Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Gąciarz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: G-5454-2010

Scopus: 56239291500

PBN: 901222

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Badania nad sytuacją i systemem wsparcia osób niepełnosprawnych w PolsceResearch into the situation and support system for disabled people in Poland / [wykonawca] Barbara GĄCIARZ // W: Innowator AGH : osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = AGH UST Innovator : achievements of researchers at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland / red. Zbigniew Kąkol, Barbara Jezierska, Weronika Szewczyk ; tł. Grzegorz Kłopotowski. — Kraków : Dział Informacji i Promocji. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2014. — ISBN: 978-83-7464-751-9. — S. 91. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • From disequilibrium between social partners toward disturbances on the labor market / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10: 1-4438-2699-5. — S. 117–135. — Bibliogr. s. 134–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Instytucje a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych[Institutions and vocational training of disabled people] / Barbara GĄCIARZ // W: Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej. — Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. — ISBN: 978-83-89817-07-5. — S. 169–196. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych[Institualization of local government and development opportunities of local and regional communities] / Barbara GĄCIARZ // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/4, s. 19–27. — Bibliogr. s. 26–27. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.4/human.2012.11.4.19.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń : raport z badań[Social integration and occupational activation of disabled people living in small towns and countryside] / Barbara GĄCIARZ, Antonina Ostrowska, Włodzimierz Pańków. — [Warszawa] : IFiS PAN, 2008. — 205 s.. — ISBN: 978-83-60302-54-5. — Publikacja została opracowana na podstawie monograficznych badań jakościowych przeprowadzonych w II półroczu 2007 r. przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej : wprowadzenieIntegration of disabled persons as a challenge to science and social practice : introduction / Barbara GĄCIARZ // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14. — Dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Internetowe grupy wsparcia pomostem do normalnego życia? : alternatywne formy uczestnictwa społecznego[Support groups in the Web as a bridge to normal life? : alternative forms of social participation] / Barbara GĄCIARZ, Paweł Rozmus // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 239–249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych : diagnoza i rekomendacjeLocal self-government institutions and NGOs as actors in the support system for disabled persons – diagnosis and recommendations / Barbara GĄCIARZ // Trzeci Sektor : kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego ; ISSN 1733-2265. — 2009 nr 16, s. 9–16. — Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lokalność : nowe ścieżki partycypacji obywatelskiej[Locality : new paths of civic participation] / Barbara GĄCIARZ // W: Lokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — ISBN: 978-83-7683-084-1. — S. 83–107. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metropolia jako rynek pracy w dobie intensywnych zmian społeczno-ekonomicznych[Metropolis as labor market in era of intensive socio – economic changes] / Barbara GĄCIARZ // W: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii / pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. — Kraków : Zakład Wydawniczy $\gg NOMOS\ll$, 2009. — ISBN: 978-83-60490-93-8. — S. 140–160. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Między deklaracjami równego traktowania a realiami wykluczenia : polityka wobec niepełnosprawności jako przejaw dysfunkcji sfery publicznejBetween the declarations of equal treatment and the realities of exclusion: disability policy as a manifestation of dysfunction in the public sphere / Barbara GĄCIARZ // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2017 nr 4, s. 95–118. — Bibliogr. s. 116–117, Summ.

 • słowa kluczowe: emancypacja, niepełnosprawność, polityka publiczna, podmiotowość

  keywords: emancipation, disability, public policy, empowerment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej[The social model of disability as a foundation for changes in social policy] / Barbara GĄCIARZ // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 17–43. — Bibliogr. s. 41–43. — Dod. afiliacja: IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej[Disabled students in an academic community : sources of successes and defeats in a social integration and professional activity] / pod red. Barbary GĄCIARZ. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7683-018-6. — Dod. afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niepełnosprawność a instytucje: w kierunku inteligentnej polityki społecznej[Disability and institutions: towards an intelligent social policy] / Barbara GĄCIARZ, Seweryn RUDNICKI, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-845-5. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego : dylematy wokół partycypacji obywateli na przykładzie polityki społecznej wobec niepełnosprawnosciFrom welfare state to welfare society : dillemas around citizens participation in shaping social policies / Barbara GĄCIARZ, Tomasz PIRÓG // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 85–106. — Bibliogr. s. 103–106, Summ.. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, model wielosektorowy polityki społecznej, społeczeństwo opiekuńcze, niepełnosprawnosć

  keywords: multisector model of social policy, welfare society disability, non-governmental organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polityka społeczna wobec niepełnosprawności : zarządzanie problemem czy strategia empowerment?[Social policy towards disability : problem management or strategy of empowerment?] / Barbara GĄCIARZ // W: Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, [et al.]. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. — ISBN: 978-83-231-3977-5. — S. 65–105. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej[Polish disabled : from comprehensive diagnosis to a new model of social policy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 400 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiamiThe Polish (dis)abled : between declarations and reality / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO i Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 196 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7464-845-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii EuropejskiejSocio-economic position of the disabled in Poland against the situation of persons with disabilities in the European Union / Barbara GĄCIARZ, Jerzy Bartkowski // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 2, s. 20–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.. — B. Gąciarz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: jakość życia, Unia Europejska, osoby niepełnosprawne, położenie społeczne

  keywords: quality of life, the European Union, persons with disabilities, social situation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Praca kobiet w Polsce: od egalitarnego przymusu ekonomicznego do elitarnej swobody wyboru i powszechnej nierówności statusu[Women in the work place in Poland: from egalitarial economic necessity to elite freedom of choice and the pervading inequality in status] / Barbara GĄCIARZ // W: Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-056-3. — S. 311–330. — Bibliogr. dla całej publ. s. 349–373. — Dod. afiliacja Autorki: Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Praca – niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnychLabor: an unexploited opportunity for social integration of disabled persons / Barbara GĄCIARZ // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2010 nr 4, s. 29–43. — Bibliogr. s. 42–43. — Dodatkowa afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • „Projekt Europa”, czyli instytucjonalizacja w perspektywie ponadnarodowejEuropean Project or institutionalisation in the supranational perspective / Barbara GĄCIARZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przemyśleć niepełnosprawność na nowo : od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznejRethinking disability : from welfare state institutions to integration and social activisation / Barbara GĄCIARZ // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 15–42. — Bibliogr. s. 40–42, Summ.. — Dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: aktywizacja, problem społeczny, społeczny model niepełnosprawności, integracja społeczna, wykluczenie społeczne, uczestnictwo społeczne

  keywords: social problem, social model of disability, social integration, social participation, activization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa[Labour market and organisations in the knowledge economy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Marzeny MAMAK-ZDANECKIEJ. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — 286, [1] s.. — (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — Na okł. dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Samorząd a rozwój : instytucje, obywatele, podmiotowość[Selfgovernment and development : institutions, citizens, empowerment] / Barbara GĄCIARZ, Jerzy Bartkowski. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2012. — 384 s.. — Bibliogr. s. [367]–376. — ISBN: 978-83-7683-060-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: