Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Filipek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909435

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniowąModel research of air flow in blind headings with fun and duct system of ventilation / Marian BRANNY, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Wiktor FILIPEK, Waldemar WODZIAK // W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 161–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniowąModel research of air flow in blind headings with fun and duct system of ventilation / Marian BRANNY, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Wiktor FILIPEK, Waldemar WODZIAK // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 5–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorEksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

5
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2017 no. 49, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics, experimental verification, source of energy

6
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference valuesPowierzchnia swobodna rozdziału faz ciecz-gaz jako membrana pomiarowa urządzenia do pomiaru małych wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 341–358. — Bibliogr. s. 357–358

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: filtration, small values of differential pressure measurement, pressure gauges

7
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure differencePomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 157–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influencePomiar małych wartości ciśnienia hydrostatycznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 901–912. — Bibliogr. s. 912

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, manometers

9
 • Modelowanie procesu przewietrzania wyrobisk ślepych przy występujących zagrożeniach skojarzonych metodami CFD[CFD modelling of ventilation of blind drifts in the condition of associated hazards] / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Numerical simulation of ventilation of blind drifts with a force-exhaust overlap system in the condition of methan and dust hazardsSymulacja numeryczna przewietrzania wyrobisk ślepych systemem wentylacji kombinowanej w warunkach zagrożenia metanowego i pyłowego / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 no. 2, s. 221–234. — Bibliogr. s. 234. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/536/547

 • keywords: CFD simulation, blind drifts ventilation, unerground ventilation

11
 • Ośrodek porowaty jako sieć przestrzenna utworzona z komórek elementarnychPorous medium as space lattice created from elementary cells / Wiktor FILIPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 9–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/pf1IAh

 • słowa kluczowe: filtracja, modelowanie matematyczne przepływów w ośrodkach porowatych, komputerowa symulacja przepływów płynów w ośrodkach porowatych

  keywords: filtration, the mathematical modeling of flows in porous medium, computer simulation the flow of fluid in porous medium

12
 • Prognozowanie temperatury powietrza w przodkach wyrobisk ślepych przewietrzanych wentylacją lutniową – 3D symulacja komputerowaPrediction of air temperature in the working faces of blind headings with fan and duct ventilation system – 3D computer simulation / Marian BRANNY, Wiktor FILIPEK, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 43–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

14
 • Research on the application of controlled pyrotechnic reaction with the use of ammonium nitrate for transport from seabed / W. FILIPEK, K. BRODA // TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ; ISSN 2083-6473. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 647–652. — Bibliogr. s. 652, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407381 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407381A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

16
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225827 B1 ; Udziel. 2016-12-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225827B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

17
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410389 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410389A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

18
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225951 B1 ; Udziel. 2016-12-07 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225951B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

19
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości[Method of transportation and the device transporting a load in fluid environment, preferably from large depths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: E21C 50/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414388 A1 ; Opubl. 2017-04-24. — Zgłosz. nr P.414388 z dn. 2015-10-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 9, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414388A1.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from the seabed

20
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości[Method of transportation and the device transporting a load in water, preferably from large depths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: E21C 50/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414387 A1 ; Opubl. 2017-04-24. — Zgłosz. nr P.414387 z dn. 2015-10-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 9, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414387A1.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, blasting materials, pyrotechnics, transport from the seabed

21
 • Symulacja numeryczna powolnych przepływów płynów w ośrodku porowatym utworzonym przez regularny układ makroskopowych kulNumerical simulation of the slow flow of fluids in porous medium created by a regular structure of macroscopic spheres / Wiktor FILIPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 43–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_04.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, filtracja, mechanika płynów

  keywords: computer simulation, fluid mechanics, flow through porous media

22
 • Theoretical foundations of the implementation of controlled pyrotechnical reactions as an energy source for transportation from the sea bed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe = Scientific Journals / Akademia Morska w Szczecinie ; ISSN 1733-8670. — 2016 no. 48, s. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15

 • keywords: implementation, exploitation, deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

23
 • The pressure distribution at flow with colmatage in homogeneous media for first kinetics without E-3(X, T) unit linearization / FILIPEK Wiktor Florian // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2009 g. : programma ; rabočie materialy / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Petersburg : GI, 2009. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The theoretical basis of the application of the controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorTeoretyczne podstawy zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 27. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

25
 • The theoretical basis of the concept of using the controlled pyrotechnical reaction method as an energy source in transportation from the sea bed / W. FILIPEK, K. BRODA // TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ; ISSN 2083-6473. — 2017 vol. 11 no. 4, s. 653–659. — Bibliogr. s. 659, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych