Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Górna, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Geostanowiska Pogórza Cieszyńskiego – propozycje do ochrony i edukacjiThe geosites of the Pogórze Cieszyńskie – proposal for protection and education / Magdalena GÓRNA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 132–142. — Bibliogr. s. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geotourist potential of the Padis Karst Region (Apuseni Mountains, Romania) / Magdalena GÓRNA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geotourist potential of the Padis Karst Region (Apuseni Mountains, Romania)Potencjał geoturystyczny krasowego regionu Padis (Góry Apuseni, Rumunia) / Magdalena GÓRNA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2008 nr 4, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Intruzje andezytowe okolic Pienin w świetle międzynarodowych koncepcji geoochrony i rozwoju geoturystyki[The andesite intrusions of the Pieniny Mts region in the light of international concepts of geoconservation and geotourism development] / GÓRNA Magdalena // W: Geoparki – georóżnorodność – geoturystyka : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej : Lublin, 6–8 czerwca 2011 : streszczenia wystąpień / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Lublin : [UMCS], 2011. — S. 32–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kamieniołomy w paśmie Magurki Wilkowickiej obiektami geoturystycznymiQuarries in the Magurka Wilkowicka Range as geoturist sites / Magdalena GÓRNA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 3, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowe zagospodarowanie geoturystyczneA model of geotouristic development / Piotr DMYTROWSKI, Magdalena GÓRNA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtáčnik Mts. (Slovakia, Western Carpathians) / GÓRNA M., GOLONKA J. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 140. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtáčnik Mts. (Slovakia, Western Carpathians) / GÓRNA M., GOLONKA J. // W: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece : proceedings / eds. Christofides G. [et al.] ; Aristotle University of Thessaloniki. Faculty of Sciences. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 100). — ISBN: 978-960-9502-02-3. — S. 483–489. — Bibliogr. s. 488–489, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa Mt. (Western Carpathians Flysch, Poland) / DMYTROWSKI P., GÓRNA M. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.], s. 96. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa Mt. (Western Carpathians Flysch, Poland) / DMYTROWSKI P., GÓRNA M. // W: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece : proceedings / eds. Christofides G. [et al.] ; Aristotle University of Thessaloniki. Faculty of Sciences. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 100). — ISBN: 978-960-9502-02-3. — S. 445–452. — Bibliogr. s. 451–452, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Valorization of the outcrops of teschenite rocks from geotourist aspect (Polish Western Carpathians) / M. GÓRNA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 260. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Valorization of the outcrops of teschenite rocks in geotourist aspect (Polish Western Carpathians) / Magdalena GÓRNA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: