Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Guzik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza kierunków rozwoju przywództwa w Polsce do 2020 roku[Analyze of leadership development directions in Poland till year 2010] / Grzegorz GUZIK // W: Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Anna Rakowska. — Lublin : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-64578-00-7. — S. 217–230. — Bibliogr. 228–230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cechy przywództwa i jego uwarunkowaniaQualities of leadership and its determinants / Grzegorz GUZIK // Zarządzanie i Edukacja : dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego ; ISSN 1428-474X. — 2014 nr 96, s. 59–82. — Bibliogr. s. 78–82, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: środowisko, przywództwo, przywódca, socjobiologia, manager

  keywords: environment, leadership, leader, manager, sociobiology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kulturowe uwarunkowania zachowań menedżerów na przykładzie firmy produkcyjno-usługowej sektora MŚP[Cultural determinants of managers behaviour on the example of production and service company from SMEs sector] / Grzegorz GUZIK, Dagmara LEWICKA // W: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych / red. nauk. Anna Adamik, Michał Nowicki ; Politechnika Łódzka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — Na grzb. i s. red. kolejny nr wydawnictw PŁ: 2098. — ISBN: 978-83-7283-602-1. — S. 62–71. — Bibliogr. s. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ dysfunkcyjnego zachowania managerów na jakość środowiska pracy w organizacjachThe influence of dysfunctional managers' behavior on the quality of working environment in organizations / D. LEWICKA, G. GUZIK // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2014 no. 797, s. 187–192. — Bibliogr. s. 192. — ISBN: 9 770321 049002

 • słowa kluczowe: organizacja, motywowanie, efektywność pracy, jakość miejsca pracy, managerowie, organizacja przyjazna dla pracowników

  keywords: organization, motivation, work efficiency, quality of workplace, managers, organization friendly to employees

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw na zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym podwładnychThe influence of managers of small and medium-sized enterprises on maintaining a balance between private and professional life of their subordinates / Grzegorz GUZIK // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 152–155, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, MŚP, równowaga praca - rodzina, konflikt praca - życie prywatne, menedżer

  keywords: SME, small and medium enterprises, manager, work-life balance, WLB, life-work conflict

  cyfrowy identyfikator dokumentu: