Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Goj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1826-0479

ResearcherID: brak

Scopus: 57202860010

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • An insight into the correlation between chemical composition changes of aluminum-iron-polyphosphate glasses and thermal properties / Paweł GOJ, Aleksandra WAJDA, Agata Stoch, Ireneusz Krakowiak, Paweł STOCH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 2065, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/2065/pdf

 • keywords: thermal analysis, thermal properties, glass network, aluminum-iron-phosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14082065

3
4
5
 • Influence of $\beta$-irradiation on the structural properties of iron polyphosphate glasses / STOCH Paweł, GOJ Paweł, Marczewska Barbara, JELEŃ Piotr // W: ICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, iron-phosphate glass, beta-irradiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Molecular dynamics simulations and spectroscopic studies of sodium-iron phosphate glasses / Paweł GOJ, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 260. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf} [2020-04-06]. — S. 258

 • keywords: Raman spectroscopy, molecular dynamics, computer simulations, iron phosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Molecular dynamics simulations of borosilicate glasses / P. GOJ, P. STOCH // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 101 OA-84. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Molecular dynamics simulations of iron phosphate glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 491. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-2018.pdf} [2020-04-06]

 • keywords: molecular dynamics, structure, computer simulations, waste vitrification, iron phosphate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Raman imaging as a useful tool to describe crystallization of aluminum/iron-containing polyphosphate glasses / Paweł GOJ, Aleksandra WAJDA, Paweł STOCH // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2021 vol. 41 iss. 8, s. 4572–4583. — Bibliogr. s. 4582–4583, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-17. — tekst: https://tiny.pl/r249g

 • keywords: crystallization, glass-ceramic composite, Raman imaging, polyphosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2021.03.028

12
 • Structural and thermal properties of strontium iron-phosphate glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: Raman spectroscopy, structural studies, FT-IR spectroscopy, DSC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Structural features of $P_2O_5–Fe_2O_3–FeO–CaO$ glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: Raman spectroscopy, molecular dynamics, structural studies, FT-IR spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Structural properties of iron-phosphate glasses for hazardous waste vitrification / Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Agata Stoch, Paweł GOJ // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 9–10

 • keywords: glass, vitrification, waste immobilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Structure of aluminum-iron phosphate glasses by theoretical and experimental studies / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 259

 • keywords: Raman spectroscopy, Mossbauer spectroscopy, molecular dynamics, iron phosphate glass, glass network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Struktura szkieł z układu $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO-Al_{2}O_{3}$Structure of $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO-Al_{2}O_{3}$ glasses / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Artur Błachowski, Paweł STOCH // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Symulacje dynamiki molekularnej szkieł fosforanowychMolecular dynamics simulations of phosphate glasses / Paweł STOCH, Paweł GOJ, Agata Stoch, Małgorzata CIECIŃSKA // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Symulacje klasycznej dynamiki molekularnej szkieł z układu $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO$Molecular dynamics simulations of $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO$ glass system / Paweł GOJ, Paweł STOCH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 2, s. 102–115. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1511

 • słowa kluczowe: szkła fosforanowe, dynamika molekularna, symulacja struktury szkła, więźba szkła

  keywords: molecular dynamics, phosphate glasses, iron phosphate glasses, glass structure simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Thermal proporties of $(100-x)(70P_2O_5-30Fe_2O_3)-xNa_2O$ glasses / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // W: JTACC 2019 [Dokument elektroniczny] : 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference : June 18-21, 2019, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : AKCongres, [2019]. — e-ISBN: 978-963-454-416-6. — S. 401–402. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/jtacc/jtacc2019-boa.pdf [2019-07-03]. — Bibliogr. s. 402

 • keywords: Raman spectroscopy, iron-phosphate glass, DSC/TG analysis, heating microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Thermal proporties of iron polyphosphate glasses containing calcium / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // W: JTACC 2019 [Dokument elektroniczny] : 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference : June 18-21, 2019, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : AKCongres, [2019]. — e-ISBN: 978-963-454-416-6. — S. 403–404. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/jtacc/jtacc2019-boa.pdf [2019-07-03]. — Bibliogr. s. 404

 • keywords: Raman spectroscopy, iron-phosphate glass, DSC/TG analysis, heating microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Thermoluminescence enhancement of $LiMgPO_{4}$ crystal host by $Tb^{3+}$ and $Tm^{3+}$ trivalent rare-earth ions co-doping / Wojciech Gieszczyk, Barbara Marczewska, Mariusz Kłosowski, Anna Mrozik, Paweł Bilski, Anna Sas-Bieniarz, Paweł GOJ, Paweł STOCH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 18 art. no. 2861, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/18/2861/pdf

 • keywords: luminescence properties, thermoluminescence, luminescent enhancement, thulium, terbium, trivalent rare-earth ions, lithium magnesium phosphate, LMP, LiMgPO4

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12182861

25
 • Wykorzystanie dynamiki molekularnej w badaniach szkiełApplication of molecular dynamics in examination of glasses / Paweł GOJ // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2018 nr 1, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dynamika molekularna, symulacje komputerowe, badania więźby szkieł, szkła krzemowo-sodowe

  keywords: molecular dynamics, computer simulations, glass network examination, sodium silicate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: