Wykaz publikacji wybranego autora

Edeltrauda Helios-Rybicka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701375596

PBN: 900401

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Chemometric analysis of sediments dataset from the upper and middle Odra river (Poland/Germany) / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: World Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 1\textsuperscript{st} young scientist conference : March 22–23, 2012, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Biologicum UAM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : CB UAM], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Chemometryczna ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnica – wstępna analiza[Chemometric analysis of the pollution state in the Kłodnica river – preliminary application] / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Jadwiga CYRANA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
5
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 42. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Contaminants and their mobility in post processed acidic wastes and bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species based on waste site in south Poland / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, D. Latowski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Contaminated sediments as a potential source of heavy metals in the Upper Vistula River et historical mining and smelting area of South Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Distribution of heavy metals in the channel sediments of the Odra river – by means of the spatial analysis (GIS) / E. HELIOS-RYBICKA, J. MAGIERA, M. Ogrodowczyk // W: Erosion, transport and deposition of sediments : abstracts of oral and poster contributions to the international CHR workshop – expert consultation : Berne, Switzerland, 28–30 April, 2008 / UNESCO International Hydrological Program. International Sediment Initiative [etc.]. — [Switzerland : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 95–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Dodatki paliwowe dla paliw stałych[Additives for solid fuels] / Marek Chyc, Grzegorz Kwapniewski, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Współczesne problemy energetyki II [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ; Mastermedia, 2015. — ISBN: 978-83-937255-8-8. — S. 99–106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago&page=pages&op=view&path[]=books [2015-09-25]. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, spalanie, sadza, TZO

11
12
13
 • Environmental impact of mining in Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Der Mensch und seine Umwelt : proceedings of the Humboldt Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum : Kraków, October 11–14, 2012 = Man and environment = Człowiek i środowisko / eds. Halina Gabryś & Marian Jaskuła ; Societas Humboldtiana Polonorum. — Cracow : Societas Humboldtiana Polonorum, cop. [2012]. — (Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum = Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum ; t. 18). — ISBN: 978-83-923622-9-6. — S. 33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Foreword / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Grezegorz Hess, Marian Jaskuła // W: Progress in biomedicine & neuromedicine : proceeding of the international workshop (Humboldt-Kolleg) of Societas Humboldtiana Polonorum & Polish Chemical Society : workshop with Nobel Prize winner Professor Erwin Neher : Kraków, June 21–23, 2015 / ed. Marian Jaskuła. — Kraków : [s. n.], 2015. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-942248-1-3. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Heavy metals contamination of the river sediments at the historical mining and smelting areas / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda // W: Contaminated sites Bratislava 2009 : [15–17 June 2009] : conference proceedings : scientific articles. — [Bratislava : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-80-969958-4-4. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Impact of ${Zn-Pb}$ historical and present mining and smelting at Bukowno (Upper Silesia, Poland) on contamination of rivers and soils / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, WÓJCIK Rafał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 76–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Mineralogiczne i chemiczne formy metali śladowych w środowisku wodno-gruntowym i ich znaczenie w procesach transformacji zanieczyszczeń[Mineralogical and chemical forms of trace metals in the water-sediments-soils system and their significance in the processes of the contaminants transformation] / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 11. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Neutralization of acidic wastes and immobilization of contaminants using ashes derived from an electric power plant / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, E. HELIOS-RYBICKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 132–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena pyłów emitowanych na obszarze MałopolskiAssessment of dusts emitted at the Małopolska area / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena PAWLIK // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 73–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Oddziaływanie na środowisko Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Szpitalnych w KrakowieEnvironmental impact of the Hospital Waste's Incineration Plant in Krakow / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Agnieszka GIELAR, Rafał WÓJCIK // W: „Paliwa z odpadów 2009” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 21–23 października 2009 : [abstrakty] = „Fuel from waste 2009” : II international conference. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2009]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Oddziaływanie na środowisko Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Krakowie[Environmental impact of the Hospital Waste's Incineration Plant in Krakow] / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Agnieszka GIELAR // W: Paliwa z odpadów 2009 : zespół red. Jolanta Biegańska, Marcin Landrat. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2010. — ISBN: 978-83-930232-1-9. — s. 257–269. — Bibliogr. s. 268–269. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Odra river sediments data interpreted by means of multivariate statistical methods / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Der Mensch und seine Umwelt : proceedings of the Humboldt Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum : Kraków, October 11–14, 2012 = Man and environment = Człowiek i środowisko / eds. Halina Gabryś & Marian Jaskuła ; Societas Humboldtiana Polonorum. — Cracow : Societas Humboldtiana Polonorum, cop. [2012]. — (Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum = Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum ; t. 18). — ISBN: 978-83-923622-9-6. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Pb, Tl i As w wodach, osadach i glebach w otoczeniu składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie Bukowna – ocena ryzyka ekologicznegoPb, Tl and As in water, sediments and soils in the vicinity of flotation reservoirs in the Bukowno area – Ecological Risk Assessment / Agnieszka GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 233–242. — Bibliogr. s. 240–242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych