Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Fuksa, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909440

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Analiza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa[Analysis and prognosis of air pollution for instance Cracow's agglomeration] / Dariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 446–455. — Bibliogr. s. 455, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

3
 • Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego[Analysis of multi-range profitability using examples of coal mines] / Dariusz FUKSA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 314–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczegoAnalysis of the impact of changes in the demand of hard coal consumers on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 56–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza, zdolność produkcyjna, algorytm SIMPLEX, metoda Monte Carlo

  keywords: analysis, production capacity, SIMPLEX algorithm, Monte Carlo method

5
 • Analiz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic[Analysis of air pollution on the example of Katowice agglomeration] / E. CISZYŃSKA, D. FUKSA // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2011 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Gornyj Institut imeni G. V. Plehanova (Tehničeskij Universitet). — Sankt-Peterburg : GI, 2011. — Dod. ISBN 978-5-94211-504-3. — ISBN: 978-5-94211-506-7. — S. 189–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal / D. FUKSA // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company / Dariusz FUKSA // W: Information systems in management. 10, Computer aided logistics / scientific eds. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warsaw : WULS Press, 2011. — ISBN: 978-83-7583-265-5. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychThe assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczegoInvestigations into motivating expectations of workers of the extracting industry / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterpriseKoncepcja obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla przedsiębiorstwa górniczego / Dariusz FUKSA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 395–410. — Bibliogr. s. 410

 • słowa kluczowe: wieloasortymentowy próg rentowności, analiza wrażliwości, wielkości graniczne, marginesy bezpieczeństwa

  keywords: the multi-assortment break-even point, the sensitivity analysis, the safety margins, the border sizes

12
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

13
 • Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennegoEffective technologies of mining thin seams of hard coal / Dariusz FUKSA, Piotr KIPCZAK, Ewa CISZYŃSKA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 83–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

15
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczychStyles of management in mining companies / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie, przywództwo, style kierowania

  keywords: mining industry, management, leadership, styles of management

16
 • Istota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianegoMine transport – analysis of hard coal haulage / Dariusz FUKSA, Anna WILKOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4237–4244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4243–4244, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, transport kopalniany, zsypnie, przenośniki zgrzebłowe

  keywords: hard coal, transport, efficiency, mining machines, haulage

17
 • Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Computer-aided management of selected areas of a coal mining enterprise] / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 790–798. — Bibliogr. s. 797–798. — Afiliacja autorów: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczegoComputer-aided management of mining enterprise profitability / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Koncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczegoReduction in price conception as element of mining enterprise credit policy / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65, nr 9, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Koncepcja wyznaczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennegoThe conception of determining the multiassortment threshold of profitability for hard coal mines / Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennegoConcept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: transport kopalniany, koleje podwieszane, zintegrowany system transportu poziomego

  keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives

22
 • Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczegoThe method for the assessment of the impact of variable demand of hard coal consumers on the effectiveness of the operation of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2012. — 181, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 239). — Bibliogr. s. 174–[182], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-465-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na rentowność wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczegoThe method for the assessment of the impact of variable demand of hard coal consumers on the profitability of a multi-facility mining enterprise / Dariusz FUKSA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 249–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz.

 • słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, optymalizacja, rentowność, algorytm Simplex

  keywords: optimization, profitability, method Monte Carlo, algorithm Simplex

24
 • Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznychMethods of estimating fixed and variable costs – the accuracy and usefulness in making economic decision / Artur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Mine transport – analysis of hard coal haulage / Dariusz FUKSA, Anna WILKOSZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 116

 • keywords: hard coal, transport, efficiency, mining machines, haulage