Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Hanus, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7834-2217 orcid iD

ResearcherID: F-5276-2018

Scopus: 57189439960

PBN: 5e709207878c28a04738edcb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of real estate area / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: real estate, property area, parcel, house, flat, accurancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.191

2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza wybranych przepisów prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynkówComparison analysis of chosen legal regulations of cadastre / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/2, s. 603–615. — Bibliogr. s. 615, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku[Analysis of separating land from agricultural production in the context of as-built survey of building construction] / Gałuszka Zbigniew, HANUS Paweł // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis ; ISSN 1506-2864. — 2011 z. 35–36, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of circulation of information in local surveying documentation centreAnaliza obiegu informacji w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-02/Geomatics_2011_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace geodezyjne, obieg informacji

  keywords: surveying works, circulation of information, local surveying documentation centre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the accuracy of determining the coordinates property borders / Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: real estate, cadastre, border point, accuracy of points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.209

9
 • Analysis of the possibility of application data coming from field surveys – for local spatial planning at commune level / Paweł HANUS // W: FIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1 [2013-01-15]. — Bibliogr. ekran 10, Summ.. — Referat dostępny po wybraniu: 2012-FIG3-Athens.7z [Download]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of transformation with conditions within process of boundaries determinationWykorzystanie transformacji z warunkami w procesie ustalenia granic / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: kataster, podział, rozgraniczenie, granica nieruchomości, transformacja z warunkami

  keywords: cadastre, delimitation, subdivision, real estate boundary, transformation with conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Better living after Covid - surveyor's point of view / Paweł HANUS // W: XXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/ppt/ks01/KS01_hanus_11775_ppt.pdf [2022-09-20]. — Dod. abstrakt: {https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/papers/ks01/KS01_hanus_11775_abs.pdf} [2022-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH, Paweł HANUS // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 88–89. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registaration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 6, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.6.1

14
 • Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynkuBuilding on cadastral map, building contour and blocks of building / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 7, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

  orcid iD
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, kontur budynku, blok budynku

  keywords: real estate cadastre, building contour, blocks of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.7.1

15
 • Characteristic of surveying works related to selected building investments in Poland / Paweł HANUS, Robert KRZYŻEK // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny] : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on „Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : proceedings / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Copenhagen : International Federation of Surveyors, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-87-90907-67-9. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Correction of location of boundaries in cadastre modernization processKorekta granic w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków / Paweł HANUS // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2013 vol. 62 no. 1, s. 51–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • keywords: modernization of cadastre, correction of boundary points, invariability of parcel area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/geocart-2013-0003

19
 • Determination of coefficient of usefulness of former Austrian cadastre documentation for legal-surveying works in PolandOkreślenie współczynnika przydatności materiałów katastru austriackiego w pracach geodezyjno-prawnych / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 2, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-02/Geomatics_2009_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, regulacja stanu prawnego, rozgraniczenie nieruchomości, kataster nieruchomości, granica prawna, mapy katastru austriackiego

  keywords: cadastre, real estate subdivision, real estate cadastre, real estate delimitation, legal boundary, maps of former Austrian cadastre, regulation of real estate legal status

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision processUstalenie granic nieruchomości w procesie jej podziału / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 19–20, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, granica prawna, przyjęcie granic

  keywords: real estate subdivision, legal boundary, acceptance of boundaries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Estimation of parameters of statistical models used in real estate cadastre / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 2, s. 31–41. — Bibliogr. s. 41. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.31.pdf

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, estymacja modeli statystycznych, wiarygodność powierzchni działki

  keywords: real estate cadastre, reliability of the plot surface area, estimation of statistical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.2.31

22
 • Evaluation of the impact of selected environmental aspects on the shaping of the land market on the example of the Wieliczka commune / HANUS Paweł, JASIŃSKA Elżbieta // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 59. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: valuation, classification trees, real estate value, landslide area, environmental due diligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości[Surveying aspects of real estate delimitation and subdivision] / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 136, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0599). — Bibliogr. s. 133–[137]. — ISBN: 978-83-7464-756-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: