Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Handke, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • Alkoxymethylcyclosiloxanes – new efficient precursors of crystalline $(CH_{3}SiO_{3/2})_{8}$ silsesquioxane and polymethyl silsesquioxanes / Anna Kowalewska, Krystyna Rózga-Wijas, Mirosław HANDKE // e-Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1618-7229. — 2008 vol. 8 iss. 1 art. no. 150, s. 1726–1740. — Tryb dostępu: https://goo.gl/YHB0SN [2010-07-08]. — Bibliogr. s. 1739–1740, Abstr.

 • keywords: sol-gel, octamethyloctasilsesquioxane, alkoxymethylcyclosiloxane, TBAF, PMQS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorphous coatings based on black glasses : [abstract] / M. SITARZ, M. HANDKE, E. DŁUGOŃ, P. JELEŃ, E. Kuczek // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / Maciej SITARZ, Magdalena ROKITA, Witold JASTRZĘBSKI, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / M. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 517–522. — Bibliogr. s. 522, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania strukturalne szkieł krzemianowo-fosforanowych otrzymywanych różnymi metodamiStructural studies of the phospho-silicate glasses obtained by different methods / Maciej SITARZ, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bilans trzech lat : notatnik (byłego) Ministra Edukacji[Result of three years : notebook of the ex-Minister of Education] / Mirosław HANDKE // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2000 nr 9, s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Calculations of the frequencies of silicooxygen ring vibrations / M. SITARZ, M. HANDKE, W. MOZGAWA // W: XXIV European congress on Molecular spectroscopy : Prague, Czech Republic, 23–26 August 1998 : book of abstracts. — Prague : ICT Press, 1998. — ISBN10: 80-7080-326-6. — S. 352, E34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Characteristic of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes silica / M. KWAŚNY, P. JELEŃ, M. HANDKE // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dwupowłokowe mikrokapsułki krzemionkoweDouble-shelled silica microcapsules / Pomykała P., Kowalewska A., HANDKE M., Gosecka M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • FT-IR and MAS-NMR spectra of SiCxOy glass materials / M. HANDKE, M. SITARZ, E. DŁUGOŃ // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • FTIR spectra of different ring structures / M. SITARZ, M. HANDKE, W. MOZGAWA // W: Fourier Transform Spectroscopy : twelfth international conference : Tokyo, Japan, August 1999 / eds. Koichi Itoh, Mitsuo Tasumi. — Tokyo : Waseda University Press, [1999]. — S. 535–536. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • FTIR studies of gel-derived glasses and glass-ceramics in the $Na_{2}0 (Li_{2}0)-B_{2}0_{3}-P_{2}0_{5}-Si0_{2}$ system / A. ADAMCZYK, M. HANDKE // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) : abstract / M. GAJEWICZ, A. Kowalewska, M. HANDKE // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identification of $Li-O$ absorption bands basing on lithium substitutions / Marek NOCUŃ, Mirosław HANDKE // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Identification of silicooxygen rings in ${SiO_{2}}$ basing on IR spectra / M. HANDKE, M. SITARZ, W. MOZGAWA // W: AIRS III : 3\textsuperscript{rd} international symposium on Advanced Infrared and Raman Spectroscopy : July 5–9, 1998, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Vienna : Vienna University of Technology], [1998]. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Infrared spectroscopic studies of natural phosphates structures / M. ROKITA, M. SITARZ, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25