Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Haber, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu[What binds and what divides us – information society in action] / red. Lesław H. HABER, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — 254 s.. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Bibliogr. przy rozdz.. — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Etos pracy na rozdrożu czyli kulturowe dylematy nowoczesnego zarządzaniaWork ethos at the crossroads : cultural dilemmas of modern management / Lesław H. HABER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2008. — ISBN: 978-83-7481-163-7. — S. 78–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Kontekstualność rozwoju społeczeństwa informacyjnego – propozycje modelowe[Contextuality of information society development – model propositions] / Lesław H. HABER // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-214-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Potencjał pracowniczy a zagrożenia kryzysowe – symulacje postaw[Employee potential and crisis threats – attitudes simulations] / Lesław H. HABER // W: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji / red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 159). — ISBN: 978-83-7193-434-6. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Potencjał pracowniczy w warunkach prognozowanych zwolnień – klasyfikacja działańEmployees resources in the conditions of forecasted redundancies – classification of activities / Lesław H. HABER // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie – kultura organizacji – społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. — ISBN: 978-83-927455-8-7. — S. 248–259. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Przedsiębiorczość w zarządzaniu – autokreacją sukcesu[Enterprise in management as a form of success self-creation] / Lesław H. HABER // W: Problemy socjologii gospodarki / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2008. — ISBN: 978-83-88018-49-7. — S. 385–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Społeczeństwo informacyjne – nowe wyzwania dla humanizacji pracyThe information society – new challenges for the humanization of work / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 99–111. — Bibliogr. s. 110, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Społeczność akademicka segmentem globalnego społeczeństwa informacyjnego[Academic Community: a Segment of Global Information Society] / Lesław H. HABER // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 25–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Społeczność digitalna a socjologia Internetu czyli nowy wymiar badań stosowanychThe digital society and the sociology of the Internet – a new dimension of sociological research / Lesław H. HABER // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 115–125. — Bibliogr. s. 124–125, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Technologie informatyczne w procesie edukacyjnym młodzieży akademickiej – Krakowski Eksperyment Internetowy[Information technology in the educational process of students – Cracow Online Experiment] / Lesław H. HABER, Dorata ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Edukacja w dobie przemian kulturowych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. — Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2009. — ISBN: 978-83-7455-119-9. — S. 161–171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zarządzanie w otoczeniu digitalnym – wybrane aspekty[Management in digital environment – selected aspects] / Lesław H. HABER // W: Ku przyszłości : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin / red. nauk. Magdalena Rzadkowolska. — Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2008. — Dod. ISBN 978-83-89437-82-2. — ISBN: 978-83-60807-93-4. — S. 353–363. — Bibliogr. s. 363. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych