Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Garczyńska, mgr

kustosz dyplomowany

Biblioteka Główna
BG-dyr, Dyrekcja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3035-6131

ResearcherID: C-7552-2011

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo socjalne a praca w biblioteceSocial security and working in the library / Maria GARCZYŃSKA // Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy ; ISSN 1734-6576. — 2015 nr 4 Bezpieczeństwo w bibliotece, s. 104–116. — Bibliogr. s. 114–116, Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo socjalne, biblioteka, praca w bibliotece, flexicurity

  keywords: social security, library, working in a library, felxicurity

2
3
 • Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce[Bibliographic databases used for the valuation of the academic staff and scietific instititions in Poland] / Maria GARCZYŃSKA // W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech : Poznań, 17–19 kwietnia 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : SBP, 2013. — (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 24). — ISBN: 978-83-63458-06-5. — S. 1–12 [całość numeracji nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/24/107 [2013-09-09]. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bibliografie publikacji pracowników, szkoły wyższe, regulacje prawne

  keywords: collective bibliographies of the staff, schools of higher education, legal regulations

4
 • Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w PolsceCollective bibliographies of the staff of Polish schools of higher education / Maria GARCZYŃSKA // W: Bibliograficzne bazy danych [Dokument elektroniczny] : kierunki rozwoju i możliwości współpracy : ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech : Bydgoszcz, 27–29 maja 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2009. — (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 19). — e-ISBN10: 83-921757-5-1. — Ekran [1–5]. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/garczynska.pdf [2009-06-05]. — Bibliogr. ekran. [5], Abstr.. — Streszczenie referatu również W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy : ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech : Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r. : streszczenia referatów. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Biblioteka akademicka a społeczność akademicka – wspomaganie procesów dydaktycznych i działalności naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej AGHA university library versus a university community supporting education and academic activity on the example of the AGH-UST Main Library in Kraków / Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Maria GARCZYŃSKA // W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : Łódź, 25–27 czerwca 2008 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008. — Na s. tyt. dod.: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. — ISBN: 978-83-920302-5-6. — S. 121–136. — Bibliogr. s. 134–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Biblioteki dla podróżnych na lotniskachLibraries for travellers in airports / Maria GARCZYŃSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2013 nr 7–8, s. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Jubileuszowe wydawnictwa Biblioteki Głównej AGH[Jubilee publications of the Main Library at the AGH University of Science and Technology] / Anna CHADAJ, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Maria GARCZYŃSKA, Ewa POSTAWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 22, s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kolekcja StadtmüllerówStadmüllers' collection / Maria GARCZYŃSKA // W: Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki Głównej = Treasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria Garczyńska, Jacek Rzepczyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-236-1. — S. 159–163. — Bibliogr. dla całej książki s. 165–[171]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kolekcja StadtmüllerówStadtmüllers' collections / Maria GARCZYŃSKA // W: Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki Głównej = Treasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria Garczyńska, Jacek Rzepczyński. — Wyd. nowe pol.-ang.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-494-5. — S. 194–201. — Bibliogr. do całości s. 203–[209]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kolekcja Stadtmüllerów w zbiorach Biblioteki Głównej AGH[The Stadtmüller's collection at the Main Library of the AGH University of Science and Technology] / Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata SERAFIN // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki ; ISSN 0023-589X. — 2009 R. 54 nr 1, s. 131–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Ochrona zbiorów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AGH, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji narodowego zasobu bibliotecznego[Protection of the library's collecion on the example of the Main Library of the AGH University of Science and Technology] / Maria GARCZYŃSKA // W: Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna : materiały pokonferencyjne / pod red. Beaty Czekaj-Wisniewskiej ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałaka Józefa Piłsudskiego. — Warszawa : CBW, 2010 + CD-ROM. — Zawiera materiały z konferencji: Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna, 14 kwietnia 2010 r.; Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny – teoria i praktyka, 9-10 września 2008 r.. — S. 103–109. — Rejestracja filmowa wystąpienia na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Pływające bibliotekiFloating libraries / Maria GARCZYŃSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2014 nr 7–8, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Polityka personalna biblioteki akademickiej w dobie zmianHuman resources policy in academic library during changes / Maria GARCZYŃSKA // W: Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? : IV konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej : Łódź, 15–17 czerwca 2010 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : BPŁ, 2010. — ISBN: 978-83-920302-7-0. — S. 127–138. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Polityka personalna w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej AGH w Krakowie[University library's personnel policy on the example of the Main Library of the AGH University of Science and Technology / Maria GARCZYŃSKA // W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolska konferencja naukowa : Białystok, 24–26 czerwca 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1–17]. — Bibliogr. s. [16–17]. — Toż. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Białystok, 24–26 czerwca 2009 : praca zbiorowa pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec, Jolanty Kudrawiec ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku : Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2010. — S. 63–77, Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Portale społecznościowe dla miłośników książekSocial networking sites for book lovers / Maria GARCZYŃSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2016 nr 7-8, s. 11–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rejestracja działalności publikacyjnej w aspekcie wykorzystania danych bibliograficznychPublication activity registration in the aspect of bibliographic data exploitation / Maria GARCZYŃSKA // W: V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy : [15–16 września 2016, Wrocław] / red. Agnieszka Łuszpak, Jędrzej Leśniewski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 13). — ISBN: 978-83-7493-976-8. — S. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94

 • słowa kluczowe: bibliografie publikacji pracowników, bibliometria

18
 • Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracowników biblioteki akademickiej[Work-life balance in academic libraries] / Maria GARCZYŃSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2010 nr 8, s. [1–6]. — Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2010/117/a.php?garczynska [2010-12-02]. — Bibliogr. s. [5–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki GłównejTreasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria GARCZYŃSKA, Jacek RZEPCZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 170, [1] s.. — Bibliogr. s. 165–[171]. — ISBN: 978-83-7464-236-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki GłównejTreasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria GARCZYŃSKA, Jacek RZEPCZYŃSKI. — Wyd. nowe pol.-ang.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 208, [1] s.. — Bibliogr. s. 203–[209]. — ISBN: 978-83-7464-494-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wokół Akademii Górniczej [Dokument elektroniczny] : antologia wybranych tekstów prasowych związanych z powstaniem i pierwszym okresem działalności Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Around the Mining Academy : selected journals' articles connected to the founding and first years of activity of the AGH University of Science and Technology in Kraków] / wybór tekstów Maria GARCZYŃSKA ; red. techniczna Jacek RZEPCZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH. BG, 2009. — 50 s.. — Tryb dostępu: http://www.bg.agh.edu.pl/PL/add-ons/antologia.pdf [2009-05-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wydawnictwa AGH : bibliografia w wyborze za lata 1954–2014AGH University of Science and Technology Press : bibliographic list of selected publications 1954–2014 / oprac. Maria GARCZYŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — 123, [1] s., 125–1071 s. [CD]. — Bibliogr. s. 115–119. — ISBN: 978-83-7464-755-7. — KU 0598 monografia Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: bibliografia, Wydawnictwa AGH

  keywords: bibliography, AGH University of Science and Technology Press

23
 • Z historii polskich czasopism naftowych. [Cz.] 1, Oleum[From the history of Polish petroleum journals. Pt. 1, Oleum] / Maria GARCZYŃSKA // Wiek Nafty ; ISSN 1425-5537. — 2014 R. 23 nr 1, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych