Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Haber, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anticipating the future of companies : new abilities of leadership within technical modernizationAntycypowanie przyszłości przedsiębiorstw : nowe umiejętności przywódcze w warunkach modernizacji technicznej / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu[What binds and what divides us – information society in action] / red. Lesław H. HABER, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — 254 s.. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Bibliogr. przy rozdz.. — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Etos pracy na rozdrożu czyli kulturowe dylematy nowoczesnego zarządzaniaWork ethos at the crossroads : cultural dilemmas of modern management / Lesław H. HABER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2008. — ISBN: 978-83-7481-163-7. — S. 78–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kontekstualność rozwoju społeczeństwa informacyjnego – propozycje modelowe[Contextuality of information society development – model propositions] / Lesław H. HABER // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Leadership in digital technology conditions / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2008 vol. 12 no. 1, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modern company as a self-organised system : the Cracow Internet ExperimentWspółczesne przedsiębiorstwo samoorganizującym się systemem. Krakowski Eksperyment Internetowy / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2007 vol. 11 no. 1, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-214-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Od społeczeństwa analogowego do digitalnego – w kierunku samoidentyfikacjiFrom analogue to digital society – towards self-identification / Lesław H. HABER // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 124–134. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potencjał pracowniczy a zagrożenia kryzysowe – symulacje postaw[Employee potential and crisis threats – attitudes simulations] / Lesław H. HABER // W: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji / red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 159). — ISBN: 978-83-7193-434-6. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Potencjał pracowniczy w warunkach prognozowanych zwolnień – klasyfikacja działańEmployees resources in the conditions of forecasted redundancies – classification of activities / Lesław H. HABER // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie – kultura organizacji – społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. — ISBN: 978-83-927455-8-7. — S. 248–259. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pracownik w erze globalizacji systemów zarządzania – dylematy kreatywności[The worker in the age of management systems globalization – dilemmas of creativity] / Lesław H. HABER // W: Socjologia jako służba społeczna : pamięci Władysława Kwaśniewicza / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana Niezgody, Zygmunta Seręgi. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przedsiębiorczość w zarządzaniu – autokreacją sukcesu[Enterprise in management as a form of success self-creation] / Lesław H. HABER // W: Problemy socjologii gospodarki / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2008. — ISBN: 978-83-88018-49-7. — S. 385–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. HABER, Marian NIEZGODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — 552 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-8-32-332237-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna[The information society as a sociological category] / Lesław H. HABER // W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Tychy ; Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, 2006. — Dod. ISBN: 8389086433. — ISBN10: 838905535X. — S. 379–393. — Bibliogr. s. 393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Społeczeństwo informacyjne – nowe wyzwania dla humanizacji pracyThe information society – new challenges for the humanization of work / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 99–111. — Bibliogr. s. 110, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Społeczność akademicka segmentem globalnego społeczeństwa informacyjnego[Academic Community: a Segment of Global Information Society] / Lesław H. HABER // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 25–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Społeczność digitalna a socjologia Internetu czyli nowy wymiar badań stosowanychThe digital society and the sociology of the Internet – a new dimension of sociological research / Lesław H. HABER // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 115–125. — Bibliogr. s. 124–125, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologie informatyczne w procesie edukacyjnym młodzieży akademickiej – Krakowski Eksperyment Internetowy[Information technology in the educational process of students – Cracow Online Experiment] / Lesław H. HABER, Dorata ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Edukacja w dobie przemian kulturowych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. — Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2009. — ISBN: 978-83-7455-119-9. — S. 161–171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zarządzanie w otoczeniu digitalnym – wybrane aspekty[Management in digital environment – selected aspects] / Lesław H. HABER // W: Ku przyszłości : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin / red. nauk. Magdalena Rzadkowolska. — Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2008. — Dod. ISBN 978-83-89437-82-2. — ISBN: 978-83-60807-93-4. — S. 353–363. — Bibliogr. s. 363. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: