Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Przystaś, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza petrofizyczna utworów czerwonego spągowca południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiejPetrophysical analysis of Rotliegende formations in SE part of Fore-Sudetic Monocline / Grzegorz PRZYSTAŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 10, s. 601–614. — Bibliogr. s. 614, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnychCharacteristics of variability in reservoir parameters of sandy lithotypes in Carpathian oil- and gas-bearing units / Jan KUŚMIEREK, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Przemysław Warzała // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 107–126. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Własności zbiornikowe kredowych piaskowców karpackich w świetle badań petrograficznychReservoir properties of the Carpathian Cretaceous sandstones in the light of petrographic investigations / Grzegorz PRZYSTAŚ // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 451–453. — Bibliogr. s. 452, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ procesów diagenetycznych na stopień przeobrażenia i właściwości pojemnościowe osadów czerwonego spągowcaThe effect of diagenetic processes on scope of alterations and resrvoir properties of Rotliegemdes sediments / Grzegorz PRZYSTAŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 6, s. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiegoReults of petrographic analyses of typical reservoir lithofacies of the Carpathian Flysch / Jan BROMOWICZ, Katarzyna GÓRNIAK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Marek REMBIŚ // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 31–75. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: