Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Xenia Takuska-Węgrzyn, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • A method of evaluating the threat of tremors on the basic of an analysis of the degree of non-homogeneity of the seismoacoustic emission processSposób oceny zagrożenia wystąpieniem wstrząsów na podstawie analizy stopnia niejednorodności procesu emisji sejsmoakustycznej / Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA, Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 405–416. — Bibliogr. s. 416, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza aktywności sejsmicznej w zakresie zjawisk śladowych i słabych w korelacji z wynikami tomografii pasywnej na przykładzie pola eksploatacyjnego G-7/5 O/ZG Rudna KGHM S. A.Analysis of seismic activity in trace and weak seismic phenomena correlated with passive tomography results on the example of the field branch G-7/5 O/ZG Rudna KGHM S. A. branch / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 567–572. — Bibliogr. s. 571–572, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_59.pdf

 • słowa kluczowe: aktywność sejsmiczna, ślady, tomografia pasywna, predykcja wstrząsów

  keywords: seismic activity, traces, passive tomography, tremor prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of statistical methods for evaluation of rock-burst risks in copper ore mine conditionsZastosowanie metod statystycznych do oceny stanu zagrożenia tąpaniami w warunkach kopalń rud miedzi / Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: stream of events, tremors, rock cracking, scismoacoustic emission, scismoacoustic effects, non homogeneity degree, extent of processes, time intervals between effects, rock burst risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania stref koncentracji źródeł emisji sejsmoakustycznej w okresach poprzedzających momenty wystąpienia silnych wstrząsówInvestigations of the concentration zones of seismoacoustic emission sources in the periods preceding the moment of occurrence of strong shocks / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 529–534. — Bibliogr. s. 534, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_61.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy, sejsmoakustyka, źródła zjawisk sejsmoakustycznych

  keywords: shocks, seismoacoustics, sources of seismoacoustic phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Methods of evaluation of the threat by rockbursts based on the analysis of seismoacoustic emission in Polish copper ore mines / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // W: The 1999 CSEG convention : Calgary, Alberta May 4\textsuperscript{th}–6th. — [Calgary : s. n.], [1999]. — (1999 Technical Abstract Book). — S. 291–294. — Bibliogr. s. 294, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Methods of tremor risk monitoring based on analysis of non-homogeneity of stream of registered seismoacoustic emissionSposób monitorowania zagrożenia wystąpieniem wstrząsów oparty na analizie stopnia niejednorodności strumienia rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej / Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA, Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2005 [nr] 7, s. 15–23. — Bibliogr. s. 22, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_7-2005.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, zagrożenie tąpaniami, emisja sejsmoakustyczna, pękanie skał, zjawiska sejsmoakustyczne, strumień zdarzeń, stopień niejednorodności, rozmiary zjawisk, odstępy czasu między zjawiskami

  keywords: seismoacoustic emission, stream of events, tremors, rock cracking, non homogeneity degree, extent of processes, time intervals between effects, rock burst risk, seismoacoustic effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda interpretacji wysokoczęstotliwościowych zapisów sejsmoakustycznych pod kątem aktywnego zwalczania tąpań stropowychA method of the interpretation of high – frequency seismo-acoustic records in regard to the active control of roof rockbursts / Ewa TAKUSKA-WĘGRZYN, Andrzej LEŚNIAK, Bogdan CIANCIARA // W: Akustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — ISBN10: 83-910387-3-4. — S. 171–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Spectral description of seismoacoustic emission / Bogdan CIANCIARA, Ksenia TAKUSKA-WĘGRZYN // W: Acoustic emmision/microseismic activity in geologic structures and materials : proceedings of the fifth conference : Pennsylvania, June 11–13, 1991 / ed. H. Reginald Hardy, Jr.. — Clausthal-Zellerfeld : TRANS TECH PUBLICATIONS, 1995. — (Series on Rock and Soil Mechanics ; ISSN 0080-9004 ; vol. 19). — ISBN10: 0-87849-097-30. — S. 641–648. — Bibliogr. s. 648, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposoby interpretacji danych sejsmoakustycznych w celu oceny zagrożenia tąpaniami w polskich kopalniach rud miedziMethods of interpretation seismoacoustic data for evaluation of the threat by rockbursts in Polish Copper ore mines / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 339–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The use of time intervals between seismic phenomena in the risk assessment of mining shocks in rock massesWykorzystanie odstępów czasu między zjawiskami sejsmicznymi do oceny zagrożenia górotworu wstrząsami górniczymi / Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 279–284. — Bibliogr. s. 283–284, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zjawiska prekursorowe niszczenia skał w badaniach sejsmoakustycznych w warunkach quasinaturalnych, laboratoryjnych i in situ[Phenomena preceding rock destruction in quasinatural, laboratory and \emph {in situ} seismoacoustic investigations] / Ewa X. TAKUSKA-WĘGRZYN // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 216–218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: