Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Haber, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, *Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii EkonomicznejAcademic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 370 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — Bibliogr. s. 357–370. — ISBN10: 83-7464-015-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akademicka społeczność promotorem formowania się polskiego społeczeństwa informacyjnego : uwagi końcoweAcademic community as a stimmulator of Polish Information Society development – conclusions / Lesław H. HABER // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 353–356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-HutniczejThe axiology of information society on the example of the University of Mining and Metallurgy in Cracow / Ignacy S. FIUT, Lesław H. HABER, Bogusław ZMUDZIŃSKI // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 211–226. — Bibliogr. s. 225–226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Anticipating the future of companies : new abilities of leadership within technical modernizationAntycypowanie przyszłości przedsiębiorstw : nowe umiejętności przywódcze w warunkach modernizacji technicznej / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu[What binds and what divides us – information society in action] / red. Lesław H. HABER, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — 254 s.. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Bibliogr. przy rozdz.. — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Empiryczna idiografia mikrospołeczności informacyjnej : próba podsumowania[Empirical idiography of the information microcommunity : a summary / Lesław H. HABER // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — ISBN10: 8388408720. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • E-studia: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalneE-studies: functional and dysfunctional aspects / Lesław H. HABER, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 161–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Etos pracy na rozdrożu czyli kulturowe dylematy nowoczesnego zarządzaniaWork ethos at the crossroads : cultural dilemmas of modern management / Lesław H. HABER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2008. — ISBN: 978-83-7481-163-7. — S. 78–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formowanie się Społeczeństwa Informacyjnego – Krakowski Eksperyment Internetowy w AGHForming of Information Society – Kraków Internet Experiment in AGH, the University of Science and Technology / Lesław H. HABER // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 138–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Forming the information society : on the base of the AGH University of Mining and Technology in Kraków] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Tekst-Graf, 2003. — 322 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej[Humanist in the technical college] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 309, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ideologisation in human resources managementIdeologizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Lesław H. HABER, Filip Andryszak // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2002 vol. 6 no. 1, s. 37–48. — Bibliogr. s. 48, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Internetowa mikrospołeczność akademicka na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieThe Internet academic micro-society on the example of the University of Mining and Metallurgy in Cracow / Lesław H. HABER // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 117–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Julian Bugiel: pedagog – badacz – humanista[Julian Bugiel: educator – scholar – humanist] / Lesław H. HABER // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 7–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kontekstualność rozwoju społeczeństwa informacyjnego – propozycje modelowe[Contextuality of information society development – model propositions] / Lesław H. HABER // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Leadership in digital technology conditions / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2008 vol. 12 no. 1, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Management by entrepreneurship in market competition / H. Lesław HABER // Acta Oeconomica Cassoviensia ; ISSN 1337-6020. — 1999 no. 3, s. 120–129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Information microcommunity : on the base of the Internet student's campus of the Academy of Mining and Metallurgy in Kraków] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 232, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88408-72-0. — Dostęp online {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0020/}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modern company as a self-organised system : the Cracow Internet ExperimentWspółczesne przedsiębiorstwo samoorganizującym się systemem. Krakowski Eksperyment Internetowy / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2007 vol. 11 no. 1, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-214-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Od społeczeństwa analogowego do digitalnego – w kierunku samoidentyfikacjiFrom analogue to digital society – towards self-identification / Lesław H. HABER // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 124–134. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Organizacja formalna i nieformalna[Formal organization and organizational behaviour] / Lesław Henryk HABER // W: Encyklopedia socjologii : O–R, [T.] 3 / red. nauk. Henryk Domański [et al.]. — Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. — S. 22–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Organizacja formalna i nieformalna[Formal organization and organizational behaviour] / Lesław H. HABER // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 81–98. — Bibliogr. s. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Otoczenie społeczne a przedsiębiorczość w regionie[Social environment and enterprisership in the region] / Lesław H. HABER // W: Społeczności lokalne i regionalne : między teorią socjologiczną a praktyką : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2002. — S. 97–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: