kidney segmentation, pelvicalyceal system segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2017-0014

9
 • Automatyczne wyodrębnianie struktur nerkowych dla potrzeb planowania przedoperacyjnego zabiegów minimalnie inwazyjnych[Automatic renal compartments extraction for preoperative planning of minimally invasive procedures] / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak, Janusz GAJDA // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 181–182. — Bibliogr. s. 182. — K. Heryan, A. Skalski, J. Gajda - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: segmentacja, zabiegi nerkooszczędne, rak nerki, analiza obrazów medycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Facilitation of nephron-sparing surgery for rental tumors by region growing image segmentation technique / Katarzyna BUGAJSKA // Archives of Medical Science ; ISSN 1734-1922. — 2015 vol. 11 iss. 2 suppl. 1, s. 182–183. — 11th WIMC : Warsaw International Medical Congress for Young Scientists : May 7–10, 2015 : abstract book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Health Technology Innovation Generation (HTIG) lecture and project classes at AGH University / Katarzyna HERYAN, Michael FRIEBE // W: Novel innovation design for the future of health : entrepreneurial concepts for patient empowerment and health democratization / ed. Michael Friebe. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — Softcover ISBN 978-3-031-08193-4. — ISBN: 978-3-031-08190-3 ; e-ISBN: 978-3-031-08191-0. — S. 507–527. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-27. — M. Friebe - dod. afiliacje: Otto-von-Guericke University, Magdeburg ; IDTM GmbH, Recklinghausen ; FOM University of Applied Science, Center for Innovation and Business Development, Essen, Germany

  orcid iD
 • keywords: engineering education, healthcare innovation, healthcare start-up, twenty-first-century skills, biomedical entrepreneurship, healthcare 4.0

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-08191-0_41

12
 • Kidney segmentation in CT data using hybrid level-set method with ellipsoidal shape constraints / Andrzej SKALSKI, Katarzyna HERYAN, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2017 vol. 24 no. 1, s. 101–112. — Bibliogr. s. 110–112, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-10. — tekst: https://goo.gl/opOc6z

  orcid iD
 • keywords: image segmentation, level set method, kidney, ellipsoid, CT data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2017-0006

13
 • Method for detecting QRS complex of electrocardiogram signal / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REKLEWSKI Wojciech, HERYAN Katarzyna, AUGUSTYNIAK Piotr, MIŚKOWICZ Marek. — Int.Cl.: A61B 5/308\textsuperscript{(2021.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3970615 A1 ; Opubl. 2022-03-23. — Zgłosz. nr EP21197579A z dn. 2021-09-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3970615A1.pdf

 • słowa kluczowe: automatyczna diagnostyka sygnału EKG, detekcja zespołu QRS, medyczne urządzenia przenośne

  keywords: QRS complex detection, automated ECG signal analysis, medical wearable devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Needle puncture analysis using audio excitations during tissue insertions : [abstract] / M. Sabieleish, K. HERYAN, A. Boese, M. Friebe, A. Illanes // International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery ; ISSN 1861-6410. — 2021 vol. 16 suppl. iss. 1, s. S48-S49. — Bibliogr. s. S49. — DOI dla suppl. 1: 10.1007/s11548-021-02375-4. — M. Friebe - afiliacja: Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany. — CARS 2021: Computer Assisted Radiology and Surgery proceedings of the 35th international congress and exhibition : Munich, Germany, June 21–25, 2021. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11548-021-02375-4.pdf

 • keywords: audio guidance, needle interventions, needle puncture, audio processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Novel and inexpensive gamma radiation sensor: initial concept and design / Joanna Sorysz, Katarzyna HERYAN, Gabriele Krombach, Michael FRIEBE, Peter P. Pott // International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery ; ISSN 1861-6410. — 2023 vol. 18 iss. 11, s. 1987–1990. — Bibliogr. s. 1990, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-11. — M. Friebe – dod. afiliacja: FOM University of Applied Sciences, Essen, Germany. — IJCARS-CARS 2023 : 38th International Congress and Exhibition on Computer Assisted Radiology and Surgery. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11548-023-03003-z.pdf

  orcid iD
 • keywords: gamma radiation, tumour detection, lymph nodes tumour, medical guidance, photodiodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11548-023-03003-z

16
17
18
 • Registration of different phases of contrast-enhanced CT for facilitation of partial nephrectomy / Katarzyna HERYAN, Andrzej SKALSKI, Janusz GAJDA, Tomasz Drewniak, Jacek Jakubowski // W: IST 2016 : 2016 IEEE international conference on Imaging Systems & Techniques : October 4–6, 2016, Chania, Crete Island, Greece : proceedings / IEEE. — Piscataway, NJ, USA : IEEE, cop. 2016. — ISBN: 978-1-5090-1817-8. — S. 255–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7738233

 • keywords: partial nephrectomy, segmentation, image registration, medical image processing, B-spline registration, surgery planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2016.7738233

19
 • Renal vessels segmentation : [abstract] / Katarzyna BUGAJSKA // W: Proceedings of the twenty-first national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : Regietów, 22–26 September 2015 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Mariusz Ziółko, Urszula Foryś, Joanna Grzybowska. — Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics, [2015]. — ISBN: 978-83-932893-2-5. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Renal vessels segmentation for preoperative planning in percutaneous nephrolithotomy / Katarzyna HERYAN, Dominik Chorągwicki, Marek Sandheim, Jacek Jakubowski, Tomasz Drewniak // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 41–46. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577147

  orcid iD
 • keywords: kidney, personalized surgery, preoperative planning, percutaneous nephrolithotomy, image guidance, intrarenal vessels segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2018.8577147

21
 • Segmentation and 3D visualization of key structures for planning the optimal surgical approach in partial nephrectomy / Katarzyna HERYAN // W: 12th WIMC : 12th Warsaw International Medical Congress : 12th–15\textsuperscript{th} May, 2016 : Warsaw Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2016]. — ISBN: 978-83-7637-380-5. — S. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Segmentation of renal vascular tree supported by the usage of the probabilistic model / Katarzyna HERYAN // W: 12th WIMC : 12th Warsaw International Medical Congress : 12th–15\textsuperscript{th} May, 2016 : Warsaw Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2016]. — ISBN: 978-83-7637-380-5. — S. 276–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Soft tissue needle punctures - a study using acoustic emission and force : [abstract] / A. Illanes, M. Sabieleish, K. HERYAN, A. Boese, M. Friebe // International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery ; ISSN 1861-6410. — 2021 vol. 16 suppl. iss. 1, s. S57-S58. — Bibliogr. s. S58. — DOI dla suppl. 1: 10.1007/s11548-021-02375-4. — M. Friebe - afiliacja: Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany. — CARS 2021: Computer Assisted Radiology and Surgery proceedings of the 35th international congress and exhibition : Munich, Germany, June 21–25, 2021. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11548-021-02375-4.pdf

 • keywords: audio guidance, force feedback, needle interventions, needle puncture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu[Method for detecting QRS complex of electrocardiogram signal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REKLEWSKI Wojciech, HERYAN Katarzyna, AUGUSTYNIAK Piotr, MIŚKOWICZ Marek. — Int.Cl.: A61B 5/346\textsuperscript{(2021.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 435394 A1 ; Opubl. 2022-03-28. — Zgłosz. nr P.435394 z dn. 2020-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 13, s. 7-8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL435394A1.pdf

 • słowa kluczowe: automatyczna diagnostyka sygnału EKG, detekcja zespołu QRS, medyczne urządzenia przenośne

  keywords: QRS complex detection, automated ECG signal analysis, medical wearable devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: