Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Heinrich, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6308-3286 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Analiza procesu eksploatacji koparek i ładowarek w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznychAnalysis of quality increasing of strippers and muckers tribological pairs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2005 R. 102 z. 3–M, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.. — Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach = Quality, safety and ecology in vehicle QSEV 05 : IV międzynarodowa konferencja = 4th international conference : 20–21 czerwca 2005, Kraków / Instytut Pojazdów Szynowych PK [etc.]. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Erhöhung und Auswertung des Zuverlässigkeitsniveaus von tribologischen Paarungen im Zeitraum der Anfangsnutzung eines einzelnen Objekts[The investigation and estimation of tribological pair reliability level at the initial period of a single object operation] / M. HEINRICH, W. LENKIEWICZ // Tribologie und Schmierungstechnik ; ISSN 0724-3472. — 2002 Jg. 49 H. 3, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Informacja w kształtowaniu niezawodności obiektówThe role of information in development of object reliability / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 341–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Klasyfikacja eksploatacyjna jednostkowych złożonych obiektów technicznychOperational classification of unitary complex technical objects / Małgorzata HEINRICH // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 1997 vol. 32 z. 4, s. 553–558. — Bibliogr. s. 558, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Koncepcja wyznaczania wskaźnika jakości eksploatacyjnej wybranych obiektów pracujących cyklicznieThe conception of quality factor of cycles working technical objects / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Metodyka badań obiektu pojedynczego i jego węzłów tribologicznych w aspekcie podnoszenia poziomu niezawodnościProcedure of investigation of a single object and its tribological pairs owing to the increase of reliability level / Małgorzata HEINRICH, Władysław LENKIEWICZ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2000 vol. 35 z. 1, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka szacowania niezawodności skojarzeń tribologicznych w obiektach pojedynczych w aspekcie standaryzacji badańEstimation problems of tribological pairs reliability of singular objects in standarization aspect / Małgorzata HEINRICH // W: INSYCONT'02 : 6\textsuperscript{th} international symposium : new achievements in tribology : September 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2002, Cracow, Poland / Technical University of Mining and Metallurgy – Cracow. Department of Construction and Terotechnology [etc.]. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena efektywności eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznychThe problem of rail-vehicle exploitation efficiency / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: