Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Heinrich, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6308-3286

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900868

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in the mining industry in the aspect of the quality improvement of tribologic centresAnaliza procesu eksploatacji urządzeń pracujących w przemyśle wydobywczym w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, koparki, ładowarki

  keywords: exploitation, excavator, loader

3
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A conception of the modernisation of the chosen tramcars' maintenance systemKoncepcja modernizacji systemu obsługiwania wybranych wagonów tramwajowych / Maksymilian SMOLNIK, Małgorzata HEINRICH, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 2, s. 209–219. — Bibliogr. s. 219, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, wagony tramwajowe, proces eksploatacji, analiza uszkodzeń, poprawa systemu obsługiwania

  keywords: reliability, tramcars, maintenance process, failure analysis, improvement of maintenance system

5
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

6
 • Facilitating the technological line renewing system in the aspect of quality improvementWspomaganie systemu odnawiania linii technologicznej w aspekcie poprawy jakości / Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2014 no. 4, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, ocena, system informatyczny, system obsługiwania, linia technologiczna

  keywords: assessment, quality, information system, servicing system, technological line

7
 • Failure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machinesParametr strumienia uszkodzeń jako charakterystyka niezawodności procesu eksploatacji wybranych maszyn górniczych / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2014 no. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niezawodność, maszyny górnicze, ocena procesu eksploatacji, odnowy profilaktyczne, parametr strumienia uszkodzeń, modernizacja procesu obsługiwania

  keywords: reliability, mining machines, failure stream parameter, assessment of the maintenance process, preventive maintenance, modernisation of the servicing process

8
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Koncepcja usprawnienia systemu obsługiwania na przykładzie linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutnicznegoModernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kształtowanie jakości wyrobu w procesie produkcyjnymForming of product quality during manufacturing processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2012 nr 2, s. 79–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modernisation of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirementsModernizacja rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 77–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modernizacja, eksploatacja, obiekty prototypowe

  keywords: exploitation, prototype objects, modernisation

14
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych[Research problems in exploitation of selected technical objects] / red. nauk. Władysław LENKIEWICZ, Jan F. SZYBKA ; aut.: Zdzisław BRONIEC, Ewa CZACHÓRSKA, Włodzimierz FIGIEL, Kazimierz FURMANIK, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH, Władysław LENKIEWICZ, Robert PILCH, Jan F. SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2010. — 250 s.. — (Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji ; nr 3). — Bibliogr. s. 245–250. — ISBN: 978-83-930944-1-7. — Pierwsza afiliacja: Komisja Krakowska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w Warszawie

18
 • Quality formation in the design process based on the example of a selected machine componentKształtowanie jakości w procesie projektowania na przykładzie wybranego zespołu maszynowego / Małgorzata HEINRICH, Wojciech SIKORA, Maksymilian SMOLNIK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2016 nr 2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość, przegub elastyczny, proces projektowania, TRIZ

  keywords: quality, design pocess, elastic joint, TRIZ

19
 • Statystyczna kontrola jakości z zastosowaniem analizy Pareto-Lorenza na przykładzie walcowni zimnej blachThe Pareto-Lorenz analysis in statistic experiments of quality control / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 153–164. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Szacowanie niezawodności z wykorzystaniem trójparametrowego rozkładu gammaReliability estimation with the use of generalised gamma distribution / Małgorzata HEINRICH, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1047–1054. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1053–1054, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, trójparametrowy rozkład gamma, szacowanie niezawodności, rozkłady prawdopodobieństwa

  keywords: reliability, generalised gamma distribution, reliability estimation, probability distributions

21
 • Wielokryterialna ocena jakości wyrobu z uwzględnieniem etapów projektowania, wytwarzania i eksploatacjiThe quality estimation during design, production and operating processes / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 3, s. 85–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczegoThe influence of modernisation on the exploitation efficiency of a heating system / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wspomaganie gospodarki remontowej ciągu produkcyjnego materiałów ogniotrwałychComputer-aided system in maintenance of refractory silica materials production line / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zagadnienia jakości procesów i obiektów w kształceniu z inżynierii niezawodnościThe issues of quality of processes and objects in the education on reliability engineering / Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ; ISSN 1641-9723. — 2016 nr 3, s. 125–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, jakość, metody zapewnienia jakości, informacyjne wspomaganie procesów

  keywords: reliability, quality, methods of ensuring reliability, information supported processes