Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Gruszecka-Kosowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4988-173X

ResearcherID: A-9405-2017

Scopus: 57188988893

PBN: 900398

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • An analysis of the chemistry, mineralogy and texture of waste dolomite powder used to identify its potential application in industry / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin, Tomasz Kosowski, Agnieszka KLIMEK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 343–352. — Bibliogr. s. 350–352, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1796/1431

 • keywords: heavy metals, environmental protection, mineralogical-chemical research, waste utilization, dolomite powder

2
 • Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // W: 2\textsuperscript{nd} symposium "Air quality and health" [Dokument elektroniczny] : Wrocław 12–14.06.2017 : book of abstracts / eds. Anetta Drzeniecka-Osiadacz [et al.]. — Wrocław : University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, 2017. — e-ISBN: 978-83-62673-57-5. — S. 76–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/9hZg9a [2017-06-22]. — Bibliogr. s. 76–77

 • keywords: benzo(a)pyrene, air pollution, health risk assessment

3
 • Badane metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpadów górniczych i hutniczych w Bukownie (Polska) i Mansfeld (Niemcy)[Investigated heavy metals in water, sediments and soils in the vicinity of mining and metallurgical waste sites in Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany)] / Agnieszka GRUSZECKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 041) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 98–[110]. — ISBN: 978-83-7464-373-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Characteristics and distribution of analyzed metals in soil profiles in the vicinity of a postflotation waste site in the Bukowno region, Poland / Agnieszka M. GRUSZECKA, Magdalena Wdowin // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2013 vol. 185 iss. 10, s. 8157–8168. — Bibliogr. s. 8167–8168, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10661-013-3164-9.pdf

 • keywords: heavy metals, soil contamination, soil profiles, flotation wastes

5
 • Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentówMineralogical-chemical and texstural characteristics of Zn-Pb industry flotation wastes with further potential for application as sorbents / Magdalena Wdowin, Agnieszka GRUSZECKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 55–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351752/fulltextPDF/142F03639B975D605D5/4?accountid=48679

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, rudy Zn-Pb, badania mineralogiczno-chemiczne, analizy teksturalne

  keywords: flotation wastes, Zn-Pb ores, mineralogical-chemical research, textural analysis

6
 • Commercial utilization of mineral waste: review of analysis methods determinig its compliance with enviromental laws / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Bartosz MIKODA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 263–274. — Biblilgr. s. 272–274, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.3/geol.2015.41.3.263.pdf

 • keywords: mineralogical-chemical research, waste utilization, mineral waste, economic use of waste

7
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Concentrations and health risk assessment of selected metals in Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire)Zawartości wybranych metali w Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire) i ocena ryzyka zdrowotnego / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran, Paweł Piwowar // W: ToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — ISBN: 978-83-948965-0-8. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: risk assessment, tea leaves, Yerba Mate, Ilex paraguariensis, infusions

9
 • Concentration and health risk assessment of nitrates in vegetables from conventional and organic farming / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 4, s. 727–740. — Bibliogr. s. 738–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-17. — tekst: https://goo.gl/sjWTmk

 • keywords: nitrates, vegetables, health risk assessment, conventional farming, organic farming

10
 • Copper flotation waste from KGHM as potential sorbent for heavy metal removal from aqueous solutions / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 iss. 7, s. 1610–1628. — Bibliogr. s. 1625–1628, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-22. — tekst: https://goo.gl/iZFjKh

 • keywords: utilization, heavy metals, sorption, copper flotation waste

11
 • Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka GRUSZECKA // W: Dopovìdì : „Ekologìčna bezpeka ta zbalansovane resursokoristuvannâ” : 1oï mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : y m. Ivano-Frankìvs'ku , 20–22 veresnâ 2012 r. : zbìrnik materìalìv konferencìï – dopovìdej (statej) ì tez / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Ivano-Frankìvs'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet nafti ì gazu. — Ivano-Frankìvs'k : [s. n.], 2012. — S. 148–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Long-term changes of metal contents in two metallophyte species (Olkusz area of Zn-Pb ores, Poland) / Alicja KICIŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2016 vol. 188 iss. 6 art. no. 339, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-10. — tekst: http://goo.gl/8iueCr

 • keywords: heavy metals, Zn-Pb smelters, Agrostis capillaris, Betula pendula, metallophytes

14
 • Long-term metal-content changes in soils on the Olkusz ${Zn–Pb}$ ore-bearing area, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // International Journal of Environmental Research ; ISSN 1735-6865. — 2017 vol. 11 iss. 3, s. 359–376. — Bibliogr. s. 374–376, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-01. — tekst: https://goo.gl/vCT6dw

 • keywords: soil pollution, historical mining, Zn–Pb ores, contamination factor, risk assessment code, pollution load index

15
 • Migracja $Zn$ i $Pb$ w glebach w sąsiedztwie składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie Bukowna[Migration of $Zn$ and $Pb$ in soils in the vicinity of the postflotation waste site in the Bukowno region] / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 62. — Bibliogr. s. 62. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ni (II) adsorption on carbonaceous waste from copper ore enrichment / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Pb, Tl i As w wodach, osadach i glebach w otoczeniu składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie Bukowna – ocena ryzyka ekologicznegoPb, Tl and As in water, sediments and soils in the vicinity of flotation reservoirs in the Bukowno area – Ecological Risk Assessment / Agnieszka GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 233–242. — Bibliogr. s. 240–242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Potential health risk of selected metals for Polish consumers of oolong tea from the Fujian Province, China / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Katarzyna Mazur-Kajta // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2016 vol. 22 no. 5, s. 1147–1165. — Bibliogr. s. 1162–1165, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-06

 • keywords: heavy metals, health risk assessment, tea leaves, tea infusion, oolong tea

19
 • Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na przykładzie obszarów składowania odpadów przemysłowych w Bukownie k. Olkusza i w MansfeldFunctional application of the environmental and health risk assessment at the example of industrial waste deposition areas at Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / Agnieszka GRUSZECKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 61–72. — Bibliogr. s. 69–72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The evaluation of copper flotation waste as an adsorbent of Cu(II), Cr(III) and Pb(II) from aqueous solutions / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 79

 • keywords: adsorption, heavy metals, copper flotation waste, wastewater purification

21
 • The mineralogy, geochemistry and health risk assessment of deposited particulate matter (PM) in Kraków, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 429–441. — Bibliogr. s. 439–441, Abstr.

 • keywords: chemical composition, particulate matter, air quality, mineralogical composition, human health

22
 • Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Paweł BARAN, Magdalena Wdowin, Wojciech Franus // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 15 art. no. 521, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-01. — tekst: https://goo.gl/tDwfLa

 • keywords: cadmium, adsorption, lead, zinc, dolomite powder, sorption isotherms

23
 • Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego rud Zn-Pb na środowisko w rejonie olkuskim[The impact of mining and processing of Zn-Pb ores on the environment in Olkusz area] / Alicja KICIŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Rafał WÓJCIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — Bibliogr. s. 146–171. — ISBN: 978-83-7464-804-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Współczesne uwarunkowania inżynierii i ochrony środowiska w PolsceEngineering and environmental modern contemporary in Poland / Alicja KICIŃSKA, Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 115 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0573). — Bibliogr. s. 105–114, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-723-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zawartość wybranych pierwiastków w rybach i produktach rybnych oraz ocena ryzyka zdrowotnego[Content of selected elements in commercially available fish and fish products and health risk assessment] / Agnieszka Baran, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Czesława Jasiewicz, Wojciech Ciężadlik, Justyna Słodyczka // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 44. — Bibliogr. s. 44. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych