Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Panek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57200646837

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Ecological and landscape valuation of small water bodies in the selected municipalities of the Małopolska provinceWaloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa oczek wodnych na terenie miasta Krakowa / Ewa PANEK, Dawid Bedla // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 4, s. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-04/Geomatics_2008_4_05.pdf

 • słowa kluczowe: oczka wodne, funkcje w środowisku, degradacja małych zbiorników

  keywords: small water reservoirs degradations, environmental functions, water ponds/bodies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Heavy metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentration in spruce {\em Picea abies} L. along the roads of various traffic density in the Podhale region, Southern PolandKoncentracje metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w świerku pospolitym {\em Picea abies} L. wzdłuż dróg o różnym natężeniu ruchu samochodowego na obszarze Podhala / Joanna Korzeniowska, Ewa PANEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 89–96. — Bibliogr. s. 93–96, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, biomonitoring, świerk pospolity Picea abies, natężenie ruchu

  keywords: heavy metals, spruce Picea abies, biomonitoring, Southern Poland, traffic density, Podhale region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Heavy metal concentrations in the dandelion {\em Taraxacum Officinale} alongside the roads of various traffic density in the Podhale region : short communication / J. Korzeniowska, E. PANEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 303–306. — Bibliogr. s. 305–306, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact of road and railway transport on environment pollution with Cd and Pb - application of Pleurozium Schreberi in biomonitoring / Mateusz JAKUBIAK, Ewa PANEK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 80

 • keywords: environmental pollution, road and railway transport, Cd and Pb, bioindication, Pleurozium schreberi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Małe zbiorniki wodne w zachodniej części Krakowa [Dokument elektroniczny][Small water bodies in the western part of Krakow] / Mateusz JAKUBIAK, Ewa PANEK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 192 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0680). — Bibliogr. s. 180–192, Summ.. — ISBN: 978-83-7464-888-2

 • keywords: biodiversity, nature conservation, urban water bodies, cataloguing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metale śladowe i siarka w wybranych gatunkach roślin w Małych PieninachTrace metals and sulphur in selected plant species in the Małe Pieniny Mts / Ewa PANEK, Małgorzata Szczepańska // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 1, s. 89–109. — Bibliogr. s. 105–108, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96610-29703?filename=Trace%20metals%20and%20sulphur.pdf

 • słowa kluczowe: siarka, metale śladowe, świerk pospolity Picea abies, fitoindykacja, mech rokitnik Pleurozium schreberi, sosna zwyczajna Pinus silvestris, modrzew europejski Larix decidua, Małe Pieniny

  keywords: sulphur, trace metals, spruce Picea abies, Pleurozium schreberi, pinus Pinus silvestris, larch Larix decidua, phytoinication, Małe Pieniny Mts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Methodology of surveying small bodies of water in urban areasMetodyka inwentaryzacji małych zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych / Mateusz JAKUBIAK, Ewa PANEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 135–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/8408/

 • słowa kluczowe: ochrona przyrody, różnorodność biologiczna, zagrożenia środowiska, waloryzacja przyrodnicza, oczka wodne, miejskie zbiorniki wodne

  keywords: conservation, biodiversity, ponds, threat to wildlife, valorisation of nature, urban water bodies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.16.022.5723

8
 • Model studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/05/e3sconf_iwa2018_02004.pdf [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” : Cracow, Poland, September 12–13, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183002004

9
 • Model studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs / K. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oddziaływanie trasy komunikacyjnej Kraków – Zakopane na zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach roślin[Influence of the Kraków – Zakopane road on heavy metal concentrations in selected plant species] / Joanna TARGOŃSKA, Ewa PANEK // W: II konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 337–338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preliminary studies on the protecting possibilities of selected small water bodies in the area of Krakow agglomerationWstępne badania możliwości ochrony oczek wodnych na terenie aglomeracji krakowskiej / Ewa PANEK, Bogusława RAJPOLT // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 2, s. 43–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.2/geom.2013.7.2.43.pdf

 • słowa kluczowe: antropopresja, oczko wodne, aglomeracja krakowska, ochrona

  keywords: anthropopression, small water body, Krakow agglomeration, conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.1.45

12
 • Small water bodies in the valley of the river Rudawa in Krakow – the environmental valuePrzyrodnicze znaczenie małych zbiorników wodnych w dolinie Rudawy na terenie aglomeracji krakowskiej / Mateusz JAKUBIAK, Ewa PANEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.1/geom.2016.10.1.45.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, Polska, antropopresja, stawy, starorzecza

  keywords: Poland, anthropopression, environment conservation, oxbow lake

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.1.451

13
 • Spatial distribution of heavy metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentration in roadside plants between Kraków and Zakopane / Joanna TARGOŃSKA, Ewa PANEK // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Testing of selected phytoindicators for assessment of trace metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) traffic pollution along the road Cracow-ZakopaneTestowanie wybranych fitoindykatorów do oceny zanieczyszczeń komunikacyjnych metalami śladowymi (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) wzdłuż drogi Kraków-Zakopane / Joanna Korzeniowska, Ewa PANEK, Agnieszka Baran // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4486–4495. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4492–4495, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia komunikacyjne, metale śladowe, bioindykatory

  keywords: trace metals, traffic pollution, phytoindicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Testing of selected phytoindicators for assessment of trace metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) traffic pollution along the road Cracow–Zakopane / Joanna Korzeniowska, Ewa PANEK, Agnieszka Baran // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 84

 • keywords: trace metals, traffic pollution, phytoindicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Testing of selected phytoindicators for the environmental assessment of areas under various levels of pollutionTestowanie wybranych fitoindykatorów do oceny stanu środowiska na terenach o różnym stopniu skażenia / Karolina Piotrowska, Ewa PANEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 4, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.4/geom.2012.6.4.73.pdf

 • słowa kluczowe: metale śladowe, fotoindykatory, mchy, igły, liście

  keywords: trace metals, phytoindicators, mosses, needles, leaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.4.73

17
 • The Content of trace metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in selected plant species (Moss \emph {Pleurozium schreberi}, Dandelion \emph {Taraxacum officianale}, Spruce \emph {Picea abies}) along the road Cracow – ZakopaneZawartość metali śladowych (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w wybranych gatunkach roślin (mech rokietnik pospolity \emph {Pleurozium schreberi}, mniszek pospolity \emph {Taraxacum officianale}, świerk pospolity \emph {Picea abies}) wzdłuż drogi Kraków – Zakopane / Joanna Korzeniowska, Ewa PANEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 43–50. — Bibliogr. s. 48–50, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.43.pdf

 • słowa kluczowe: biomonitoring, zanieczyszczenia komunikacyjne, metale śladowe, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, mniszek pospolity Taraxacum officianale, świerk pospolity Picea abies

  keywords: trace metals, moss Pleurozium schreberi, dandelion Taraxacum officianale, spruce Picea abies, biomonitoring, traffic pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.5.1.43

18
 • The effect of plant cover and distance from the road on spatial distribution of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentration in roadside plants between Kraków and Zakopane / E. PANEK, J. TARGOŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 376–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The study on the efficiency of wastewater treatment from fish processing in different types of biological reactors / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Ewa Wasik // W: EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, 21st – 23rd September, 2017 : abstracts book / Polytechnic Institute of Tomar. — Tomar : Polytechnic Institute of Tomar, Natural Hazards Research Center NHRC, [2017]. — ISBN: 978-989-8840-09-7. — S. 72

 • keywords: reactors MBBR, fish processing wastes, bioreactors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Trace metal concentrations in \emph{Pleurozium schreberi} and \emph{Taraxacum officinale} along the road no. 7Zawartości metali śladowych w \emph{Pleurozium schreberi} i \emph{Taraxacum officinale} wzdłuż drogi nr 7 / Joanna Korzeniowska, Ewa PANEK // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2019 vol. 26 iss. 4, s. 651–663. — Bibliogr. s. 661–663, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-21. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/eces/26/4/article-p651.xml

 • keywords: spatial distribution, trace metals, biomonitoring, traffic pollution, plants, Southern Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/eces-2019-0047

21
 • Trace metals Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in the moss species {\em Pleurozium schreberi} in the vicinity of the gravel-pit Frydman at the PLH120024 Natura 2000 Area and the Nature Reserve “Białka River”, Southern Poland / E. PANEK, S. Rysiewicz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 290–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Treatment efficiency of fish processing wastewater in different types of biological reactors / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Ewa Dacewicz, Krzysztof Chmielowski // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2019 vol. 109 spec. iss., s. 40–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-05. — EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, September 21–23, 2017

 • keywords: wastewater treatment, water pollution, MBBR, fish processing wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2018.09.007

23
 • Zrównoważony rozwój Karpat Zachodnich a Tatrzański Park NarodowySustainable development of the Western Carpathians and the Tatra National Park / Andrzej MANECKI, Ewa PANEK, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska // W: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych : materiały III ogólnopolskiej konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2005 : Zakopane, 13–15 października 2005. T.3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemii. Oddział Krakowski. — Zakopane : nakł. TPN, 2006. — Tyt. okładkowy: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2005. — ISBN10: 8385832963. — S. 17–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: