Wykaz publikacji wybranego autora

Edeltrauda Helios-Rybicka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701375596

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni NidyAnalysis of heavy metals accumulation reasons in the Nida river catchment area / Marta WARDAS, Dorota Giełżecka-Mądry, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Józef Kowalik // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 173–196. — Bibliogr. s. 194–196, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • As, Cd and Zn in water of the Odra River / Marian SKWARCZEK, Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Prague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol.. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania hydro-geochemiczne systemu wodnego Jeziora RożnowskiegoHydro-geochemical studies of the Rożnów Lake aquatic system / Marian SKWARCZEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 207–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania zawartości talu w glebach i trawach na obszarze oddziaływania przemysłu $Zn-Pb$ w BukownieStudy of thallium content in the soil and grass at the $Zn-Pb$ industrial area in Bukowno / Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami[Investigation of river water pollution with inorganic anious] / Rafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA // W: Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas : [abstract] / KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E. // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland : [abstract] / Leokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA // W: Soil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop : October 13–17, 1997, Puławy, Poland : programme / North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division. — [Poland : s. n.], [1997]. — Na okł. dod.: NATO Ref. SA. 12.2.02 ENVIR.ARW 970359. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cadmium, manganese, nickel and lead contents in surface sediments of the lower Ulla River and its estuary (northwest Spain) / R. Prego, M. J. Belzunce Segarra, E. HELIOS-RYBICKA, M. C. Barciela // Boletín Instituto Español de Oceanografía ; ISSN 0074-0195. — 1999 vol. 15 (1–4), s. 495–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr.

 • keywords: heavy metals, sediments, river, estuary, Ulla, ria, Galicia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Changes of heavy metals concentrations in suspended matter of the Odra River after the flood in November 1997 / E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemical and mineralogical forms and mobilization of copper and lead in soils from a $Cu$-smelting area in Poland / E. HELIOS-RYBICKA, M. J. Wilson, W. J. McHardy // Journal of Environmental Science and Health. Part A, Environmental Science and Engineering & Toxic and Hazardous Substance Control ; ISSN 1077-1204. — 1994 vol. 29 no. 3, s. 531–546. — Bibliogr. s. 545–546, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10934529409376053

11
 • Chemometric analysis of sediments dataset from the upper and middle Odra river (Poland/Germany) / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: World Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 1\textsuperscript{st} young scientist conference : March 22–23, 2012, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Biologicum UAM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : CB UAM], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chemometryczna ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnica – wstępna analiza[Chemometric analysis of the pollution state in the Kłodnica river – preliminary application] / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Jadwiga CYRANA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Clay minerals as a scavengers of heavy metals in the soils and sediments / E. HELIOS-RYBICKA // W: DTTG-2000 : Jahrstagung der Deutschen Ton und Tonmineralgruppe : Zürich, 30. August bis 1. September 2000 gemeinsam mit der Kommission VII – Bodenmineralogie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft (DBG) : Programm und Abstracts. — [Zürich : s. n.], [2000]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 356–361. — Bibliogr. s. 361, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 42. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Concentration of trace metals in the industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnów / Magdalena KUŹNIAKOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 251, S7.7-PS1-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Contaminants and their mobility in post processed acidic wastes and bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species based on waste site in south Poland / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, D. Latowski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Contaminated sediments as a potential source of heavy metals in the Upper Vistula River et historical mining and smelting area of South Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Contaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy? / HELIOS RYBICKA E., ALEKSANDER-KWATERCZAK U. // W: European sediments and sentiments : cleaning European waters of contaminated sediments : 3\textsuperscript{rd} European conference on Contaminated sediments : Budapest, Hungary, 19–20–21 March, 2006 : conference proceedings / REUSED [Remediation, Recycling and Reuse of EUropean SEDiments]. — [Hungary : s. n.], [2006]. — S. [1–12]. — Bibliogr. s. [11–12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Contamination of the Odra River system: water – suspended matter – sediments (past and present) / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: 11\textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — (UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452 ; nr. 18/2004). — S. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Crucial loads in the river Odra – impacts of floods on the situation of hazardous substances / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Arndt Knöchel // W: Gewässer Landschaften : {\em Aquatic Landscapes} :. T. 1, BMBF-Symposium Elbeforschung. — Hennef : Verlag für Abwasser, Abfell und Gewässerchutz, 2000. — (ATV – DVWK – Schiftenreihe ; 21). — ISBN10: 3-933707-65-X. — S. 79–99. — Bibliogr. s. 97–99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Cynk w osadach dennych jeziora Wigry[Zinc in bottom sediments of Lake Wigry] / Dorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 28. — Cynk w środowisku = Zinc in the environment : problemy ekologiczne i metodyczne = ecological and analytical problems : opracowanie zbiorowe / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; 33). — Praca zawiera publikacje z sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002. — S. 273–279. — Bibliogr. s. 278–279, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Determination of trace elements in river environment with ICP-MS application – methodological problems / Ł. ŁAGAN, E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: